Ustawa prawo o ruchu drogowym

Ustawa prawo o ruchu drogowym
Stan prawny na Lipiec 2008