Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna OIGOSK

 

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

tel. przewodniczącego Jacek Jeżak +48 691 670 642

 


Tomasz Mróz

 

Uwaga!
Roczne sprawozdania Komisji Rewizyjnej są publikowane w poz. menu "Sprawozdania"


 

Aktualny skład osobowy KR wyłoniony 20 maja 2023r (XIV ZD OIGOSK)

Jacek Jeżak                         – przewodniczący         [OT1],
Mirosław Pawlicki                  - wiceprzewodniczący   [OT1]
,
Waldemar Zdrowowicz          - sekretarz                     [OT1]
,
Roman Przychódzko             - członek                      [OT1]
,
Zbigniew Facon                     - członek                      [OT1].


Aktualny skład osobowy KR wyłoniony 26 marca 2022r (XIII ZD OIGOSK)

Jacek Jeżak                          – przewodniczący          [OT1],
Mirosław Pawlicki                   - wiceprzewodniczący   [OT1]
,
Waldemar Zdrowowicz          - sekretarz                      [OT1]
,
Roman Przychódzko             - członek                      [OT1]
,
Janusz Trzebowski                - członek                      [OT2].  


 Skład osobowy KR wybrany 6 kwietnia 2019r (XII ZD OIGOSK)     

 • Jacek Jeżak           – przewodniczący (od 20.01.2021),
 • Janusz Trzebowski         - wiceprzewodniczący,
 • Mirosław Pawlicki           - sekretarz,
 • Waldemar Zdrowowicz    - członek,        

 opublikowano: 6 kwietnia 2024 15:40

4 kwietnia 2024 obradowała Komisja Rewizyjna OIGOSK:

Komisja Rewizyjna działając na podstawie przepisów art. 21 ust.1 statutu oraz § 5 i 6 Regulaminu KR analizowała

I. Dokumentację OIGOSK:

 1. Uchwały i protokoły z obrad Zarządu OIGOSK w 2023r,
 2. Uchwały XIV Zebrania Delegatów OIGOSKz/s wKoszalinie podjęte na obradach 20 maja 2023,
 3. Sprawozdanie Merytoryczne Zarządu za 2023r,
 4. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2023r,
 5. Roczne sprawozdania zarządów Oddziałów Terenowych z działalności w 2023r,
 6. Dokumentację przebiegu sprawozdawczych WZC Oddziałów Terenowych w 2024r.

II. Dokumenty finansowe OIGOSK za 2023r.

 1. dowody księgowe wydatków OIGOSK w 2023r wraz z zestawieniem,
 2. zestawienie operacji na r-ku bankowym,
 3. wykonanie preliminarza finansowego na 2023r,
 4. sprawozdanie Skarbnika OIGOSK za 2023r,
 5. sprawozdanie finansowe OIGOSK za 2023r w skład którego wchodzą: „Rachunek Wyników”, „Bilans Finansowy”, „Informacja Dodatkowa”.

Wnioski i ustalenia wynikające z analiz i kontroli w/w dokumentów Komisja wyszczególnia w Sprawozdaniu, które zostanie przedstawione XV Zebraniu Delegatów OIGOSK 20 kwietnia 2024 w Hotelu MONET Łysomice.


  opublikowano: 10 maja 2023 22:00

6 maja 2023 obradowała Komisja Rewizyjna OIGOSK:

Komisja Rewizyjna działając na podstawie przepisów art 21 ust.1 statutu oraz § 5 i 6 Regulaminu KR na obradach w dniu 6 maja 2023 przeanalizowała dokumentację OIGOSK:
Uchwały XIII Zebrania Delegatów OIGOSKz/s w Koszalinie podjęte na obradach 26 marca 2022,
- Uchwały i protokoły z obrad Zarządu OIGOSK w 2022r,
Sprawozdanie Merytoryczne Zarządu za 2022r,
Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2022r,
Roczne sprawozdania zarządów Oddziałów Terenowych z działalności w 2022r,
Dokumentację przebiegu sprawozdawczo – wyborczych WZC Oddziałów Terenowych w 2023r.
  


opublikowano: 11 marca 2022 22:00

11 marca 2022 obradowała Komisja Rewizyjna OIGOSK:

 • kontrola realizacji celów, uchwał organów OIGOSK i działalności Zarządu w 2021r
 • kontrola dokumentów finansowych OIGOSK za 2021r
 • zredagowanie rocznego Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2021r

 


opublikowano: 27 marca 2021 20:10

27 marca 2021 obrady Komisji Rewizyjnej OIGOSK:

 • kontrola realizacji celów, uchwał organów OIGOSK i działalności Zarządu w 2020r
 • kontrola dokumentów finansowych OIGOSK za 2020r
 • zredagowanie rocznego Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2020r

 

 


 

opublikowano: 15 lutego 2021 22:30

Uchwała korespondencyjna ws Ukonstytuowania się KR OIGOSK w nowym składzie

From: Przewodniczący KR OIGOSK [mailto: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ]
Sent: Wednesday, January 20, 2021 12:02 PM
To: Janusz Trzebowski; Mirosław Pawlicki; Jacek Jeżak; Waldemar Zdrowowicz
Cc: Prezes OIGOSK
Subject: Ukonstytuowanie się KR OIGOSK w nowym składzie / tekst uzgodnień korespondencyjnych

Dzień dobry

Koledzy

W związku z informacją prezesa Stencla (e-mail z 13.01.2021) o wygaśnięciu Mandatu przewodniczącego KR kol. Wiesława Kociaka - stosownie do uregulowań statutowo - regulaminowych   niniejszym inicjuję uzgodnienia korespondencyjne przewidziane przepisem art. 20 ust.4 statutu celem ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej w nowym składzie osobowo - funkcyjnym.

Uwzględniając przepis §5 ust.2 Regulaminu Głosowań i Wyborów OIGOSK proponuję, aby KR ukonstytuowała się w nowym n/w składzie:

 • Jacek Jeżak                   - przewodniczący          [OT1],
 • Janusz Trzebowski              - wiceprzewodniczący   [OT2],
 • Mirosław Pawlicki             - sekretarz                    [OT1],
 • Waldemar Zdrowowicz         - członek                      [OT1].

Wskazując na powyższe uprzejmie proszę Kolegów o przesłanie e-mail opinii, innych propozycji, uwag lub akceptacji powyższego - najpóźniej w terminie 25 stycznia 2021, dziękuję.

-- 
Pozdrawiam
Janusz Trzebowski tel. +48 606 104 310
wiceprzewodniczący KR OIGOSK

Protokół z Konsultacji korespondencyjnych członków Komisji Rewizyjnej OIGOSK w trybie art.20 ust.4 statutu
Zainicjowanych e-mail
Sent: Wednesday, January 20, 2021 12:02 PM
Subject: Ukonstytuowanie się KR OIGOSK w nowym składzie / tekst uzgodnień korespondencyjnych

 • Nazwisko imię

 • akcept

przeciw

Wstrzymał się

Janusz Trzebowski - wiceprzewodniczący KR

Akceptacja

X

X

Jacek Jeżak -

sekretarz KR

From: jackdriver
Sent: Tuesday, January 26, 2021 5:34 PM
To: Przewodniczący KR OIGOSK; Janusz Trzebowski; Mirosław Pawlicki; Waldemar Zdrowowicz
Cc: Prezes OIGOSK
Subject: Odp: Ukonstytuowanie się KR OIGOSK w nowym składzie / tekst uzgodnień korespondencyjnych

             W związku z zaistniałą sytuacją (wygaśnięcie mandatu kol. Wiesława Kociaka) akceptuję propozycję kol. Janusza Trzebowskiego dotyczącą ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej w nowym składzie.

Pozdrawiam Jacek Jeżak

X

X

Mirosław Pawlicki - członek KR

Temat: Odp: Ukonstytuowanie się KR OIGOSK w nowym składzie / tekst uzgodnień korespondencyjnych

Data: 2021-01-26 16:39
Od: mirek-pawlicki
Do: Przewodniczący KR OIGOSK < Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. >'; document.write(''); document.write(addy_text37330); document.write('<\/a>'); //-->\n Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;

Witam.
Akceptuje
nowe ustalenia składu KR.

Pozdrawiam Mirosław Pawlicki

X

X

Waldemar Zdrowowicz - członek KR

Temat: RE: Ukonstytuowanie się KR OIGOSK w nowym składzie / tekst uzgodnień korespondencyjnych
Data: 2021-01-26 21:11
Od: "w.zdrowowicz"
Do: Przewodniczący KR OIGOSK < Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. >'; document.write(''); document.write(addy_text18701); document.write('<\/a>'); //-->\n Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;

Dzień dobry.

     Akceptuję propozycję Janusza Trzebowskiego dotyczącą ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej w nowym składzie.

Pozdrawiam
Waldemar Zdrowowicz

X

X

 sporządził 20210127: Janusz Trzebowski - wiceprzewodniczący KR


 opublikowano: 4 września 2016 14:30

 Protokół
z kontroli nadzwyczajnej przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej OIGOSK

przedmiot i zakres kontroli: sprawdzenie na podstawie dokumentów zasadności zarzutów i sugestii prezentowanych w liście otwartym autorstwa Jerzego Wojtanowicza z 2 czerwca 2016.

Temat:           List otwarty
Data:             Thu, 02 Jun 2016 15:44:06 +0200
Nadawca:      Jerzy Wojtanowicz
Adresat:       "J.Czechowski" "oigosk" <piodrapa>, "oigosk" <tiger59>, "kierowca" + 35 adresów e-mail

Witam
Niniejsza wiadomość kierowana jest do członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Kierowców , w związku ze zbliżającym się Walnym Zebraniem Delegatów. W szczególności jednak uprzejmie proszę, o zapoznanie się załączonym LISTEM OTWARTYM wszystkich delegatów, którzy będą we Włocławku.
….
   Pozdrawiam.
Jerzy Wojtanowicz

podstawy prawne kontroli:

1) Uchwała Zarządu OIGOSK nr 01/20160709 z 9 lipca 2016,
2) Uchwała Komisji Rewizyjnej OIGOSK z 25 lipca 2016
3) przepisy art. 20 i art.21 statutu oraz Regulaminu KR

skład osobowy zespołu kontrolnego KR:

Wiesław Kociak – przewodniczący
Mirosław Pawlicki – sekretarz zespołu kontrolnego,
Mieczysław Żołnierek – członek

                Zespół Kontrolny zwany dalej ZK KR na obradach w dniu 26 sierpnia 2016 szczegółowo i wnikliwie przeanalizował treść w/w listu otwartego oraz skonfrontował je z oficjalną dokumentacją OIGOSK i obowiązującymi w Izbie regulacjami prawnymi stwierdzając co następuje: ...

 

Tekst protokołu TUTAJ

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nadzwyczajna kontrola dokumentacji OIGOSK realizowana przez Komisją Rewizyjną na wniosek, o którym mowa w §3 ust.3 lit.e) Regulaminu KR.
Odbyło się 5 posiedzeń:
05.10.2013r       Ciechocinek
03.11.2013r       Koszalin
21.11.2013r       Łódź
22.02.2014r       Koszalin
06.04.2014r       Łódź, treść protokołu tutaj

fotki z obrad KR w siedzibie Izby w Koszalinie 2013-11-03

   


 

 

 

 

 

 

 

opublikowano 01.04.2014 16:55

Uchwała Komisji Rewizyjnej OIGOSK

w sprawie zmiany osoby pełniącej funkcję sekretarza KR oraz komunikatu – sprostowania
informacji dotyczących protokołu KR z 22.02.2014,
który został bezprawnie udostępniony i opublikowany na portalu internetowym
www.szkola-jazdy.pl

/ podjęta w trybie korespondencyjnym, o którym mowa w art. 20 ust.4 statutu /

Komisja Rewizyjna w składzie:

Tomasz Mróz – przewodniczący,

Zdzisław Małecki – wiceprzewodniczący,

Wiesław Kociak – sekretarz,

Uchwala co następuje:

I. W związku z wykluczeniem z OIGOSK p. Jadwigi Hardek-Szylak decyzją zarządu podjętą na posiedzeniu w dniu 21 marca 2014r, która zgodnie z art.11 ust.1 lit. a statutu skutkuje wygaśnięciem mandatu członka KR – funkcję sekretarza KR powierza się Wiesławowi Kociak

II. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem zarządu z 21.03.2014 odnośnie protokołu z 22.02.2014 oraz dodatkowymi dokumentami przedstawionymi przez zarząd stwierdza się, że w/w protokół zredagowany głównie przez p. Jadwigę Hardek-Szylak jest nierzetelny, stronniczy, a sformułowane w nim wnioski, zalecenia nie znajdują potwierdzenia w dokumentach.

Protokół KR z 22.02.2014 ma charakter dokumentu wewnętrznego i został sporządzony wyłącznie do wiadomości zarządu OIGOSK celem ustosunkowania się do wyszczególnionych w nim tez oraz konkluzji, a członkowie KR e-mail przewodniczącego Sent: Fri, 28 Feb 2014 16:18:35 zostali zobowiązani cyt. „do nieujawniania nikomu treści protokołu i obrad KR ”.
Z uwagi na dużą szkodliwość wizerunkową organizacji jak i bezpodstawne kwestionowanie legalności prezesa OIGOSK spowodowanych publikacją – uznaje się za konieczne pilne opublikowanie komunikatu komisji o poniższej treści:

Redakcja
portalu internetowego www.szkola-jazdy.pl

W związku z opublikowaniem artykułu pt. „OIGOSK: Czy prezes jest legalny? Jest wynik kontroli” wraz ze scanem protokołu z 22.02.2014 Komisji Rewizyjnej OIGOSK na podstawie art.31a  ustawy prawo prasowe prosimy o niezwłoczne opublikowanie poniższego sprostowania

Prowadzone przez Komisję Rewizyjną OIGOSK procedury kontrolne dotąd nie zostały zakończone, a opublikowany protokół ma charakter etapowego dokumentu wewnętrznego.
Wyszczególnione w nim ustalenia, wnioski i zalecenia na tym etapie nie mają charakteru wiążącego, a część z nich wręcz rozmija się ze stanem faktycznym udokumentowanym przez zarząd Izby na posiedzeniu 21 marca 2014. Protokół został udostępniony bezprawnie i bez zgody a nawet wiedzy komisji, dlatego wobec osób winnych zastosowano konsekwencje przewidziane statutem.

Z poważaniem w imieniu Komisji Rewizyjnej
Tomasz Mróz,Przewodniczący
24 marca 2014r

pełny tekst stanowiska tutaj

 


opublikowano 06.03.2015 21:05

Stanowisko Komisji Rewizyjnej OIGOSK z/s w Koszalinie
ws. Uchwał WZC OT6 nr 1 i 2/09/2014 z 12 września 2014
wypracowane w trybie korespondencyjnym, o którym mowa w art.20 ust.4 statutu

I. Odnośnie uchwały 1/09/2014

1) Wskazując na:

 • opublikowany 17 marca 2014 / bez wiedzy i zgody KR/ w portalu internetowym http://www.szkola-jazdy.pl scan roboczej wersji protokołu komisji z 22.02.2014;
 • na wyjaśnienia prezesa Stencla prezentowane na obradach zarządu w dniu 21 marca 2014, w których obszernie i szczegółowo odniósł się do zarzutów podnoszonych we wnioskach do KR. Wyjaśnieniom tym przysłuchiwało się trzech członków OT6: Ryszard Kubisiak; Mirosław Marach i Wojciech Musalewski
 • opublikowany 20 maja 2014 link http://dane.izbaosk.eu/dokumenty/protokolKR20140406.pdf scan protokołu komisji z 06.04.2014

Komisja Rewizyjna uznaje, że został spełniony obowiązek poinformowania wnioskodawców o rezultatach prowadzonych kontroli.

2) Komisja Rewizyjna analizowała podstawy prawne uchwały zarządu z 13.08.2013 ws. skreślenia z listy 30 członków z powodu zalegania z opłatami składek członkowskich i nie stwierdza naruszeń statutu czy uchwał Władz OIGOSK.

Art.7 statutu

11. Członek OIGOSK z zastrzeżeniem ust.4 ma obowiązek terminowego opłacania składek członkowskich oraz innych należności szczegółowo określonych w uchwałach Władz OIGOSK.

12. W razie nie wywiązania się z obowiązku, o którym mowa w ust. 11 członek i były członek może ponieść konsekwencje szczegółowo określone w uchwałach Władz OIGOSK.

Art.8 statutu: Członkostwo w OIGOSK ustaje na skutek:

3. Skreślenia z listy członków uchwałą zarządu podjętą w związku z wystąpieniem zaległości w regulowaniu zobowiązań finansowych, w tym wpisowego i składek członkowskich przez okres określony w uchwale Walnego Zebrania Członków OIGOSK.

§ 3 Uchwały   nr ZDV – 20/ IV/ 2012 z dnia 14.04.2012r

Konsekwencje braku lub nieterminowych wpłat:

 • Zaległości w opłacaniu wpisowego i składek członkowskich za okres min. trzech miesięcy - mogą skutkować zgodnie z art.7 ust.12 i art. 8 ust.3 statutu skreśleniem z listy członków OIGOSK lub (i) wdrożeniem procedur roszczeniowych z żądaniem zapłaty odsetek umownych w wysokości maksymalnej, o której mowa w art. 359 § 21 KC.
  Uchwałę o rodzaju konsekwencji podejmuje Zarząd OIGOSK, o którym mowa w art. 9 ust.2 Statutu.

II. Odnośnie uchwały 2/09/2014

Na podstawie §1 ust.4 Regulaminu KR z 24.04.2014 Komisja odmawia prowadzenia kontroli nadzwyczajnej w sprawach podniesionych w uchwale.
Wstępna analiza wskazanych w uchwale zastrzeżeń oraz opinia prawna wykluczają naruszenia obowiązujących w OIGOSK uregulowań prawnych.

Tomasz Mróz, przewodniczący KR
17 luty 2015

pełny tekst stanowiska tutaj


 

skład osobowy od 9 maja 2015r (VIII ZD)    

1

Kociak

Wiesław

Koszalin

przewodniczący

2

Pawlicki

Mirosław

Kołobrzeg

wiceprzewodniczący

3

Molendowski

Tomasz

Kielce

Sekretarz 

4

Kostulski

Andrzej

Łódź

członek

5

Żołnierek

Mieczysław

Świdwin

członek

skład osobowy od 23 maja 2014r ( VII ZD)    

1

Mróz

Tomasz

Łódź

przewodniczący

2

Kociak

Wiesław

Koszalin

wiceprzewodniczący

3

Pawlicki

Mirosław

Koszalin

Sekretarz 

4

Małecki

Zdzisław

Koszalin

członek / rezygnacja 01.01.2014

5

Gryglas

Andrzej

Łódź

członek

 

skład osobowy od 19 marca 2011r ( IV ZD)    

1

Mróz

Tomasz

Łódź

przewodniczący

2

Małecki

Zdzisław

Koszalin

wiceprzewodniczący

3

Hardek-Szylak

Jadwiga

Koszalin

Sekretarz / wykluczenie 21.03.2014

4

Kociak

Wiesław

Unieście

członek

5

Marach

Mirosław

Malbork

członek / rezygnacja 03.11.2013


Skład osobowy od  29 marca 2008r ( I ZD) 
                      

1

Mróz

Tomasz

Łódź

przewodniczący

2

Hardek-Szylak

Jadwiga

Koszalin

wiceprzewodnicząca

3

Kociak

Wiesław

Unieście

sekretarz

4

Małecki

Zdzisław

Koszalin

członek

5

Berent

Piotr

Toruń

członek

 

 

 Skład osobowy wybrany na  Walnym Zebraniu Założycielskim  03 lutego 2007

 

1

Mróz

Tomasz

Łódź

przewodniczący

2

Hardek-Szylak

Jadwiga

Koszalin

wiceprzewodnicząca

3

Jagielski

Ryszard

Golub-Dobrzyń

sekretarz

4

Szambelan

Janusz

Słupsk

członek

5

Tkaczyk

Cezary

Koszalin

członek