Oddział nr 1 KOSZALIN, Macierzysty

Oddział Macierzysty [OT1]
Siedziba
75-211 Koszalin ul. Bohaterów Warszawy 2 lok. 5
tel/faks +48 94 346 44 87
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   

REGON: 320335046-00033

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -

 

 Zarząd Oddziału / od 04.03.2023r /

ROMAN STENCEL         - prezes         tel. +48 502 532 405
Marian Kottas                 - wiceprezes (od 29.03.2014)
Jarosław Bubnowicz        - sekretarz    (od 04.03.2023)
Mariusz Grzelak             - skarbnik     (od 04.03.2023)  


opublikowano 25 lutego 2024 16:15

Protokół z obrad Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków OT1 OIGOSK z/s w Koszalinie w dniu 24 lutego 2024r

Pobierz


 

 

 

 

 

 


 opublikowano 23 grudnia 2023 14:30

Protokół
z obrad Zarządu OT1 OIGOSK w dniu 20.12.2023r w Koszalinie.

Prezes Stencel zaprezentował porządek posiedzenia, który został zaakceptowany:
porządek obrad zarządu OT1pospotkaniu „opłatkowym”
1. Odczytanie protokołu z poprzednich obrad zarządu OT1 dnia 1 sierpnia 2023|
2. Liczebność członków, dyscyplina opłacania składek w OT1
3. Uchwała ws zwołania w 2024 roku Walnego Zebrania Członków OT1 i ustalenie porządku obrad WZC
4. Informacja o przebiegu warsztatów dosk. zawodowego instruktorów OIGOSK w 2023
5. Informacja o wystąpieniach do ZORD, Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie ws. eliminacji braków i błędów oznakowania

Ad.1 sekretarz J. Bubnowicz odczytał protokół z obrad w dniu 1 sierpnia 2023 – bez uwag

Ad.2 sytuacja członkowska, aktualna liczebność OT1 tj. 58 członków w tym 15 wspierających (12 instruktorów)

Dyscyplina opłacania składek członkowskich OT1 aktualnie wynosi 100 % [ kwota składek zapłaconych/ kwota składek należnych ].

Ad.3 Uchwała o zwołaniu Walnego Zebrania Członków OT1

Na podstawie art.12 ust.4 i art.33 ust.7 statutu, jednogłośnie postanowiono o zwołaniu Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków OT1 w sobotę 24 luty 2024 godz.12:00 w siedzibie OT1 lub innej lokalizacji z n/w porządkiem obrad:
1. Wybór Prezydium WZC / pod przewodnictwem prezesa Stencla,
2. Wybór Komisji Wyborczej i Głosowań,
3. Sprawozdanie z działalności zarządu OT1 w 2023r / zaprezentuje wiceprezes Kottas /
4. Sprawozdanie skarbnika za 2023r / zaprezentuje skarbnik Mariusz Grzelak /
5. Wybory jawne 8 (43/5) + 2 rezerwowych Delegatów na XVZD OIGOSK w 2024 roku
6. Wystąpienia zaproszonych gości, dyskusja problemowa.

Ad.4 Informacja o przebiegu warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów OIGOSK w 2023r

Ad.5.1 Informacja o wystąpieniach do Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie ws. eliminacji braków i błędów oznakowania.

a) Koszalin ul. Franciszkańska - przywrócenie widoczności odwróconego znaku B-44
b) Koszalin ul. Szczecińska - przywrócenie widoczności odwróconego znaku B-33
c) Koszalin ul.
Sienkiewicza - przywrócenie widoczności znaku F-10 oraz właściwe zamocowanie znaku A-7

Ad.5.2 Wystąpienia do dyr. ZORD.

a) ws. podjęcie działań organizacyjnych skutkujących zmniejszeniem oczekiwania na termin egzaminu praktycznego kat. B prawa jazdy
b) ws. pierścieni obciążających pachołki i dostępu do toalety dla osób cwiczących na udostepnionym placu ZORD
c) ws. żądania oświadczenia o pełnej odpowiedzialności OSK za szkody w pojeździe powstałe w czasie dysponowania pojazdem przez ZORD w Koszalinie

Ad.6 Spotkanie „opłatkowe”

20 grudnia 2023 w Restauracji "Kuchnia w Starym Stylu" w Koszalinie odbyło się tradycyjne spotkanie „opłatkowe” Zarządu i członków pozostałych Władz OIGOSK.
Uczestnicy złożyli sobie życzenia z okazji zbliżających się Świąt i Nowego Roku dzieląc się opłatkiem, a „Mikołaj„ wręczył symboliczne upominki, vide fotografie.

RELACJA (kliknij)


opublikowano 20 marca 2023 22:35


Protokół 
z obrad Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Członków OT1 OIGOSK z/s w Koszalinie w dniu 4 marca 2023r
Pobierz

 


 opublikowano 25 grudnia 2022 19:40

20 grudnia 2022 obradował zarząd OT1 i odbyło się tradycyjne spotkanie „opłatkowe” z przedstawicielami współpracujących instytucji, podmiotów:
- Tomasz Kozłowski – w zastępstwie Dyrektora ZORD w Koszalinie
- Tomasz Żmuda - Brokerskie Biuro Ubezpieczeń Regis Mediator Koszalin

Omawiano bieżące problemy funkcjonowania branży szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców oraz rozważano prawdopodobieństwo perspektywicznych wydarzeń istotnych dla branży szczególnie w wymiarze lokalnym.
Zarząd jednogłośnie zdecydował o zwołaniu w dniu 4 marca 2023 Sprawozdawczo - Wyborczego Walnego Zebrania Członków OT1.
Przyjęto poniższy porządek obrad WZC OT1 w sobotę 4 marca 2023.

1.     Wybór Prezydium WZC / pod przewodnictwem prezesa Stencla,

2.     Wybór Komisji Wyborczej i Głosowań,

3.     Sprawozdanie z działalności Zarządu OT1 w 2022r / zaprezentuje wiceprezes Kottas /

4.     Sprawozdanie skarbnika za 2022r / zaprezentuje skarbnik Jarosław Bubnowicz /

5.     Zgłoszenie kandydatów i tajne wybory prezesa OT1

6.     Zgłoszenie kandydatów i tajne wybory pozostałych 3 członków Zarządu OT1

7.     Wybory jawne  8 (43/5) + 2 rezerwowych Delegatów  na XIV ZD OIGOSK  w maju 2023 

8.    Dyskusja problemowa

 Na koniec spotkania złożono sobie życzenia z okazji zbliżających się Świąt i Nowego Roku dzieląc się opłatkiem, a „Mikołaj „ wręczył symboliczne podarki.

Spotkanie przebiegło w partnerskiej, serdecznej świątecznej atmosferze.   

Więcej TUTAJ


opublikowano 20 luty 2022 22:35

Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków OT1 OIGOSK z/s w Koszalinie w dniu 19 luty 2022r
Pobierz


opublikowano 1 marca 2020 21:45

Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków OT1 OIGOSK z/s w Koszalinie w dniu 29 lutego 2020r
Pobierz


 opublikowano 22 grudnia 2019 16:20

20 grudnia 2019 odbyło sie tradycyjne spotkanie „opłatkowe” zarządu OT1 z przedstawicielami współpracujących instytucji, podmiotów:
-
Eugeniusz Romanów – Dyrektor ZORD w Koszalinie
-
Leszek Mierzejewski - Grupa Mojsiuk Stare Bielice
-
Damian Ragin            - szef serwisu Mojsiuk Motor sp. j. Stare Bielice 

            Omawiano bieżące problemy funkcjonowania branży szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców. Nawiązano do najważniejszych wydarzeń branżowych w mijającym 2019r, w tym do złożonych ofert w ramach przetargu ogłoszonego przez ZORD na zakup 13 samochodów do egzaminowania kat.B pr . jazdy 

Zarząd jednogłośnie zdecydował o zwołaniu w dniu 29 lutego 2019 Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków OT1.
Przyjęto poniższy porządek obrad WZC OT1 w dniu 29.02.2019

 1. Wybór Prezydium WZC / pod przewodnictwem prezesa Stencla,
 2. Wybór Komisji Wyborczej i Głosowań,
 3. Sprawozdanie z działalności zarządu OT1 w 2019r / zaprezentuje wiceprezes Kottas /
 4. Sprawozdanie skarbnika za 2019r / zaprezentuje skarbnik Jarosław Bubnowicz /
 5. 10 (51/5) + 2 rezerwowych Delegatów na XIIIZD OIGOSK  
 6. Dyskusja problemowa

 Na koniec spotkania złożono sobie życzenia z okazji zbliżających się Świąt i Nowego Roku dzieląc się opłatkiem, a „Mikołaj „ wręczył symboliczne podarki.

Spotkanie przebiegło w serdecznej świątecznej atmosferze.   

Więcej fotek TUTAJ


opublikowano 10 marca 2019 16:50

Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków OT1 OIGOSK z/s w Koszalinie w dniu 9 marca 2019r
Pobierz


 opublikowano 22 grudnia 2018 19:00

20 grudnia 2018odbyło sie tradycyjne spotkanie „opłatkowe” zarządu OT1 z przedstawicielami współpracujących instytucji, podmiotów:
-Eugeniusz Romanów– Dyrektor ZORD w Koszalinie
-Leszek Mierzejewski- Grupa Mojsiuk Stare Bielice
-Damian Ragin           - szef serwisu Mojsiuk Motor sp. j. Stare Bielice

-Marek Frątczak            - emeryt, b. inspektor Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Koszalin, któremu uroczyście wręczono podziękowanie o treści w załączniku.

W rozmowach nawiązywano do bieżących zagadnień dotyczących uwarunkowań prawnych oraz funkcjonowania branży szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców. Nawiązano do najważniejszych wydarzeń branżowych w mijającym 2018R.
Spotkanie przebiegło w serdecznej świątecznej atmosferze.

Na koniec spotkania złożono sobie życzenia z okazji zbliżających się Świąt i Nowego Roku dzieląc się opłatkiem, a „Mikołaj „ wręczył symboliczne podarki.

więcej TUTAJ


 opublikowano 20 stycznia 2018 19:00

Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków OT1 OIGOSK z/s w Koszalinie w dniu 20 stycznia 2018r
pobierz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


opublikowano 2017-12-20 godz. 20:00

20 grudnia 2017 odbyło sie tradycyjne spotkanie „opłatkowe” zarządu OT1 z przedstawicielami współpracujących instytucji, podmiotów:
- Eugeniusz Romanów – Dyrektor ZORD w Koszalinie
- Agnieszka Mojsiuk    - wspólnik sp. j Mojsiuk Motor Stare Bielice
- Leszek Mierzejewski - szef serwisu Mojsiuk Motor sp. j. Stare Bielice

Omawiano bieżące zagadnienia dotyczące uwarunkowań prawnych oraz funkcjonowania branży szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców. Nawiązano do najważniejszych wydarzeń branżowych w mijającym 2017R.
Spotkanie przebiegło w serdecznej świątecznej atmosferze.

Na koniec spotkania złożono sobie życzenia z okazji zbliżających się Świąt i Nowego Roku dzieląc się opłatkiem, a „Mikołaj „ wręczył symboliczne podarki.

więcej TUTAJ


opublikowano 26 listopada 2017 19:55

25 listopada 2017 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Koszalin pl. Rynek Staromiejski 6-7 odbyły się zajęcia teoretyczne w ramach V Warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów / wykładowców (art.35 ust.6 uokp)

Na zlecenie zarządu macierzystego OT1 OIGOSK, w oparciu o umowę cywilno-prawną z 10 października 2017 zajęcia szkoleniowe realizował OSKsdw Dariusz Szwed Toruń nr 0051 0463P we współpracy z miejscowym podmiotem wykonawczym.

W zajęciach szkoleniowych uczestniczyło ok. 70 osób, w tym 40 członków OT1 wraz z 19 współpracującymi (zatrudnionymi) instruktorami oraz 11 pozostałych instruktorów.

Uchwałami Zarządu Izby oraz zarządu OT1 członkowie OIGOSK otrzymali z funduszy OIGOSK dofinansowanie uczestnictwa w warsztatach w wysokości:

                Członek zwyczajny            66,66% ceny umownej!
                Członek wspierający         40,00% ceny umownej!

W pełni zrealizowano obowiązujący program szkolenia, a uczestnicy wysoko oceniali merytoryczność wykładowców oraz aktualność prezentowanej problematyki.

Więcej TUTAJ


opublikowano 18 stycznia 2017 23:20

Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków OT1 OIGOSK z/s w Koszalinie w dniu 5 stycznia 2017r
pobierz  


 opublikowano 23 grudnia 2016 18:30

19 grudnia 2016 odbyło sie tradycyjne spotkanie „opłatkowe” zarządu OT1 z przedstawicielami współpracujących instytucji, podmiotów:
- Eugeniusz Romanów – Dyrektor ZORD w Koszalinie
- Agnieszka Mojsiuk    - wspólnik sp. j Mojsiuk Motor Stare Bielice
- Leszek Mierzejewski - szef serwisu Mojsiuk Motor sp. j. Stare Bielice

Omawiano bieżące zagadnienia dotyczące uwarunkowań prawnych oraz funkcjonowania branży szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców, rozpoczęcia działalności nowego miejsca egzaminowania ZORD w Szczecinku w kwietniu 2017, serwisowania i obsługi technicznej pojazdów.
Spotkanie przebiegło w serdecznej świątecznej atmosferze.

Na koniec spotkania złożono sobie życzenia z okazji zbliżających się Świąt i Nowego Roku dzieląc się opłatkiem, a „Mikołaj „ wręczył symboliczne podarki.

 więcej TUTAJ


19 listopada 2016 w sali konferencyjnej Delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Gen. Wł. Andersa 34 w Koszalinie odbyły się zajęcia teoretyczne w ramach IV warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów / wykładowców (art.35 ust.6 uokp)

Na zlecenie zarządu macierzystego OT1 OIGOSK, w oparciu o umowę cywilno-prawną z
3 października 2016 zajęcia szkoleniowe realizował OSKsdw Ryszarda Świętonia nr 0024 3261P

W zajęciach teoretycznych uczestniczyło ponad 90 osób, w tym 40 członków OT1 wraz z 22 współpracującymi (zatrudnionymi) instruktorami.

Członkowie OIGOSK uchwałami zarządu Izby oraz zarządu OT1 otrzymali z funduszy OIGOSK dofinansowanie uczestnictwa w warsztatach w wysokości:

     Członek zwyczajny       73,33% ceny umownej!
     Członek wspierający     46,67% ceny umownej!

Uczestnicy wysoko oceniali merytoryczność wykładowców oraz trafność i aktualność prezentowanej problematyki. Więcej fotografii TUTAJ


 (opublikowano 10-04-2016 22:10)
Protokół
z obrad Walnego Zebrania Członków OT1 OIGOSK z/s w Koszalinie w dniu 9 kwietnia 2016r
pobierz


 

opublikowano 22.11.2015 19:10

 21 listopada 2015 w sali konferencyjnej Delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Gen. Wł. Andersa 34 w Koszalinie odbyły się zajęcia teoretyczne w ramach III warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów / wykładowców (art.35 ust.6 uokp)


Na zlecenie zarządu macierzystego OT1 OIGOSK, w oparciu o umowę cywilno-prawną z 19 października 2015 zajęcia szkoleniowe realizuje OSKsdw Ryszarda Świętonia nr 0024 3261P

 
W zajęciach teoretycznych uczestniczyło ponad 90 osób, w tym 42 członków OT1 wraz z 18 współpracującymi (zatrudnionymi) instruktorami.

 
Członkowie OIGOSK uchwałami zarządu Izby oraz zarządu OT1 otrzymali dofinansowanie uczestnictwa w warsztatach w wysokości:

Członek zwyczajny            86,67% ceny umownej!

Członek wspierający         66,67% ceny umownej!

Uczestnicy wysoko oceniali merytoryczność wykładowców oraz trafność i aktualność prezentowanej problematyki.

Relacja fotograficzna TUTAJ


 Protokół (opublikowano 29-03-2015 15:00)
z Walnego Zebrania Członków OT1 OIGOSK z/s w Koszalinie w dniu 28 marca 2015r
pobierz


 opublikowano 15.11.2014 22:00

15 listopada 2014 w sali konferencyjnej Delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Gen. Wł. Andersa 34 w Koszalinie odbyły się zajęcia teoretyczne w ramach warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów / wykładowców (art.35 ust.6 uokp)

Na zlecenie zarządu macierzystego OT1 OIGOSK, w oparciu o umowę cywilno-prawną z
6 października 2014 zajęcia szkoleniowe realizuje OSKsdw Ryszarda Świętonia nr 0024 3261P

W zajęciach uczestniczyło ok. 90 osób, w tym 45 członków OT1 wraz z 19 współpracującymi (zatrudnionymi) instruktorami. Członkowie OIGOSK decyzjami zarządu Izby oraz OT1 otrzymali dofinansowanie uczestnictwa w warsztatach w wysokości 2/3 ceny umownej!

 Część praktyczna szkolenia będzie realizowana w uzgodnionych z uczestnikami terminach.

Uczestnicy wysoko oceniali merytoryczność wykładowców oraz trafność i aktualność prezentowanej problematyki.

Relacja i fotki TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 opublikowano 04-12-2014 22:05

4 grudnia 2014 10:15 w ZORD Koszalin dokonano publicznego otwarcia złożonych w terminie ośmiu ofert w ramach zamówienia publicznego w zakresie:

I. Dostawa 9 fabrycznie nowych pojazdów przystosowanych do przeprowadzania egzaminów państwowych w zakresie kategorii B prawa jazdy dla Zamawiającego (ZORD Koszalin)

II. Serwisowanie w/w pojazdów w okresie 4 lat od daty zakupu. Wykonawca udzieli Zamawiającemu czteroletniej gwarancji na przedmiot zamówienia licząc od daty zakupu pojazdów. Gwarancja ma być uznawana przez autoryzowane przez producenta stacje obsługi pojazdów na terenie Polski.
Wykonawca w okresie gwarancji będzie bez dodatkowej opłaty wykonywał na rzecz Zamawiającego:

1.   przeglądy wynikające z warunków gwarancji, tzw. obowiązkowe przeglądy gwarancyjne (roczny przebieg jednego pojazdu egzaminacyjnego wynosi do 20 tys. km);

2.   dokonywał napraw gwarancyjnych. Drobne usługi serwisowe (np. wymiana żarówki, uzupełnienie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, itp.) Zamawiający będzie wykonywał we własnym zakresie w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów przy ul Mieszka I 39 w Koszalinie.

Kryteria oceny ofert:

• 1. Cena85%

• 2. zużycie paliwa w cyklu miejskim na 100km – 15% 

Link do SIWZ

Przed otwarciem ofert ogłoszono, że Zamawiający ZORD przeznaczył na przedmiot zamówienia kwotę
 320 000 PLN: 9 = 35 555,56 PLN!!!

Lp.

Nazwa oferenta

cena jednostkowa

uwagi

1

Mojsiuk Motor Stare Bielice [PEUGEOT]

329 240

36 582,22

 

2

Bemo Motors Stare Bielice [ FORD]

371 999

41 333,22

 

3

Dowbusz K-lin [OPEL]

380 700

42 300,00

 

4

Gazopol K-lin [ FIAT]

405 000

45 000,00

 

5

Dubnicki K-lin [RENAULT]

405 000

45 000,00

 

6

Skodex Krotoski-Cichy [SKODA]

408 150

45 350,00

 

7

Drewnikowski [CITROEN]

435 000

48 333,33

 

8

Polmotor [NISSAN]

398 000

44 222,22

brak wadium

Jak wskazuje powyższe zestawienie, żadna z oferowanych cen nie mieści się w powyższym limicie!
Stosownie do ustawy prawo zamówień publicznych zamawiający:
·  może zwiększyć kwotę na sfinansowanie przedmiotu zamówienia - o ile dysponuje środkami,
.  może unieważnić postępowanie w sprawie zamówienia publicznego.

Uwzględniając, że w marcu 2015r upływa sześcioletni okres eksploatacji przez ZORD samochodów Peugeot 207, a unieważnienie postępowania wydłużyłoby o mim. 6 m-cy eksploatację tych samochodów – prawie pewnym jest, że dyr. Romanów  zdecyduje o zwiększeniu tylko o ok. 9 000 PLN kwotę środków finansowych przeznaczonych na realizację powyższego zamówienia publicznego.
Naturalnie pod warunkiem, że oferta Mojsiuk Motor sp. jawna Stare Bielice spełni pozostałe wymogi SIWZ.

opublikowano 05-11-2014 22:20

5 listopada 2014 po raz drugi ( poprzednio 29.10.2014 ) obradowała Komisja Przetargowa ZORD.

Przyjęto Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia / SIWZ/

 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (sala nr 5 na parterze) w dniu 04.12.2014r. o godz. 10:15.
 2. Dyr. Romanów przewiduje ogłoszenie wyboru oferty w połowie grudnia br.
 3. Pojazdy zostaną dostarczone w terminie od 23.03.2015r. do 24.03.2015r.

Redagując SIWZ starano się aby jej wymogi spełniło jak najwięcej marek pojazdów ( szacuje się, że ok. 10 ) dlatego wprowadzono jak najmniej ograniczeń , z których istotne to:

1. silnik benzynowy;
2. pojemność silnika powyżej 900 cm3;
3. zużycie paliwa w cyklu miejskim do 7l/100km - wg danych homologacyjnych;
4. samochód spełnia normę emisji spalin EURO 5;
5. długość od 375cm do 410cm;


opublikowano 14-09-2014 23:00

Komunikat

12 września 2014 w Sali konferencyjnej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Koszalinie.
Z inicjatywy zarządu OT1 OIGOSK wspartej przez dyr. Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie p. Eugeniusza Romanowa w godz. 11:00 – 14:00 odbyło się zapowiadane otwarte spotkanie ze środowiskiem ośrodków szkolenia kierowców, w którym uczestniczyło:
ok. 40 przedstawicieli tego środowiska oraz
Eugeniusz Romanów, dyr. ZORD K-lin;
Andrzej Byszewski, dyr. wydz. Komunikacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie;
Lesław Bazylak, egzaminator nadzorujący ZORD K-lin;
Tomasz Kozłowski, kierownik pionu organizacji egzaminów państwowych ZORD K-lin;

Więcej szczegółów, fotografii TUTAJ


opublikowano 15-08-2014 15:00

W dniu 14 sierpnia 2014 o godz. 14:00 na nowym placu manewrowym ZORD egzaminator nadzorujący p. Lesław Bazylak omówił przebieg egzaminu praktycznego kategorii motocyklowych: AM; A1; A2; A .

Pierwszy egzamin odbędzie się już 19.08.2014, a uroczyste otwarcie „miasteczka ruchu drogowego” zaplanowano na 13 września 2014.

Więcej fotografii TUTAJ


 opublikowano 05-07-2014 16:00

4 lipca 2014 członkowie zarządu OT1 OIGOSK w osobach Jarosław Bubnowicz i Roman Stencel przez 2 godz. dyskutowali w ZORD z dyr. Eugeniuszem Romanowem i egzaminatorem nadzorującym Lesławem Bazylakiem nt:

 warunków realizacji nowo uchwalonego prawa osoby egzaminowanej do prowadzenia egzaminu państwowego pojazdem osk, który ją szkolił,

 1. wymogów urządzeń do nagrywania przebiegu egzaminu, które zapewnia osk
 2. terminu rozpoczęcia postępowania w trybie ustawy pzp o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę lub najem pojazdów do egzaminowania dla ZORD K-lin,
 3. inne

Uzgodnienia tutaj


PROTOKÓŁ (opublikowano 06-04-2014 20:00)
z Walnego Zebrania Członków OT1 OIGOSK z/s w Koszalinie w dniu 29 marca 2014r
pobierzPROTOKÓŁ
z Walnego Zebrania Członków OT1 OIGOSK z/s w Koszalinie w dniu 26 października 2013r

 1. Zebranych powitał prezes Roman Stencel
2. Wybór Prezydium zebrania ( 2 osobowe ).
Do Prezydium zebrania zgłoszono 3 osoby; Jarosława Bubnowicza,  Andrzeja Miśko i Zenona Giętkowskiego.
W efekcie głosowań jawnych:
                            za    przeciw    wstrzymał się
Jarosław Bubnowicz     21        0            5
Andrzej Miśko             18        0            8
Zenon Giętkowski       12        1            11

Prezydium zebrania ukonstytuowało się w składzie;
Jarosław Bubnowicz     – przewodniczący
Andrzej Miśko         – sekretarz

3. Przewodniczący zebrania poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Głosowań i Wyborów / KGiW/.
Zgłoszono osoby: Grzegorz Lau, Daniel Wers, Janusz Tokarski ( nie wyraził zgody), Mieczysław Żołnierek ( nie wyraził zgody), Wojciech Suchocki  - kandydatury n/w 3 osób zaakceptowano w formie aklamacji.
Komisja ukonstytuowała się w następującym składzie;
Grzegorz Lau         – przewodniczący
Daniel Wers         – członek komisji
Wojciech Suchocki     – członek komisji

4. W czasie gdy Komisja Głosowań i Wyborów sprawdzała dokumenty celem ustalenia zdolności Zebrania do podejmowania uchwał ( quorum) oraz  uprawnienia osób do otrzymania mandatu.
Prezes Stencel przedstawił prezentację swojej dwudziestoletniej działalności ( październik 1993 - październik 2013 ) w organizacjach społecznych środowiska osk.
Wskazując na ogrom pracy oraz konkludując, że dzisiejszy wizerunek i postrzeganie OIGOSK są efektem tego wieloletniego zaangażowania.
Tymczasem dzisiaj szczególnie w portalach internetowych „opluwa się” i publikuje opinie dezawołujące tytaniczny wysiłek  i spektakularne efekty.
Najbardziej przykrym i niewdzięcznym jest, że do grona wrogów R. Stencla dołączył rekomendowany przez niego do pełnienia funkcji w zarządzie OT1 oraz głównym p. Zenon Giętkowski, który przyjął demonstracyjnie wrogą postawę, szuka tzw. „haków” i nie poczuwa się do lojalności wobec gremiów zarządzających, których jest członkiem.

5. Przewodniczący Komisji Głosowań i Wyborów  zakomunikował, że na Zebraniu jest obecnych lub reprezentowanych 44 członków zwyczajnych. Natomiast wymagane quorum wynosi 36 mandatów, a więc Zebranie ma zdolność do podejmowania uchwał. Uprawnionym do głosowania wydano 44 mandaty.

6. Pani Jadwiga Hardek – Szylak zgłosiła wniosek o ujawnienie osób, które udzieliły pełnomocnictw. Po krótkiej dyskusji przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie jawne.
Przewodniczący KGiW  zakomunikował co następuje:
głosowało:        41 mandatów
„za”:            11 mandatów
„przeciw”:        26 mandatów
„wstrzymało się”:           4 mandaty
Wniosek nie uzyskał większości!

7. Przewodniczący zebrania odczytał proponowany przez Zarząd OT1 porządek obrad.
1) problematyka wewnątrzorganizacyjna,
2) informacja o zaawansowaniu prac nad zmianami regulacji prawnych w obszarze szkolenia i egzaminowania,
3) informacja  o 3 dniowych warsztatach doskonalenia zawodowego instruktorów dla członków OT1,
4) problematyka szkolenia i egzaminowania – wystąpienie przedstawicieli ZORD, pytania,
5) inne

Prezes Stencel zgłosił wniosek, aby rozszerzyć pkt.1 porządku obrad o głosowania tajne w sprawie odwołania p. Zenona Giętkowskiego z zarządu OT1 i w sprawie cofnięcia rekomendacji do pełnienia funkcji członka zarządu OIGOSK.
Wniosek uzasadnił końcowymi konkluzjami zamieszczonymi w pkt.4 protokołu oraz dodatkowo wskazał, że z uwagi na powstałą dyskomfortową atmosferę, członkowie zarządu pisemnie oświadczają, że nie chcą i nie widzą możliwości dalszej współpracy z p. Giętkowskim.

Po dyskusji przystąpiono do głosowania  jawnego nad przyjęciem porządku obrad jn:
1) problematyka wewnątrzorganizacyjna, w tym głosowania tajne w sprawie odwołania p. Zenona Giętkowskiego z zarządu OT1 i w sprawie cofnięcia rekomendacji do pełnienia funkcji członka zarządu OIGOSK
2) informacja o zaawansowaniu prac nad zmianami regulacji prawnych w obszarze szkolenia i egzaminowania,
3) informacja  o 3 dniowych warsztatach doskonalenia zawodowego instruktorów dla członków OT1,
4) problematyka szkolenia i egzaminowania – wystąpienie przedstawicieli ZORD, pytania,
5) inne
Przewodniczący KGiW  zakomunikował co następuje:
głosowało:    43 mandatów
„za”:        34 mandatów
„przeciw”:    4 mandaty
„wstrzymało się”:    5 mandatów
W/w porządek obrad przyjęto!

8. Dyskusja w sprawie odwołania p. Giętkowskiego z członka zarządu i cofnięcia rekomendacji.
Pani Anna Kwolek prosiła o dodatkowe wyjaśnienia, bo w Internecie publikuje się wiele ciekawych informacji o prezesie Stenclu, więc nie rozumie dlaczego p. Giętkowski ma być „ofiarą”?
Prezes Stencel odpowiedział na dodatkowe pytania również innych osób.
Ponadto Prezes poprosił, a  przewodniczący J. Bubnowicz  odczytał oświadczenie trzech członków Zarządu OIGOSK, które otrzymał do wiadomości ( w załączeniu ).
Następnie głosu udzielono p. Giętkowskiemu, który w obszernym ok. 40 min wystąpieniu wspomagając się prezentacją komputerową , przywołując korespondencję e-mail itp. „obnażał” jego zdaniem nieprawidłowości w działaniach prezesa Stencla i zarządu OIGOSK.
Po kilku monitach przewodniczącego o zakończenie wystąpienia z uwagi na zagrożenie realizacji porządku obrad, przystąpiono do głosowań tajnych, o których mowa w pkt.1 porządku.

9. Z uwagi na fakt, że w kuluarach oczekują już zaproszeni goście, za zgodą prezydium Zebrania prezes Stencel przy pomocy prezentacji multimedialnej przedstawił informację o 3 dniowych warsztatach doskonalenia zawodowego ( pkt.3 porządku) współorganizowanych z SuperOSK Ryszard Świętoń Koszalin. Zajęcia teoretyczne odbędą się 16 listopada 2013r w obiekcie AHE Łódź ZOD Koszalin ul. Bohaterów warszawy 22

10. Ogłoszenie wyników głosowań tajnych.
 Przewodniczący KGiW  zakomunikował co następuje:
1) Odwołanie p. Z. Giętkowskiego ze składu zarządu OT1
wydano :        44 karty do głosowania
„za”:        29 głosów
„przeciw”:    14 głosów
„nie ważnych”:      1 głos
W wyniku głosowania tajnego p. Zenon Giętkowski został odwołany z członka zarządu Oddziału Terenowego nr.1 w Koszalinie

2) cofnięcie p. Z. Giętkowskiego rekomendacji do pełnienia funkcji członka zarządu OIGOSK
wydano :        43 karty do głosowania
„za”:        23 głosów
„przeciw”:    16 głosów
„nie ważnych”:      4 głosy
W wyniku głosowania tajnego p. Zenonowi Giętkowskiem cofnięto rekomendację do pełnienia funkcji członka zarządu OIGOSK.

11. Przewodniczący  zebrania przywitał przybyłych przedstawicieli ZORD w Koszalinie w osobach; kier. Tomasza Kozłowskiego oraz egzaminatora nadzorującego – Lesław Bazylak.  
Pan Kozłowski z upoważnienia dyr. Romanowa potwierdził wcześniejsze informacje, że co najmniej do połowy 2014r nie przewiduje się wszczęcia procedury w celu nabycia lub wynajmu samochodów do egzaminowania.
Zaapelował aby nie powtarzać i nie rozpowszechniać  nieprawdziwych informacji o „bzdurnych” pytaniach odnośnie długości drążka zm biegów czy wymiarów tabl rejestr, ba takich na pewno nie ma w bazie pytań egzaminacyjnych.
Pan Bazylak przedstawił aktualne statystyki zdawalności egzaminów państwowych i zwrócił uwagę na wzrost zdawalność egzaminów teoretycznych, która za okres od marca br. wynosi 30,60%.
Nadal utrzymuje się wysoka liczba negatywnych ocen egzaminów na placu manewrowym do 36%.
- dwukrotne nie wykonanie zadania egzaminacyjnego    - 37,89%
- potrącenie tyczki, pachołka                - 30,35%
Odnośnie nowych zasad prowadzenia egzaminów praktycznych kat. motocyklowych największy problemów przysparza „ósemka” i slalom wolny.
Niepowodzenia egzaminacyjne kat. B  w ruchu drogowym:
- nieustąpienie pierwszeństwa            17,20%
- na wniosek osoby egzaminowanej            17,19%
- bezpośrednie spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa13,16%
- nie zastosowanie się do sygnałów świetlnych        09,75%
- nieustąpienie pierwszeństwa podczas zm. pasa ruchu    06,52%

12. Prezes Stencel w ramach realizacji pkt. 2 porządku przedstawił prezentację multimedialną  z informacją o zaawansowaniu prac nad zmianami regulacji prawnych w obszarze szkolenia i egzaminowania.

13. Sprawy inne
p. Katarzyna Szutowicz i p. Jadwiga Hardek-Szylak wniosły o zapewnienie na zebraniach kawy oraz herbaty
p. Katarzyna Szutowicz prosi o:
- uaktualnienie wykazu członków OT1 oraz jej nr telefonu prezentowanych na stronie internetowej izby,
- wyszczególnienie w tym wykazie również adresów e-mail członków
- zawiadamianie o posiedzeniach zarządu OT1, celem uczestniczenia w tych posiedzeniach

WZC nie odniosło się do w/w wniosków  z uwagi na brak quorum.
Prezes Stencel oświadczył, że wniosek odnośnie publikowania adresów e-mail członków przedstawi zarządowi OIGOSK, a odnośnie uczestnictwa w posiedzenia zarządu OT1 poinformuje e-mail po sprawdzeniu regulacji prawnych.
            
Następnie przewodniczący zebrania podziękował wszystkim za udział w obradach i zakończył Zebranie Członków OT1 w Koszalinie.

 

podpisy
Przewodniczący Zebrania – Jarosław Bubnowicz

Sekretarz  Zebrania     – Andrzej Miśko
                                                                                                                                                                                     
W załączeniu;
- lista obecności
- pełnomocnictwa
- protokół Komisji Głosowań i Wyborów.
- oświadczenie z 05.10.2013r trzech członków zarządu OIGOSK nt. współpracy z p. Z. Giętkowskim

 


Koszalin, dnia 23.02.2013r.

PROTOKÓŁ

z Walnego Zebrania Członków OT1 OIGOSK z/s w Koszalinie

 

1.     Wybór Prezydium zebrania ( 2 osobowe ).

 

2.     Do Prezydium zebrania zgłoszono 2 osoby; Zenona Giętkowskiego,  Janusza Tokarskiego - kandydatury zaakceptowano w formie aklamacji. 
Prezydium zebrania ukonstytuowało się w składzie;

Zenon Giętkowski – przewodniczący

Janusz Tokarski – sekretarz

 

3.     Przewodniczący zebrania odczytał proponowany porządek obrad przedstawiony przez Zarząd OT-1, który przyjęto w formie aklamacji.

 

1)     Powitanie uczestników przez prezesa

2)     Wybór Prezydium Zebrania ( 2 osoby )

3)     Wybór Komisji Wyborczej ( 2 osoby)

4)     Sprawozdanie zarządu z działalności w 2012R

5)     Sprawozdanie skarbnika OT1 za 2012R

6)     Komunikat KW o zdolności WZC do podejmowania uchwał /quorum/

7)     Wybory Delegatów OT1 (15 +3) na VI Walne Zebranie Delegatów OIGOSK 06.04.2013 w Łysomicach.

8)     Uchwała rekomendacyjna dla kandydatów do Zarządu OIGOSK

9)     Oferta Szkoły Jazdy B-eLka Lech Żymierski odnośnie pośrednictwa w wypełnianiu obowiązków informacyjnych osk

10)   problematyka obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas fiskalnych Przemysław Piwowarczyk

11)   nowe zasady księgowania w koszty wydatków dokumentowanych rachunkami, fakturami; Rejestr dowodów księgowych Bogdan Grochowski

12)   Oferta portalu http://www.ekursanci.pl  Sebastian Świętoń

13)   Obowiązki informacyjne osk w świetle uokp z 05.01.2011 i rozporządzeń (potwierdzone uczestnictwo przedstawicieli UM K-lin)

14)   problematyka szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców (potwierdzone uczestnictwo przedstawicieli ZORD)

15)   Inne:

 

4.     Następnym punktem zebrania był wybór Komisji Wyborczej ( 2 osoby). Zgłoszono 2 osoby; Grzegorz Lau, Jarosław Bubnowicz - kandydatury zaakceptowano w formie aklamacji. 
Komisja ukonstytuowała się w następującym składzie;

Jarosław Bubnowicz – przewodniczący

Grzegorz Lau – członek komisji

 

5.     Sprawozdanie zarządu z działalności za 2012 rok przedstawił sekretarz zarządu – Edward  Suski ( w załączeniu do protokołu ).

 

6.     Sprawozdanie skarbnika OT-1 za 2012 rok przedstawił Jarosław Bubnowicz – skarbnik OT-1 
( w załączeniu do protokołu ).

 

7.     Komisja Wyborcza stwierdziła obecność na sali 36 członków zwyczajnych i  3 pełnomocnictwa, co ogółem stanowi 
39 głosów (wymagane kworum do podejmowania  uchwał – 38 głosów ).

 

8.     Wybory Delegatów OT-1 na VI Walne Zebranie Delegatów OIGOSK w Łysomicach 06.04.2013 r. ( 15 osób ).

Zgłoszono 15 n/w kandydatur, które zaakceptowano w formie aklamacji.

 

1)     Bernecki Edward,

2)     Bubnowicz Jarosław,

3)     Gawlik Jan,

4)     Giętkowski Zenon

5)     Hardek-Szylak Jadwiga

6)     Kociak WQiesław,

7)     Kociszewski Jerzy,

8)     Małecki Zdzisław,

9)     Pawlicki Mirosław,

10)   Suchocki Wojciech,

11)   Suski Edward,

12)   Świętoń Ryszard,

13)   Tarczoń Stanisław,

14)   Taruć Maciej,

15)   Żymierski Lech,

16)   Kwolek Anna – delegat rezerwowy

 

9.     Kolejnym punktem zebrania było podjęcie uchwały rekomendacyjnej dla kandydatów  z OT-1 do Zarządu OIGOSK.

Prezes Roman Stencel przedstawił konieczność uzupełnienia składu Zarządu OIGOSK  ze względu na rezygnację kolegi Marka Wójcika ze stanowiska skarbnika Zarządu.

Uzasadnił konieczność zajęcia wolnego miejsca w Zarządzie przez  naszego kandydata , które nam się niewątpliwie należy biorąc pod uwagę liczebność naszego Oddziału. Następnie przedstawił kandydata w osobie Zenona Giętkowskiego

 i  krótko uzasadnił swoją decyzję. Więcej kandydatur nie było.

 Jednogłośnie podjęto uchwałę rekomendującą kandydowanie Zenona Giętkowskiego do Zarządu OIGOSK.

 

 

10.   Przewodniczący zebrania ogłosił 10 minutową przerwę.

 

11.   Po przerwie kol. Lech Żymierski przedstawił ofertę swojego OSK w zakresie  pełnej obsługi innych OSK w wypełnianiu obecnych obowiązków  teleinformatycznych   względem starostw oraz możliwość szkolenia teoretycznego  kandydatów na kierowców z innych OSK.

 

12.    Przemysław Piwowarczyk – właściciel firmy PROSPER, przedstawił swoją ofertę  sprzedaży  kas fiskalnych i obsługi OSK w tym zakresie.

 

13.    Nowe zasady księgowania w koszty wydatków dokumentowanych rachunkami,  fakturami oraz zmiany w zakresie faktur VAT przedstawił Bogdan Grochowski.

 

14.    Ofertę portalu e-kursanci.pl przedstawił Sebastian Świętoń.

 

15.    Prezes Stencel przywitał przedstawicieli Urzędu Miejskiego w osobach; dyr.Wydz.Komunikacji – Andrzej Byszewski, inspektorzy – Marek Frątczak i Andrzej Rybicki. Dyrektor A. Byszewski został uhonorowany przez Zarząd OT-1 dyplomem za dotychczasową , bezkonfliktową współpracę z naszą Izbą. Następnie dyr . Byszewski odpowiedział na pytania przedstawione wcześniej przez zarząd OT-1 oraz zobowiązał się do odpowiedzi na pytania zadane przez OSK drogą elektroniczną. Następnie inspektor Marek Frątczak zajmujący się bezpośrednio nadzorem i kontrolą OSK, przedstawił metodykę postępowania wobec OSK i zaznaczył, że w sprawach wątpliwych sprawy zawsze będą rozpatrywane z korzyścią dla OSK.

 

16.    Przewodniczący  zebrania przywitał przybyłych przedstawicieli ZORD w Koszalinie w osobach; dyr. Eugeniusz Romanów oraz egzaminator nadzorujący – Lesław Bazylak.  Dyr. Romanów przedstawił obecne problemy ZORD w zakresie obsługi teleinformatycznej i braku możliwości egzaminowania w pełnym zakresie. Zaznaczył, że w najbliższych dniach będzie zmuszony podjąć w tym temacie odpowiednią decyzję umożliwiającą przeprowadzanie wszystkich egzaminów. Następnie zwrócił uwagę na bardzo niską zdawalność kandydatów na kierowców po 19 stycznia z teorii ( około 14% ). Wzrosła również liczba negatywnych ocen egzaminów na placu manewrowym do 36%. Również wydłużył się czas oczekiwania na egzamin praktyczny do około 20 dni. Następnie przedstawił najbliższe plany ZORD w zakresie inwestycji ;

- przetarg na budowę miasteczka ruchu drogowego i toru na kat. A

- wiosną przetarg na zakup ( nie wynajem) pojazdów do egzaminowania:        B + E      – 1 pojazd

                                                                                                                                             B             - 12 pojazdów

                                                                                                                                             T             -  1 pojazd

Po przetargu, w kwietniu 2014 roku będzie realizowana wymiana pojazdów zakupionych w ramach w/w przetargu.

Prezes Stencel zapytał o stanowisko jakie prezentują dyrektorzy WORD-ów na projekt  ustawy umożliwiający tworzenie miejsc egzaminowania w dodatkowych miastach w Polsce. Dyrektorzy WORD-ów nie popierają tego projektu. 
Leszek Bazylak omówił najczęściej występujące błędy podczas egzaminów praktycznych oraz przyczynach ich przerwania na placu manewrowym. Stwierdził również, że obecne pytania egzaminacyjne nie są trudne, lecz jego zdaniem punktacja za poszczególne pytania mogłaby być inna. Dyr. Romanów nadmienił , że ZORD nie ma wglądu do bazy pytań i z tego względu nie może się ustosunkować do treści i poprawności oraz trudności tych pytań. Obecnie ZORD dysponuje już bazą pytań w języku angielskim i niemieckim. Następnie prezes Stencel przedstawił slajdy różnych skrzyżowań o ruchu okrężnym i porosił o przedstawienie poprawnego sygnalizowania i jazdy na tych skrzyżowaniach według oceny egzaminatorów. Pan Bazylak omówił poprawną sygnalizację i jazdę na tego typu skrzyżowaniach.

 

17.    Sprawy inne;

- Jadwiga Hardek-Szylak zaproponowała rozpatrzenie przez zarząd możliwości dodatkowego dofinansowania członkom OT-1 planowanego wyjazdu integracyjno-szkoleniowego do Turcji w wysokości 500 zł ze środków OT-1. Prezes zobowiązał się do rozpatrzenia tej sprawy na najbliższym posiedzeniu zarządu.

            

            Następnie przewodniczący zebrania podziękował wszystkim za udział w obradach i

            zakończył zebranie członków OT-1 w Koszalinie.

 

 

                                                                Przewodniczący zebrania – Zenon Giętkowsk                                                                                                                                                           

W załączeniu;

- lista obecności

- pełnomocnictwa

- protokół komisji wyborczej

- sprawozdanie zarządu za 2012 r.

- sprawozdanie skarbnika OT-1 za 2012 r.         


-  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Koszalin, dnia 18.02.2012r.

PROTOKÓŁ

Walnego Zebrania Członków OT1 OIGOSK z/s w Koszalinie.

 

1.      Prezes Roman Stencel przywitał uczestników zebrania.

2.      Wybór Prezydium zebrania – zgłoszono 3 kandydatów; Zenon Giętkowski, Janusz Tokarski, Edward Suski.

W/w kandydatów do prezydium zebrania zaakceptowano w drodze aklamacji..

Prezydium zebrania ukonstytuowało się w składzie;

Zenon Giętkowski – przewodniczący

Janusz Tokarski – sekretarz

Edward Suski – członek

3.      Przewodniczący zebrania przedstawił proponowany poniżej porządek obrad, który został zaakceptowany przez uczestników zebrania w formie aklamacji

 

1)     Wybór Komisji Wyborczej

2)     Sprawozdanie zarządu OT1 z działalności w 2011 roku

3)     Sprawozdanie skarbnika OT1 za 2011 r.

4)     Komunikat KW o zdolności WZC do podejmowania uchwał ( quorum )

5)     Wybory Delegatów OT1 (15 + 3 ) na Jubileuszowe V Walne Zebranie Delegatów OIGOSK  14.04.2012r. w Łysomicach.

6)     Uchwała rekomendacyjna dla kandydatów do Zarządu OIGOSK

7)     Problematyka ubezpieczeń – zmiana ustawy ubezpieczeń OC ( wystąpienie  T. Żmuda ).

8)     Problematyka szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców ( potwierdzone uczestnictwo przedstawicieli ZORD ).

9)     Obowiązki informacyjne OSK w świetle ustawy z 05.01.2011r. o kierujących pojazdami ( wystąpienie przedstawiciela UM ).

10)   inne.

 

4.      Wybór Komisji Wyborczej ( 3 osoby ). Zgłoszono trzy kandydatury;

- Waldemar Zdrowowicz

- Grzegorz Lau

- Zbigniew Leś

Powyższe kandydatury zostały jednogłośnie zaakceptowane w drodze aklamacji.

Komisja  Wyborcza [ KW ] ukonstytuowała się w składzie;

Waldemar Zdrowowicz – przewodniczący

- Grzegorz Lau – członek

- Zbigniew Leś – członek

 

5.      Wiceprezes  OT1 Zenon Giętkowski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2011 ( w zał. ).

6.      Skarbnik OT1 Jarosław Bubnowicz przedstawił sprawozdanie finansowe za 2011r.( w zał. ).

7.      Prezes Roman Stencel wręczył certyfikaty nowo przyjętym członkom OT1.

8.     Komisja na podstawie wykazu członków OT1/ listy obecności i upoważnień pisemnych    stwierdziła (§7 ust.4 regulaminu) obecność lub uczestnictwo w formie pełnomocnictwa 43 członków uprawnionych do głosowania, co przewyższa wymagane do podejmowania uchwał i decyzji  kworum tj. minimum 37 = 74 członków zwyczajnych x 50% ).

 

9.      Wybrano Delegatów OT1 ( 15 + 3 rezerwowych = 18  ) na V Jubileuszowe Walne Zebranie Delegatów OIGOSK planowane na 14 kwietnia 2012r. w Łysomicach.

1.     Bubnowicz Jarosław

2.     Gawlik Jan

3.     Giętkowski Zenon

4.     Hardek-Szylak Jadwiga

5.     Kociak Wiesław

6.     Kociszewski Jerzy

7.     Kottas Marek

8.     Kwolek Anna

9.     Małecki Zdzisław

10.   Pluta Jan

11.   Rynio Marek

12.   Suchocki Wojciech

13.   Suski Edward

14.   Szczęśniak Jerzy

15.   WINFOR sp. z oo Szczecin

 

16.   Tokarski Janusz – rezerwowy

17.   Leś Zbigniew      – rezerwowy

18.   Wojsiat Tadeusz – rezerwowy           

           Przewodniczący zebrania ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.

          

10.    Podjęto uchwałę rekomendującą Jerzego Kociszewskiego na kandydata do Zarządu OIGOSK.

 

11.    Tomasz Żmuda przedstawił zmiany w ubezpieczeniach, jakie spowodowała nowa ustawa od 11.02.2012r. w zakresie OC pojazdów.

 

12.    Jerzy Kociszewski przedstawił kalkulację ceny kursu na kat. B z dnia 31-05-2011r ( 1800 zł ).

 

13.    Marek Frątczak ( UM Koszalin ) odniósł się do niektórych przepisów ustawy z 05.01.2011r o kierujących pojazdami. 
Ze względu na brak rozporządzeń do ustawy, stanowisko UM nie jest jeszcze ostateczne odnośnie obowiązków informacyjnych OSK.
Zapewnił, że urząd pracuje nad stworzeniem możliwości przesyłania drogą elektroniczną informacji , obowiązek przesyłania których nakłada uokp.
Wg. M. Frątczaka uokp nakłada obowiązek zawiadamiania o rozpoczęciu kursu (art.27 ust.1 pkt.1), a nie poszczególnych zajęć!

 

14.  Dyrektor ZORD Eugeniusz Romanów przedstawił statystykę zdawalności ze szczególnym uwzględnieniem egzaminów na kat. B . Zwrócił uwagę na pogarszającą się zdawalność z teorii i praktyczną na placu manewrowym.

Ze względu na brak rozporządzeń do ustawy o kierujących pojazdami oraz uwzględniając, że ministerstwo wskazało dwóch oferentów oprogramowania tj. ITS i PWPW, dzisiaj nie wie jakie oprogramowanie będzie obsługiwało system informatyczny ZORD

Egzaminator nadzorujący ZORD Leszek Bazylak przedstawił najczęstsze przyczyny niepowodzeń egzaminacyjnych na placu manewrowym i w ruchu drogowym.

 

15.  Prezes Stencel i przewodniczący zebrania podziękowali przybyłym gościom, którzy następnie opuścili salę obrad.

 

16.   Katarzyna Szutowicz zwróciła się z pytaniem dotyczącym próby nabycia terenu pod plac manewrowy podjętą przez zarząd OT1. Prezes Stencel wyjaśnił, że zarząd podjął decyzję o przystąpieniu do licytacji komorniczej ze względu na niską cenę wywoławczą i atrakcyjność wynikającą z opłat za usytuowaną na tym terenie antenę nadawczą telefonii komórkowej (około 5 tys. PLN kwartalnie), jednak licytacji nie wygrano z uwagi na skromność dysponowanych środków ( 120 000 PLN ).

Katarzyna Szutowicz zaapelowała również o zapewnienie na następnych zebraniach kawy i herbaty uczestnikom obrad.

             Przewodniczący zebrania podziękował wszystkim przybyłym i zakończył obrady.

 

            Podpisy:

                           - Zenon Giętkowski 

                           - Janusz Tokarski 

                           - Edward Suski

      

             W załączeniu;

                                    - lista obecności

                                    - pełnomocnictwa

                                    - protokół Komisji Wyborczej

                                    - sprawozdanie zarządu z działalności w 2011r

                                    - sprawozdanie skarbnika za 2011r

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 

                                    Koszalin, dnia 21.05.2011r.

PROTOKÓŁ

z Walnego Zebrania Członków OT-1 OIGOSK z/s w Koszalinie.

 

 1. Wybór Prezydium Zebrania ( 3 osobowe ).
 2. Do Prezydium zebrania zgłoszono 3 kandydatury; Zenona Giętkowskiego,  Anny Kwolek i Edwarda Suskiego - wybrane jednogłośnie w drodze „aklamacji”.
 3. Prezydium zebrania ukonstytuowało się w składzie;

Zenon Giętkowski         – przewodniczący

Edward Suski               – wiceprzewodniczący

Anna Kwolek                – sekretarz

 1. Przewodniczący zebrania odczytał proponowany porządek obrad przedstawiony przez Zarząd OT-1, który przyjęto jednogłośnie.

 

 1. Następnym punktem zebrania był wybór Komisji Głosowań i Wyborów ( 3 osoby). Zgłoszono 3 kandydatury; Grzegorz Lau, Adam Goławski, Zbigniew Leś  - przegłosowano jednogłośnie. 
  Komisja ukonstytuowała się w następującym składzie;

Adam Goławski – przewodniczący

Zbigniew Leś – członek komisji

Grzegorz Lau – członek komisji

 

 1. Komisja Wyborcza stwierdziła obecność na sali 32 członków zwyczajnych i 24 pełnomocnictwa, co ogółem stanowi 56 głosów (wymagane kworum do podejmowania  uchwał – 42 głosy ).

 

 1. Prezes Roman Stencel przedstawił informacje o decyzjach IV Zjazdu Delegatów OIGOSK, który odbył się 19.03.2011r. w Ciechocinku oraz przedstawił składy osobowe  nowo wybranych Władz Izby

 

 1. Kolejnym punktem zebrania było głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi OT-1;

-  za udzieleniem absolutorium 54 głosy

- 2 osoby wstrzymujące się od głosowania.

 

 1. Tajne wybory Prezesa OT-1. Kandydować na Prezesa zgodziła się tylko jedna osoba, Roman Stencel. W tajnym głosowaniu za tą kandydaturą głosowało 48 osób, 6 głosów  było nieważnych.
   Prezesem OT-1 został wybrany Roman Stencel.

 

 1. Tajne wybory członków Zarządu OT-1. Zgodę na kandydowanie do Zarządu OT-1

wyraziły 3 osoby; Zenon Giętkowski, Jarosław Bubnowicz, Edward Suski.

W wyniku tajnego głosowania w/w kandydaci weszli w skład Zarządu OT-1 otrzymując;

Zenon Giętkowski         – 49 głosów

Jarosław Bubnowicz     – 47 głosów

Edward Suski               – 44 głosy

Oddano 4 głosy nieważne.

 

 1. Przewodniczący zebrania ogłosił 10 minutową przerwę.

 

 1. Po wznowieniu obrad Prezes Roman Stencel ogłosił ukonstytuowanie się Zarządu  w następującym składzie;

-  prezes             -  Roman Stencel

-  wiceprezes      -  Zenon Giętkowski

-  sekretarz         -  Edward Suski

-  skarbnik          -  Jarosław Bubnowicz

 

 1. Prezes przywitał przybyłych przedstawicieli firmy Mojsiuk Motor Sp. j. Stare Bielice w składzie; Agnieszka Mojsiuk, Leszek Kabziński, Leszek Mierzejewski, Dariusz Kiliański. 
  Współwłaściciel firmy p. Agnieszka Mojsiuk przedstawiła dotychczasową historię i osiągnięcia  poszczególnych firm pod szyldem MOJSIUK. Następnie  przedstawiciele firmy omówili zakres swoich działań wynikający z zawartego porozumienia o współpracy z OIGOSK z dnia 20.05.2011 r.  
  Następnie Roman Stencel wręczył p. Agnieszce Mojsiuk certyfikat członka wspierającego OIGOSK .

 

 1. W kolejnym punkcie zebrania Roman Stencel przedstawił najistotniejsze zmiany uregulowań dotyczących funkcjonowania OSK ,  obowiązki i wymogi dotyczące instruktorów wynikające z Ustawy z 05.01.2011 r. o kierujących pojazdami.

 

 1. Następnie wywiązała się burzliwa dyskusja odnośnie wykorzystania będącego w  dyspozycji zarządu OT-1 majątku w kwocie 130 tysięcy złotych. Ze względu na dużą różnicę zdań w kwestii zagospodarowania tego majątku oraz brakującego już czasu jak i małą ilość członków obecnych na sali, nie została podjęta decyzja w tej sprawie.

 

Na koniec przewodniczący zebrania podziękował wszystkim za udział w obradach i zakończył zebranie członków OT-1 w Koszalinie.

 

Wobec braku sprzeciwu odnośnie przebiegu głosowań tajnych, komisja wyborcza, po akceptacji przewodniczącego zebrania zniszczyła karty głosowań tajnych.

 

Podpisy:

Zenon Giętkowski       – przewodniczący

Edward Suski               – wiceprzewodniczący

Anna Kwolek                – sekretarz

     .                                                                                                                                                                                

W załączeniu;

- lista obecności

- pełnomocnictwa

- protokół komisji wyborczej

 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Koszalin, dnia 22.01.2011r.

PROTOKÓŁ

z Walnego Zebrania Członków OT1 OIGOSK z/s w Koszalinie.

 

1.      Prezes Roman Stencel przywitał uczestników zebrania.

2.      Wybór Prezydium zebrania – zgłoszono 3 kandydatów; Zenon Giętkowski, Anna Kwolek, Edward Suski.

W/w kandydatów do prezydium zebrania zaakceptowano w drodze aklamacji..

Prezydium zebrania ukonstytuowało się w składzie;

Zenon Giętkowski – przewodniczący

Anna Kwolek – sekretarz

Edward Suski – członek

3.      Przewodniczący zebrania przedstawił proponowany poniżej porządek obrad, który został zaakceptowany przez uczestników zebrania w formie aklamacji

 

1)     odwołanie wiceprezesa Marka Rynio ze składu zarządu OT1,

2)     Wybory uzupełniające skład zarządu oddziału OT1

3)     Wybory Delegatów OT1 ( 17 +3 ) na IV Walne Zebranie Delegatów OIGOSK 19.03.2011 w Ciechocinku.

4)     Uchwała rekomendacyjna dla kandydatów do Zarządu OIGOSK

5)     Sprawozdanie z działalności w 2010R

6)     problematyka szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców (potwierdzone uczestnictwo przedstawicieli ZORD)

7)     problematyka oznakowania ciągów komunikacyjnych Koszalina (potwierdzone uczestnictwo przedstawiciela ZDiM K-lin)

8)     problematyka serwisowania samochodów PEUGEOT (zaproszeni przedstawiciele DREWNIKOWSKI sp z oo Szczecin)

9)     inne.

 

4.      Wybór Komisji Głosowań i Wyborów ( 3 osoby ). Zgłoszono trzy kandydatury;

- Tadeusz Wojsiat

- Grzegorz Lau

- Adam Goławski

Powyższe kandydatury zostały jednogłośnie zaakceptowane w drodze aklamacji.

Komisja Głosowań i Wyborów [ KW ] ukonstytuowała się w składzie;

Adam Goławski – przewodniczący

- Grzegorz Lau – sekretarz

- Tadeusz Wojsiat – członek

Komisja na podstawie informacji o liczebności członków OT1, listy obecności i upoważnień pisemnych stwierdziła 
(§7 ust.4 regulaminu) obecność lub uczestnictwo w formie pełnomocnictwa 35 członków uprawnionych do głosowania, co nie stanowiło niezbędnego do podejmowania uchwał i decyzji kworum ( minimum 44 = 88 członków zwyczajnych x 50% ).

 

Zgodnie ze statutem Izby tj. art. 13 ust.12 prezydium zebrania zdecydowało o zwołaniu zebrania w II terminie po upływie godziny, na którym nie jest wymagane kworum dla ważności głosowań.

 

5.      Sekretarz  OT1 przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2010.

6.      Skarbnik OT1 Jarosław Bubnowicz przedstawił sprawozdanie finansowe za 2010r.

7.      Prezes Roman Stencel wręczył certyfikaty nowo przyjętym członkom OT1.

8.      Prezes Stencel uzasadnił swój wniosek w sprawie odwołania z zarządu w-ce prezesa Marka Rynio. 
Głos zabrał również Marek Rynio przedstawiając swój punkt widzenia w tej sprawie.

9.      Głosowanie w sprawie odwołania Marka Rynio ze składu zarządu OT1.

Przeprowadzono głosowanie tajne. KW wydała 35 kart do głosowania,

- za odwołaniem oddano 18 głosów

- przeciw odwołaniu oddano 16 głosów

- jeden głos okazał się nieważny

Marek Rynio został odwołany ze składu zarządu większością głosów .

10.    Wybory uzupełniające do Zarządu OT-1.

Zgłoszono 3 kandydatów ;

- Tomasz Mazur

- Marek Wójcik

- Roman Osman

W wyniku tajnego głosowania do składu zarządu został wybrany Tomasz Mazur większością głosów ( protokół Komisji Głosowań i Wyborów w załączeniu do protokołu ).

- Tomasz Mazur – 15 głosów

- Marek Wójcik – 6 głosów

- Roman Osman – 12 głosów

 

11.    Wybrano Delegatów OT1 ( 104 / 6 = 17  )na IV Zebranie Delegatów OIGOSK planowane 19 marca 2011r. w Ciechocinku

1     Bubnowicz Jarosław

2     Gawlik Jan

3     Hardek-Szylak Jadwiga

4     Kociak Wiesław

5     Kottas Marek

6     Langer Edward

7     Małecki Zdzisław

8     Mazur Tomasz

9     Nosal Konstanty

10  Osman Roman

11  Przychódzko Roman

12  Rynio Marek

13  Suski Edward

14  Szutowicz Katarzyna

15  Szynkiewicz Wiesław

16  Wojsiat Tadeusz

17  Wójcik Marek

       -  -  -  -  -

18   Pawłowska Anna           - rezerwowy

19   Wers Daniel                   -  rezerwowy

20   Kwolek Anna                  -  rezerwowy

21   Giętkowski Zenon         - rezerwowy

22   Jeżak Jacek                    - rezerwowy

 

            Przewodniczący zebrania ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.

 

            Po przerwie Prezes Stencel ogłosił zebranym, że Zarząd OT-1 ukonstytuował się w następującym składzie;

- Roman Stencel – prezes

- Zenon Giętkowski – w-ce prezes

- Tomasz Mazur – sekretarz

- Jarosław Bubnowicz – skarbnik

12.    Przewodniczący zebrania przywitał zaproszonych gości z ZORD Koszalin ( Tomasz Kozłowski i Leszek Bazylak ) oraz z Zarządu Dróg Miejskich Koszalin (inż. Krzysztof Kiniorski).

13.    Prezes Stencel przedstawił na slajdach przykłady problematycznego oznakowania ciągów komunikacyjnych w mieście i poprosił przybyłych gości o opinię w kwestii.

14.    Przedstawiciel ZDM zgodził się z uwagami odnośnie złego oznakowania przedstawionych ciągów komunikacyjnych i zobowiązał się przedstawić sprawę dyrekcji ZDM. Natomiast egzaminator nadzorujący ZORD-u stwierdził, że błędy popełnione przez osoby egzaminowane w wyniku niepoprawnego oznakowania ulic, nie powinny mieć wpływu na wynik egzaminu.

15.    Prezes Stencel i przewodniczący zebrania podziękowali przybyłym gościom, którzy następnie opuścili salę obrad.

16.    W wyniku dyskusji, a następnie przeprowadzonego głosowania wszyscy delegaci na IV Zebranie Delegatów OIGOSK i prezes Stencel - otrzymali rekomendację WZC OT1 do kandydowania na członka zarządu OIGOSK w wyborach przeprowadzanych na IVZD OIGOSK 19.03.2011r.

17.    Problematyka serwisowania samochodów Peugeot – prezes Stencel wyjaśnił nieobecność przedstawiciela firmy Drewnikowski sp. z o.o. w Szczecinie brakiem do chwili obecnej decyzji Peugeot Polska o przyznaniu im koncesji PEUGEOT w lokalizacji koszalińskiej.

18.    W wyniku dyskusji na różne tematy związane z działalnością Izby oraz zarządu OT1, przedstawiono pod głosowanie wniosek, żeby zebrania członków OT1 odbywały się raz w kwartale ( 4 zebrania w roku ), co zostało w głosowaniu jawnym większością głosów przegłosowane.

         

            Przewodniczący zebrania podziękował wszystkim przybyłym i zakończył obrady.

 

Stosownie do przepisu §3 ust.1  regulaminu wyborów w obecności i przy akceptacji przewodniczącego Z. Giętkowskiego - KW zniszczyła karty do głosowania tajnego.

 

            Podpisy:

                           - Zenon Giętkowski 

                           - Anna Kwolek 

                           - Edward Suski      

             W załączeniu;

                                    - lista obecności

                                    - pełnomocnictwa osób nieobecnych

                                    - protokół Komisji Wyborów i Głosowań

                                    - sprawozdanie zarządu z działalności w 2010r

                                    - sprawozdanie skarbnika za 2010r


-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
                                                                                                                                   Łazy, dnia 28.11.2009r.

PROTOKÓŁ

z Walnego Zebrania Członków OT-1 OIGOSK z/s w Koszalinie.

 

W dniu 28.11.2009r. w Łazach / CWK „SOLARIS” / odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału Macierzystego OIGOSK z/s w Koszalinie

 1. Powitanie uczestników przez prezesa Stencla
 2. Wybór Prezydium zebrania ( 3 osobowe ).
 3. Zgłoszono 3 kandydatury; Zenona Giętkowskiego,  Piotra Buzałę,  Stanisława Pietraszko- kandydatury zaakceptowano poprzez aklamację.
  Prezydium zebrania ukonstytuowało się w składzie;

Zenon Giętkowski – przewodniczący

Stanisław Pietraszko – wiceprzewodniczący prezydium

Piotr Buzała – sekretarz

 

 1. Przewodniczący zebrania odczytał proponowany porządek obrad przedstawiony przez Zarząd OT-1, który przyjęto jednogłośnie.

 

1)     Wy bór Komisji Głosowań i Wyborów.

2)     Wręczenie certyfikatów członkostwa.

3)     Sprawozdanie z działalności zarządu OT1 w 2009R,

4)     Sprawozdanie  skarbnika OT1 za okres I – XI. 2009R,

5)     Wybory uzupełniające skład zarządu oddziału.

6)     Problematyka ewidencjonowania przebiegu szkolenia i prowadzenia dokumentacji OSK / wystąpienia przedstawicieli Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Koszalinie

7)     Wręczenie dyplomów oraz upominków instruktorom, którzy w okresie X.2008 – X.2009 uzyskali najlepszą zdawalność egzaminów.

8)     problematyka serwisowania samochodów PEUGEOT oraz współpracy  firmy „ANKRIS SŁUPSK  z  OIGOSK

9)     Wybory Delegatów na III Zebranie Delegatów OIGOSK planowane w  II/III 2010R ).

10)  Inne

 

 1. Pierwszym punktem zebrania był wybór Komisji Głosowań i Wyborów ( 3 osoby). Zgłoszono 3 kandydatury; Grzegorz Lau, Adam Goławski, Wiesław Szynkiewicz – skład komisji zaakceptowano w drodze aklamacji. 
  Komisja ukonstytuowała się w następującym składzie;

Adam Goławski – przewodniczący

Wiesław Szynkiewicz – sekretarz

Grzegorz Lau – członek komisji

 1. Komisja Wyborcza stwierdziła obecność i pełnomocników 50 członków zwyczajnych (wymagane kworum do podejmowania  uchwał – 48 osób ).
 2. Następnym punktem zebrania było wręczenie certyfikatów członkostwa nowoprzyjętym członkom OT 1 w 2009 roku – certyfikaty wręczył prezes Roman Stencel.
 3. Sprawozdanie z działalności zarządu OT 1 za 2009 rok przedstawił wiceprezes Marek Rynio ( sprawozdanie w załączeniu do protokołu ). Ponadto wiceprezes Rynio poinformował o decyzji zarządu OT1 dotyczącej zaangażowania funduszy w dyspozycji OT1 ( 110 000 zł ) na zakup placu manewrowego. Prezes Stencel dodał, że kwestia ta wymaga ogromnego wysiłku finansowego ok. 1 mln zł i bez wsparcia funduszami  w dyspozycji zarządu OIGOSK nie będzie możliwa do zrealizowania. Poinformował, że na zebraniu zarządu zaplanowanym 17.01.2010R przedstawi stosowny wniosek w tej sprawie.
 4. Sprawozdanie finansowe za okres I –XI.2009 r. przedstawił skarbnik Jarosław Bubnowicz (sprawozdanie w załączeniu do protokołu ).
 5. Przeprowadzono wybory uzupełniające skład zarządu OT-1. Zgłoszono 2 kandydatów;

- Zenon Giętkowski ( 26 głosów )

- Marek Wójcik ( 24 głosy )

W wyniku tajnego głosowania w skład zarządu OT1 wszedł Zenon Giętkowski (protokół Komisji Wyborczej, lista obecności - załączono do protokołu ).

 1. W następnym punkcie zebrania przedstawiciele Urzędu Miejskiego z Koszalina ( p. Marek Frątczak ) omówił jak prawidłowo prowadzić ewidencję osób szkolonych i odpowiadali na pytania z sali.
 2. Następnie dokonano uroczystego wręczenia wyróżnień, dyplomów i upominków instruktorom, którzy w okresie X.2008 – X.2009 r. uzyskali najlepsze wyniki w zdawalności egzaminów „za pierwszym podejściem” osób przez nich szkolonych w ZORD Koszalin. 
 1. Przerwa w zebraniu od godz.17.45 do 18.00.
 2. Po przerwie prezes Roman Stencel w imieniu firmy „ ANKRIS” przedstawił warunki przeglądów gwarancyjnych samochodów tego słupskiego koncesjonera PEUGEOT. 
 1. W drodze aklamacji wyłoniono 18 Delegatów OT-1 na III Zebranie Delegatów OIGOSK planowane w lutym/ marcu 2010r.

1)     Bubnowicz Jarosław

2)     Cembrzyński Piotr

3)     Giętkowski Zenon

4)     Hardek-Szylak Jadwiga

5)     Haziak ANDRZEJ

6)     Izydorek Jacek

7)     Jeżak Jacek

8)     Kottas Marian

9)     Kwolek Anna

10)  Langer Edward

11)  LOK Białogard (Wolska Renata)

12)  Małecki Zdzisław

13)  Przychódzko Roman

14)  Rynio Marek

15)  Suski Edward

16)  Szynkiewicz Wiesław

17)  Wojciechowski Zdzisław

18)  Wójcik Marek
-  -  -  -  -

19)  Buzała Piotr – rezerwowy

20)  Facon Zbigniew - rezerwowy

21)  Reszka Czesław – rezerwowy

 1. Dyskusja na temat szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców oraz dalszych działań Zarządu OT-1 w tych kwestiach.

Następnie przewodniczący zebrania podziękował wszystkim za udział w obradach i zakończył zebranie członków OT-1 w Koszalinie.

 

Przewodniczący – Zenon Giętkowski                                                      

sekretarz – Piotr Buzała     


-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Protokół

 z Zebrania Oddziału Macierzystego / OT1/ OIGOSK z/s w Koszalinie

   W dniu 31.01.2009r. w Łazach / CWK „SOLARIS” / odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału Macierzystego OIGOSK z/s w Koszalinie

Porządek:

 1. Powitanie uczestników przez prezesa Stencla
 2. Wybór prezydium zebrania
 3. Wybór Komisji Wyborczej i głosowanie
 4. Przyjęcie porządku zebrania
 5. Wybór 16 delegatów na II ZD w Ciechocinku 28.02.2009
 6. Sprawozdanie skarbnika za rok 2008
 7. Sprawozdanie zarządu z działalności za rok 2008
 8. Odwołanie ze składu zarządu kol. Sokołowskiego
 9. Opinia w sprawie publikowania wyników egzaminu na prawo jazdy
 10. Zaprezentowanie projektu rozporządzenia w sprawie Szkolenia, egzaminowania…
 11. Wystąpienie Dyrektora ZORD-u
 12. Dyskusja
 13. Zakończenie zebrania

 

Spotkanie otworzył obecny prezes Roman Stencel, który przywitał uczestników zebrania. 
W głosowaniu jawnym wybrano  Prezydium Zebrania:

- przewodniczącego Jacka Sokołowskiego

- zastępce Jarosława Bubnowicza

- sekretarza Wiesława Szynkiewicza

  Następnie została wybrana Komisja Wyborcza i Głosowań w składzie:

- przewodniczący Adam Goławski

- członek Piotr Cembrzyński

- sekretarz Wiesław Kociak

 

   W dalszej części obrad prowadzenie przejęło prezydium zebrania. 

Zostali  wybrani delegaci na II Zebranie Delegatów OIGOSK w Ciechocinku 28.02.2009.

1.    BUBNOWICZ JAREK
2.    CEMBRZYŃSKI PIOTR
3.    HAZIAK ANDRZEJ
4.    JEŻAK JACEK
5.    LANGER EDWARD
6.    MAŁECKI ZDZISŁAW
7.    NOSAL GIEORGIJ
8.    PRZYCHÓDZKO ROMAN
9.    RYNIO MAREK
10.  SOKOŁOWSKI JACEK
11.  STĘŻAŁA ANDRZEJ
12.  SUCHOCKA IWONA
13.  SUSKI EDWARD
14.  SZUTOWICZ KATARZYNA 
15.  SZYNKIEWICZ WIESŁAW
16.  WOJSIAT TADEUSZ
17.  GIETKOWSKI ZENON – rezerwowy
18.  MADEJ KRZYSZTOF – rezerwowy
19.  PRZYDATEK LESZEK - rezerwowy

 Kolejnym punktem było wystąpienie skarbnika zarządu P. Sokołowskiego.

Skarbnik stwierdził, że w 2008 R osiągnięto dobrą dyscyplinę opłacania składek członkowskich             ( 95,75% ) oraz że wydatki są właściwie udokumentowane i zgodne z uchwałami władz izby.

Przychody OT1          TT 201,75 zł +TTT 104,70 ( środki przekazane z PFOSK i I )

Wydatki OT1              15 835,78 

Dysponowane środki finansowe na 31.12.2008       TTT 060,01zł

Sprawozdanie zostało przyjęte  bez uwag. 

 

Kol. Wiceprezes Marek Rynio przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu OT1 za rok 2008.

Sprawozdanie zostało przyjęte  bez uwag. 

 

Następnie odbyło się głosowanie tajne w sprawie odwołania kol. Jacka  Sokołowskiego ze składu zarządu OT1. Wynik głosowania przedstawia się następująco:

Głosów za: 32 ; głosów przeciw: 15 ; wstrzymało się od głosów: 1

Przewagą głosów „za” kol. Sokołowski został odwołany.

Po ogłoszeniu wyniku głosowania kol. Katarzyna Szutowicz oświadczyła dobrowolnie „że niniejszym składa rezygnację z funkcji sekretarza zarządu OT1”.

 Zebranie nie rozstrzygnęło kwestii publikowania wyników egzaminów państwowych na prawo jazdy. Decyzję w tej sprawie podejmie zarząd OT1.

 Z braku czasu nie zaprezentowano projektu rozporządzenia w sprawie Szkolenia, egzaminowania…

 Na koniec wystąpił zaproszony Pan Eugeniusz Romanów Dyrektor ZORD, który poinformował o wynikach egzaminów za rok 2008, zamierzeniach inwestycyjnych ZORD oraz o przerwie w pracy ZORD w okresie 01-05.04.2009 z powodu wymiany floty pojazdów egzaminacyjnych.

Po wysłuchaniu sprawozdań odbyła się dyskusja.

Na tym zebranie zakończono.

 

   podpisy                                                

 Jacek Sokołowski                                                               

Jarosław Bubnowicz                                                                

Wiesław Szynkiewicz-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   

PROTOKÓŁ

Zebrania Członków Koszalińskiego, macierzystego oddziału

Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców  z/s w Koszalinie

w dniu  24 – 05 – 2007 r. 

I.     Zebranych wg. listy obecności [ załącznik nr 1 ], przywitał Pan Marek Rynio, którego zarząd OIGOSK zobowiązał do zorganizowania tego zebrania. Następnie zaproponował zgłaszanie kandydatów do Prezydium Zebrania.

Zgłoszono następujących kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie:

·          Jarosław Bubnowicz,

·          Andrzej Furgała,

·          Katarzyna Szutowicz

Po zgłoszeniu kandydatów przez uczestników, w trybie „aklamacji” uznano, że w/w kandydaci będą stanowić prezydium zebrania, które ukonstytuowało się następująco:

·          Jarosław Bubnowicz                          - przewodniczący,

·          Katarzyna Szutowicz                            - wiceprzewodnicząca,

·         Andrzej Furgała                                    - sekretarz.

 II.    Przewodniczący Bubnowicz podziękował za wybór i obiecał sprawne prowadzenie obrad. Następnie zaprezentował projekt porządku obrad, który wobec braku sprzeciwu został zaakceptowany w trybie „aklamacji”. [ załącznik nr 2 ].

 III.   Przewodniczący zaproponował zgłaszanie kandydatów do Komisji Wyborczej. Zgłoszono następujące osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie:

·          Wiesław Kociak,

·          Krzysztof Madej,

·          Adam Goławski.

Po zgłoszeniu kandydatów przez uczestników zebrania, w trybie „aklamacji” uznano, że w/w kandydaci będą stanowić Komisję Wyborczą, która ukonstytuowała się następująco:

·          Wiesław Kociak                           - przewodniczący,

·          Adam Goławski                            - wiceprzewodniczący,

·          Krzysztof Madej                            - sekretarz.

 IV.  Komisja Wybiorcza po sprawdzeniu listy obecności oraz wykazu członków stwierdziła, że na zebranie przybyło 31 członków, a jeden tj. Pan Tomasz Bechler na podstawie pisemnego pełnomocnictwa [załącznik nr 3] jest reprezentowany przez kol. Stencla. Uwzględniając, że quorum wynosi 35 osób tj 50% członków Komisja Wyborcza poinformowała, że zebranie nie ma zdolności do podejmowania uchwał!

 V.    W tej sytuacji prezydium zebrania, korzystając z przepisu art.13 ust.12 statutu ogłosiło, że wyznacza drugi termin zebrania w dniu dzisiejszym na godz. 18.

 VI.  Następnie prezes zarządu OIGOSK Pan Roman Stencel obszernie przedstawił prace zarządu od Walnego Zebrania Założycielskiego w dniu 03.02.2007 do dzisiaj oraz szczegółowo zrelacjonował przebieg prac sejmowej podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o kierujących pojazdami, w których uczestniczy.

 VII. Po wznowieniu obrad o godz. 18 00 w drodze aklamacji zdecydowano, że wcześniej wybrane prezydium zebrania oraz komisja wyborcza będą pracować w niezmienionym składzie. Następnie przystąpiono do wyboru prezesa oddziału.

Zgłoszono następujących kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie:

·          Jacek Sokołowski,

·          Roman Stencel,

·          Barbara Czyżniewska,

·          Marek Rynio.

 VIII.        Komisja Wyborcza przeprowadziła głosowanie tajne. Przewodniczący komisji wyborczej ogłosił wyniki głosowania:

   Jacek Sokołowski              8   głosów,

   Roman Stencel                  16 głosów,

   Barbara Czyżniewska        2   głosy,

  Marek Rynio                         6   głosów.

Przewodniczący zebrania ogłosił, że prezesem oddziału macierzystego został wybrany Pan Roman Stencel

IX.  Następnie przewodniczący zebrania zaproponował zgłaszanie kandydatów na członków zarządu oddziału macierzystego w Koszalinie.

Zgłoszono następujących kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie:

·          Jacek Sokołowski,

·          Marek Rynio,

·          Barbara Czyżniewska,

·          Jadwiga Hardek-Szylak

 X.    Komisja Wyborcza przeprowadziła głosowanie tajne. Przewodniczący komisji wyborczej ogłosił wyniki głosowania:

   Jacek Sokołowski              8   głosów,

   Marek Rynio                       11 głosów,

   Barbara Czyżniewska        3   głosy,

  Jadwiga Hardek-Szylak    10   głosów.

 Przewodniczący zebrania ogłosił, że członkami zarządu oddziału zostali wybrani:

   Jacek Sokołowski              8   głosów,

   Marek Rynio                      11 głosów,

  Jadwiga Hardek-Szylak    10   głosów.

 XI.  Pan Tomasz Kozłowski z ZORD Koszalin poinformował, że rozpoczęto procedurę przetargową na zakup samochodów do egzaminowania. OIGOSK zostanie formalnie poproszone o przedstawienie swoich opinii, wniosków oraz postulatów dotyczących tej kwestii. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi prawdopodobnie w III kw br. a dostawa samochodów na początku 2008 r. Chodzi o to, aby OSK miały czas na ewentualną wymianę pojazdów jeżeli nastąpi zmiana marki samochodu.

 XII. Prezes Stencel zaprezentował wyniki ukonstytuowania się zarządu oddziału:

 ·          Roman Stencel                  prezes,

·          Jacek Sokołowski              wiceprezes,

·          Marek Rynio                      sekretarz,

·          Jadwiga Hardek-Szylak    skarbnik.

 XIII.        Pan Andrzej Grylewicz  ( przedstawiciel dealera GM „KAFMAN” ) przedstawił prezentację multimedialną kosztów eksploatacji różnych marek samochodów segmentu „B”. Porównano koszty eksploatacji przy przebiegu 180 000 km. Uwidoczniły się duże różnice, co oznacza, że decydując się na zakup pojazdu powinno się również uwzględnić koszty eksploatacji, a nie tylko cenę zakupu. Ma to szczególnie istotne znaczenie dla OSK, gdzie samochody wykonują bardzo duże przebiegi.

 XIV.        W głosowaniu jawnym na wniosek prezesa Stencla podjęto jednogłośną uchwałę, o której mowa w            § 8 ust.8 Regulaminu Głosowań i Wyborów  udzielając rekomendacji wiceprezesowi oddziału kol. Jackowi Sokołowskiemu  na kandydowanie do Zarządu OIGOSK..

 XV. Kol. Zbigniew Zaremba przedstawił prezentację multimedialną „ Bezpieczny Przejazd, zatrzymaj się i żyj” dotyczącą zachowania się oraz wypadków na przejazdach kolejowych w latach 2004-2006.

 XVI.        W ramach dyskusji zabrało głos wiele osób. 

 1. Podkreślano i podnoszono, że w świetle informacji o zamiarze zakupu  przez ZORD K-lin samochodów do egzaminowania dużo OSK znajdzie się w trudnej sytuacji ( kredyty) jeżeli okaże się, że przetarg wygra inna niż NISSAN marka.
 2. Sugerowano, aby przetarg ogłosić najwcześniej za rok, co umożliwi spłatę znacznej części kredytów.
 3. Postulowano, że jeżeli postulaty środowiska OSK w tym przedmiocie nie zostaną uwzględnione, to należy zorganizować manifestacje, zawiadomić marszałka województwa, który nadzoruje ZORD K-lin, nagłośnić problem w mass mediach itp.
 4. Prezes Stencel obszernie odniósł się do żywiołowych, emocjonalnych wypowiedzi wskazując na obiektywne uwarunkowania jak i możliwości władz izby.
 5. Zobowiązano zarząd oddziału do podjęcia zdecydowanych i konsekwentnych działań w celu wdrożenia w/w postulatów tj. w szczególności zachowania na egzaminach samochodów marki NISSAN lub ewentualnie odłożenia przetargu o rok.

 Podpisy:     

1.     Jarosław Bubnowicz, 

2.     Andrzej Furgała, 

3.     Katarzyna Szutowicz

 W załączeniu :

1.    lista obecności ,

2.    porządek obrad – zaproszenie,

3.    pełnomocnictwo Pana Tomasza Bechlera ,

4.    protokół Komisji Wyborczej.

 

Koszalin, dnia 29.03.2014r

PROTOKÓŁ

z Walnego Zebrania Członków OT1 OIGOSK z/s w Koszalinie
/ obszerne fragmenty /

 

1.     Prezes Roman Stencel przywitał zgromadzonych, a następnie zainicjował wybór Prezydium Zebrania ( 2 osobowe ).

Do Prezydium Zebrania zgłoszono n/w osoby;
 

·          Jarosława Bubnowicza,  

·          Lecha Żymierskiego -  nie wyraził zgody,

·          Edwarda Suskiego

kandydatury zaakceptowano w formie aklamacji.  Prezydium Zebrania ukonstytuowało się następująco:

Jarosław Bubnowicz – przewodniczący

Edward Suski – sekretarz

 

2.     Wyłoniono Komisję Wyborczą i Głosowań ( 3 osoby). Zgłoszono 3 osoby; Grzegorz Lau, Mieczysław Drzeżdżon i Anna Kwolek  - kandydatury zaakceptowano w formie aklamacji.
Komisja ukonstytuowała się w następującym składzie;

Grzegorz Lau – przewodniczący

Mieczysław Drzeżdżon – sekretarz
Anna Kwolek – członek

 

Po analizie Listy obecności, przewodniczący Grzegorz Lau ogłosił że Zebranie ma zdolność do podejmowania uchwał, gdyż quorum wynosi 31 Mandatów, a obecnych jest lub reprezentowanych 43 członków zwyczajnych, którym wydano karty do głosowania jawnego.

3.     Przewodniczący Zebrania odczytał proponowany porządek obrad przedstawiony przez Zarząd OT1

1)     Wybór Prezydium Zebrania ( 2 osoby )

2)     Wybór Komisji Wyborczej ( 3 osoby)

3)     Przyjęcie porządku obrad

4)     Sprawozdanie z działalności zarządu w 2013r / zaprezentuje sekretarz Edward Suski /

5)     Sprawozdanie skarbnika za 2013r / zaprezentuje skarbnik Jarosław Bubnowicz /

6)     Wybory uzupełniające skład zarządu OT1

7)     Wybory  12 (75/6) + 2 rezerwowych Delegatów  na VIIZD OIGOSK

8)     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia rekomendacji  na kandydowanie w wyborach do Zarządu OIGOSK

9)     Podjęcie uchwały w sprawie bezprawnego opublikowania protokołu KR z 22.02.2014

10)   Dyskusja problemowa

       wystąpienie dyr. ZORD p. Eugeniusza  Romanowa

       informacja o zaawansowaniu procedowania projektu ustawy o zm. uokp  / prezes Stencel

 

Pan Giętkowski domagał się uzupełnienia porządku obrad o tematy z n/w wniosku z 13.03.2014

 

Prezes Stencel wskazał i oświadczył, iż zarząd OT1 postanowił nie przedstawiać tego wniosku WZC, albowiem:

a)     wzmiankowane sprawozdanie jest samozwańcze, nieznane zarządowi OIGOSK i nie uzyskało jego akceptacji wymaganej przepisem
§ 3 ust.4 pkt.4 regulaminu pracy zarządu. Za świadome naruszenie regulaminu p. Giętkowski decyzją zarządu z 21 marca 2014 został wykluczony z OIGOSK.

b)     stanowisko zarządu OT1 z 07.03.2014 ocenia protokół KR z 22.02.2014 jako tendencyjnie nierzetelny i nieobiektywny.

c)     wyjaśnienia przewodniczącego KR wskazują, że w/w protokół nie powinien być ujawniany i nastąpiło szkodliwe, bezprawne udostępnienie go. W konsekwencji, decyzją zarządu z 21 marca 2014 p. J. Hardek-Szylak  została wykluczona z OIGOSK za działania na szkodę oraz pogarszające wizerunek Izby.

d)     Komisja Rewizyjna wyartykułowała sprostowanie o poniższej treści:

Redakcja

portalu internetowego www.szkola-jazdy.pl

 

W związku z opublikowaniem artykułu pt. „OIGOSK: Czy prezes jest legalny? Jest wynik kontroli” wraz ze scanem protokołu z 22.02.2014 Komisji Rewizyjnej OIGOSK, na podstawie art.31a  ustawy prawo prasowe prosimy o niezwłoczne opublikowanie poniższego sprostowania

 

Prowadzone przez Komisję Rewizyjną OIGOSK procedury kontrolne dotąd nie zostały zakończone, a opublikowany protokół ma charakter etapowego dokumentu wewnętrznego.
Wyszczególnione w nim ustalenia, wnioski i zalecenia na tym etapie nie mają charakteru wiążącego, a część z nich wręcz rozmija się ze stanem faktycznym udokumentowanym przez zarząd Izby na posiedzeniu 21 marca 2014. Protokół został udostępniony bezprawnie i bez zgody a nawet wiedzy komisji, dlatego wobec osób winnych zastosowano konsekwencje przewidziane statutem.

 

Z poważaniem w imieniu Komisji Rewizyjnej

Tomasz Mróz

Przewodniczący

24 marca 2014r

 

W efekcie głosowania jawnego 34 głosami „za” przyjęto porządek obrad zaprezentowany przez przewodniczącego

 

4.     Sprawozdanie zarządu z działalności za 2013 rok przedstawił sekretarz zarządu – Edward  Suski (w załączeniu do protokołu ).

5.     Sprawozdanie skarbnika OT1 za 2013 rok przedstawił Jarosław Bubnowicz – skarbnik OT1 ( w załączeniu do protokołu ).

6.     Wybory uzupełniające skład zarządu OT1.
Prezes Stencel korzystając ze swoich uprawnień zgłosił i uzasadnił kandydaturę kol. Mariana Kottasa, który wyraził zgodę.
Zgłoszono kandydaturę p. Katarzyny Szutowicz, która wyraziła zgodę. Prezes Stencel wskazując na fakt, że p. Szutowicz  w przeszłości była już członkiem zarządu – negatywnie.
Przeprowadzono głosowanie tajne w wyniku którego ( 29 głosów ) w skład zarządu wszedł p. Marian Kottas.
 

Na wniosek prezesa Stencla przegłosowano ( 30 głosów „za”) zakaz nagrywania i publikowania przebiegu Zebrania pod rygorem poniesienia konsekwencji statutowych za niestosowanie się do uchwał organów OIGOSK.

 

Zarząd OT1 ukonstytuował się następująco: Roman Stencel – prezes; Marian Kottas – wiceprezes; Edward Suski – sekretarz; Jarosław Bubnowicz – skarbnik.

 

7.     Wybory Delegatów OT1 na VII Zebranie Delegatów OIGOSK w Łysomicach 24 maja 2013r (12 osób).

Zgłoszono kandydatury 13 n/w osób, które zaakceptowano w głosowaniu jawnym, 33 głosy „za”.

 

1)     Bernecki Edward

2)     Bubnowicz Jarosław

3)     Kociak Wiesław

4)     Kottas Marian

5)     Molendowski Tomasz

6)     Parol Zbigniew

7)     Pawlicki Mirosław

8)     Snopek Ryszard

9)     Suski Edward

10)   Szczęśniak Jerzy

11)   Żołnierek Mieczysław

12)   Żurański Stanisław

13)   Suchocki Wojciech - rezerwowy

 

Dodatkowo zgłoszono kandydatury:

Zenona Giętkowskiego,

Jadwigi Hardek-Szylak

Marka Rynio

 

Przewodniczący KW oświadczył, że kandydatury Z. Giętkowskiego i J. Hardek-Szylak nie  spełniają wymogów regulaminu wyborów (§4 ust.4 ) natomiast  w pełnomocnictwie p. M. Rynio nie ma deklaracji o kandydowaniu na Delegata OT1.

Wg. oświadczenia zarządu OT1 pozostałe kandydatury spełniają wymogi regulaminu!

 

8.     Stosownie do §8 ust.9 regulaminu wyborów kandydat do zarządu OIGOSK powinien legitymować się rekomendacją WZC OT do którego jest przypisany.

Na wniosek Prezesa Roman a Stencla w formie aklamacji  przyjęto uchwałę rekomendującą w/w Delegatów jako kandydatów do Zarządu OIGOSK.

 

9.     Po prezentacji oraz uzasadnieniu prezesa Stencla i dyskusji, w głosowaniu (31 głosów „za” ) przyjęto uchwałę w sprawie bezprawnego publikowania w Internecie protokołu KR z 22.02.2014 oraz dokumentów wewnątrzorganizacyjnych o treści jn.

 

Walne Zebranie Członków OT1 w dniu 29 marca 2014 podziela opinię zarządu Izby, że w efekcie publikacji  wewnątrzorganizacyjnych dokumentów roboczych o niezweryfikowanej treści - OIGOSK traci powagę i wiarygodność poważnego partnera społecznego oraz ponosi ogromne szkody wizerunkowe jak i z tytułu negatywnego postrzegania.
Lekkomyślnie marnotrawione są pożądane atrybuty osiągnięte dotychczasowym wysiłkiem władz oraz aktywnością Izby.

Dlatego oczywiste przejawy niesubordynacji i działań na szkodę Izby powinny być zdecydowanie napiętnowane z całą  surowością konsekwencji statutowych, bo ich brak lub umiarkowana dolegliwość sankcji mogą prowadzić do anarchizacji poczynań i poczucia bezkarności, co w dłuższej perspektywie zagraża bytowi OIGOSK.

 

Przewodniczący Zebrania ogłosił 10 minutową przerwę.

 

10.   Dyskusja problemowa

 

1)     Dyr. ZORD  Eugeniusz Romanów

W obszernej wypowiedzi odniósł się do aktualnych i perspektywicznych problemów:

·  wystąpił ok. 60% wzrost kosztu użytkowania Systemu Teleinformatycznego WORD  wł.  PWPW SA W-wa,

·  zapowiadany obowiązek udostępniania prawidłowych odpowiedzi, w przypadku negatywnego wyniku egzaminu – zrodzi dodatkowe koszty

·  procedowane propozycje egzaminu państwowego z pomocy przedlekarskiej – zrodzą również dodatkowe koszty,

·  potencjał ZORD w zakresie egzaminów praktycznych kat. C, CE jest wykorzystywany tylko w ok. 25%

·  aktualnie ZORD zatrudnia 17 egzaminatorów, w tym tylko jeden na pełny etat,

·  jeżeli osoba egzaminowana na egzaminie teoretycznym stwierdza jakieś nieprawidłowości, to powinna je natychmiast zgłosić egzaminatorowi, a nie dopiero po zakończeniu egzaminu,

·  jeżeli osoba egzaminowana uważa, że na egzaminie teoretycznym wystąpiło kontrowersyjne pytanie – może to zgłosić kierownikowi Tomaszowi Kozłowskiemu, który ma możliwość wygenerowania zestawu pytań egzaminacyjnych,

·  nie  wnosi zastrzeżeń do prowadzenia egzaminów pojazdami osk,

·  z uwagi na eksploatowanie już piąty rok ( kwiecień 2009r) samochodów Peugeot 207 rosną koszty ich eksploatacji,

·  przewiduje późną jesienią br. ogłoszenie przetargu na zakup lub wynajem nowych samochodów do egzaminowania. Przedstawiciel OIGOSK zostanie zaproszony w skład komisji przetargowej.

 

Poinformował o rozpoczęciu budowy miasteczka ruchu drogowego do szkolenia rowerzystów oraz prowadzenia egzaminów praktycznych na kat. AM, A1, A2, A prawa jazdy.

Będzie to najnowocześniejszy tego typu obiekt w woj. zachodniopomorskim.

 

Poinformował, że w 2013r:

najwyższą globalną  zdawalność (co najmniej 10 egzaminów praktycznych) uzyskały osk:

ZZZZ

YYYY                              

XXXX

 

najwyższą globalną  zdawalność egzaminów państwowych osiągnęli n/w instruktorzy:

AAAAA

BBBBB

CCCCCC

 

Potwierdził, że na wniosek OIGOSK z 28.03.2014 wskazujący braki lub sprzeczne oznakowanie na skrzyżowaniach:

Mieszka I-go – Szarych Szeregów  i Jana z Kolna – Spółdzielcza, egzaminy nie będą prowadzone do czasu wyeliminowania niejednoznaczności w oznakowaniu.

 

 

2)     Pan Tomasz Kozłowski zaprezentował statystyki i najczęstszych niepowodzeń egzaminacyjnych.

Prezes Stencel zaprezentował zobrazowania graficzne zdawalności ZORD K-lin w odniesieniu do zdawalności egzaminów praktycznych w Polsce.

 

3)     Sprawy inne, wypowiadali się:

- Z. Giętkowski kwestionował prezentowanie jako „społecznej” pracy p. Stencla na rzecz organizacji i środowiska osk, …

 

- Józef Szylak (występujący w charakterze pełnomocnika członka zwyczajnego) wskazując na art.14 ustawy o izbach gospodarczych …

 

- K. Szutowicz poinformowała o nie otrzymaniu zaproszenia na dzisiejsze zebranie i prosiła o wyjaśnienia…

 

- J. Hardek-Szylak oświadczyła, że nie otrzymała pisma z decyzją zarządu o wykluczeniu z OIGOSK.…

Nie otrzymała e-mail przewodniczącego z zobowiązaniem do nie przekazywania protokołu  czy informacji o przebiegu obrad KR….

Ponadto uważa, że członka KR może odwołać wyłącznie WZC / ZD, a zarząd podejmując uchwałę o jej wykluczeniu przekroczył kompetencje statutowe…

 

- Zdzisław Małecki  wiceprzewodniczący KR wyjaśnił, że do prac komisji włączył się dopiero od stycznia 2014r.
Niedopuszczalnym jest i źle się stało, że etapowy protokół opublikowano wbrew zakazowi przewodniczącego KR…

 

- Jacek Jeżak wyraził rozczarowanie, że wyszczególnia się jego nazwisko w opublikowanym protokole KR.
Pytał czy to takie istotne, że spóźnił się jeden dzień z opłatą składek? Czy nie ma ważniejszych problemów?

Nawiązał do przeszłości, kiedy powszechnie panowała koleżeńska atmosfera i zaapelował o zaprzestanie „wojenek”.

 

- Edward Suski wskazywał na wyraźne konflikty personalne i napastliwe bezpodstawne ataki na prezesa Stencla, które negatywnie rzutują na wizerunek i działalność Izby…

 

- Jarosław Bubnowicz  apelował o powstrzymanie negatywnych emocji i unikanie szkodliwego zacietrzewienia…

- Roman Stencel odniósł się do podnoszonej w wystąpieniach problematyki…

         

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodniczący zebrania podziękował wszystkim za udział w obradach i zakończył zebranie członków OT1 w Koszalinie.

 

 

                                                                Przewodniczący Zebrania – Jarosław Bubnowicz

 

 

                                                                Sekretarz Zebrania – Edward Suski

      .                                                                                                                                                                                 

W załączeniu;

- lista obecności

- pełnomocnictwa

- protokół komisji wyborczej

- sprawozdanie zarządu za 2013r

- sprawozdanie skarbnika OT1 za 2013r

- stanowisko zarządu OT1 z 07.03.2014 nt. ustaleń i zaleceń protokołu KR z 22 luty 2014r

Bemo Motors Stare Bielice