Oddział nr 10 CZĘSTOCHOWA

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie
Oddział Terenowy nr 10 w Częstochowie


Siedziba: 42-217 Częstochowa, ul. Nowowiejskiego 6

 

REGON: 320335046-00112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zarząd Oddziału nr 10

 1. MIROSŁAW JAMBOR             - prezes  tel. + 48 604 635 249 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 2. Jarosław Karolczyk                     - wiceprezes, od 18.08.2015  
 3. Katarzyna Wesołowska-Łakomy   - sekretarz
 


opublikowano 2023-12-23 godz.15:30

 Zarząd OT10 w dniu 8 grudnia 2023r zorganizował kolejne, tradycyjne już spotkanie świąteczne członków OIGOSK oraz zaproszonych gości, vide fot.8 grudnia 2023r odbyło się Walne Zebranie Członków OIGOSK, Oddział Terenowy nr 10 w Częstochowie

Treść protokołu z obrad WZC OT10 Tutaj


opublikowano 2023-02-03 godz. 23:20

13 stycznia 2023r Walne Zebranie Członków OIGOSK, Oddział Terenowy nr 10 w Częstochowie w tajnych wyborach wybrało na III kadencję 2023r - 2027r prezesa i członków Zarządu OT10.

Skład osobowy i pełnione funkcje:
1. MIROSŁAW JAMBOR                       - prezes
2. Jarosław Karolczyk                           - wiceprezes
3. Katarzyna Wesołowska-Łakomy       - sekretarz

Treść protokołu z obrad WZC OT10 Tutaj

 

 

 

 


opublikowano 20230104 godz. 21:25

9 grudnia 2022 zarząd OT10 zorganizował kolejne spotkanie świąteczne członków OIGOSK oraz zaproszonych gości.

 


opublikowano 20220220 godz. 23:20

17 luty 2022r Walne Zebranie Członków OIGOSK, Oddział Terenowy nr 10 w Częstochowie wybrało DELEGATOW OT10 na Zebranie Delegatow OIGOSK 26 marca 2022 w Mielnie

Treść protokołu z obrad WZC OT10 Tutaj


opublikowano 20220220 godz. 23:10

17 grudnia 2021 zarząd OT10 zorganizował kolejne spotkanie świateczne swoich członków oraz zaproszonych gości.

więcej TUTAJ


 opublikowano 20190515 godz. 21:30

OIGOSK Oddział Terenowy nr 10 Częstochowa tradycyjnie już sponsorował kolejny XI Marszobieg Prewencji Policji.

10 maja 2019 na częstochowskim Zawodziu spotkali się przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji, komend miejskich i powiatowych, oddziałów i pododdziałów prewencji policji, a także przedstawiciele wojska, straży miejskiej, służby więziennej i szkół, by pokonać prawie 10 km trasy w ramach XI Marszobiegu Prewencji Policji.

Imprezę zorganizował Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Częstochowie oraz Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów przy SPPP do organizacji imprezy przyczynili się sponsorzy byli nimi między innymi Prezydent Miasta Częstochowa , Wójt gminy Olsztyn, Wójt Gminy Mstów i Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców Oddział Częstochowa.

Więcej TUTAJ


 opublikowano 2019-01-29 godz. 22:20

13 stycznia 2019r Walne Zebranie Członków OIGOSK, Oddział Terenowy nr 10 w Częstochowie w tajnych wyborach wybrało na II kadencję 2019r - 2023r prezesa i członków Zarządu OT10.

Skład osobowy i pełnione funkcje:
1. MIROSŁAW JAMBOR                       - prezes
2. Jarosław Karolczyk                           - wiceprezes
3. Katarzyna Wesołowska-Łakomy         - sekretarz

 Treść protokołu z obrad WZC OT10Tutaj

 

 

 

 

 

 

 


 

Tradycyjnie już zarząd OT10 zorganizował 14 grudnia 2018 spotkanie świateczne swoich członków oraz zaproszonych gości.


opublikowano 20180123 20:30

Jak co roku zarząd OT10 zorganizował 8 grudnia 2017 spotkanie świateczne swoich członków oraz zaproszonych gości.
Również w 2017 roku swoją obecnością zaszczycił nas Dyrektor WORD Częstochowa Pan Grzegorz Nowak, wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele Urzędu Miasta Częstochowa i Starostwa Częstochowa.

Mirosław Jambor, prezes OT10

 

 


 opublikowano 20170514 23:35

Blisko 100 osób wzięło udział w IX Marszobiegu Prewencji Policji o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Mistrzostwa odbyły się 28 kwietnia 2017 na terenach rekreacyjnych Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
O tytuł najlepszego biegacza walczyli policjanci, strażnicy miejscy, strażnicy więzienni, strażacy, żołnierze i sympatycy służb mundurowych oraz młodzież z częstochowskich szkół ponadgimnazjalnych.

Organizatorami marszobiegu byli:
Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Częstochowie,
Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów przy SPP w Częstochowie oraz
Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Katowicach i
Starosta Powiatowy w Częstochowie.

Do organizacji zawodów przyczynił się także Prezydent Miasta Częstochowy oraz Wójt Gminy Kłomnice, a także
OIGOSK Oddział Częstochowa jako fundator nagród w kategorii młodzież szkół ponad Gimnazjalnych
/o czym zdecydował Zarząd OT10 OIGOSK w Częstochowie uchwałą z 17 marca 2017r/

Mirosław Jambor, prezes OT10


 opublikowano 20151230 22:08

21 grudnia 2015r z inicjatywy zarządu OT10 Częstochowa odbyło się w serdecznej, świątecznej atmosferze spotkanie opłatkowe członków oddziału OIGOSK z zaproszonymi gośćmi w osobach:
Z-cy Dyrektora Word Częstochowa p. Grzegorza Nowaka oraz przedstawicieli organu nadzoru nad OSK.

Efektem spotkania oprócz względów integracyjnych są deklaracje zacieśnienia perspektywicznej współpracy przy organizowaniu przedsięwzięć w zakresie edukacji społecznej oraz poprawy BRD.
więcej
tutaj


 opublikowano 2015-08-20 23:00

18 sierpnia2015r Walne Zebranie Członków OIGOSK, Oddział Terenowy nr 10 w Częstochowie

relacja fotograficzna

Treść protokołuTutaj


opublikowano 2015-06-16 23:00

13.06.2015r Zebranie Członków OIGOSK, Oddział Terenowy nr 10 w Częstochowie

relacja fotograficzna
Treść protokołu
Tutaj


opublikowano 2015-02-26 21:00

14.02.2015r Walne Zebranie Członków OIGOSK, Oddział Terenowy nr 10 w Częstochowie
Treść protokołu Tutaj

Protokół  Nr OT10/01/02/2015 z Zebrania Członków OT10 Częstochowa OIGOSK w dniu 14.02.2015r. 

Porządek obrad proponowany przez zarząd OT10:
1. Wybór Komisji Wyborczej
2.  Wybór Delegatów na WZC OIGOSK – 2 członków zwyczajnych,
3. Dyskusja na temat rozstrzygnięcia przetargu na zakup samochodów przez WORD w Częstochowie,
4. Poruszenie tematu składek członkowskich

1 . Powitanie zebranych oraz wybór Prezydium Zebrania. 
Mirosław Jambor powitał wszystkich uczestników zebrania, członków zwyczajnych OT10. Następnie wyłoniono Prezydium Zebrania. W formie aklamacji ustalono, że zebranie poprowadzi Prezes Zarządu OT10 Częstochowa Mirosław Jambor, a sekretarzem będzie kol. Marek Adrianowicz. 

2. Wybór komisji wyborczej.
Do Komisji Wyborczej zgłoszono następujące osoby:        
Pluta Agnieszka·        
Krakowiak Iwona
Kandydaci wyrazili zgodę i w drodze aklamacji zostali zaakceptowani.
Komisja ukonstytuowała się następująco:·        
Pluta Agnieszka – przewodniczący·        
Krakowiak Iwona – sekretarz

Następnie Komisja Wyborcza po sprawdzeniu ogłosiła, że Zebranie ma zdolność do podejmowania uchwał i może głosować 11 Członków.

3. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący przedstawił porządek obrad proponowany przez zarząd OT10, który został zatwierdzony w formie aklamacji.

4. Wybór Delegatów OT10 Częstochowa VIII ZD OIGOSK w dniu 09.05.2015r. w Łysomicach
W wyniku przeprowadzonych wyborów jawnych Delegatów OT10 zostali wybrani:
 Waldemar Szostek
Jarosław Karolczyk

Protokół komisji wyborczej z wyboru delegatów stanowi załącznik do protokołu zebrania.

5. Dyskusja na temat rozstrzygnięcia przetargu w WORD Cz-wa.
Członkowie OT10 zostali szczegółowo poinformowani o pracach nad specyfikacją przetargową, w której braliśmy udział. Dyskusja odbyła się w spokojnej atmosferze, gdyż WORD w Cz-wie nie będzie dokonywał wymiany samochodów.

6. Składki członkowskie
Przedstawiono aktualny stan odprowadzanych składek, przypomniano o terminowych wpłatach. Członkowie zadeklarowali uzupełnienie zaległych składek.
 

Sekretarz Prezydium ZC OT10                                                                Przewodniczący Prezydium ZC OT10
Marek Adrianowicz                                                                                           Mirosław Jambor


 Częstochowa, dnia 12.01.2015r

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków OIGOSK z/s w Koszalinie
Oddział Terenowy nr 10 w Częstochowie

1. Jerzy Wojtanowicz Prezes Oddziału Małopolskiego OIGOSK z/s w Koszalinie przywitał zgromadzonych, a następnie zainicjował wybór Prezydium Zebrania (2 osobowe).

Do Prezydium Zebrania zgłoszono n/w osoby;

Mirosław Jambor - przewodniczący,

Marek Adrianowicz - sekretarz,

kandydatury zaakceptowano w formie aklamacji.

2.     Wyłoniono Komisję Wyborczą i Głosowań ( 2 osoby). Zgłoszono 2 osoby; Jarosław Karolczyk, Agnieszka Pluta

- kandydatury zaakceptowano w formie aklamacji.

Komisja ukonstytuowała się w następującym składzie;

Jarosław Karolczyk – przewodniczący

Agnieszka Pluta – sekretarz


Po analizie Listy obecności, przewodniczący KW Jarosław Karolczyk ogłosił że Zebranie ma zdolność do podejmowania uchwał, gdyż quorum wynosi 6 Mandatów, a obecnych jest lub reprezentowanych 10 członków zwyczajnych.

3.   Przewodniczący Zebrania odczytał proponowany porządek obrad przedstawiony przez Zarząd OT1

1)   Wybór Prezydium Zebrania ( 2 osoby )

2)   Wybór Komisji Wyborczej ( 2 osoby)

3)   Przyjęcie porządku obrad

4)   Wybory Zarządu OT10

5)   Ustalenie adresu siedziby OT10

Wobec braku sprzeciwu poprzez aklamację  przyjęto porządek obrad zaprezentowany przez przewodniczącego.

4.  Wybory do składu zarządu częstochowskiego oddziału OIGOSK.

W wyniku tajnych wyborów Zarząd OT10 ukonstytuował się w składzie:

Mirosław Jambor - Prezes

Marek Adrianowicz – wiceprezes

Katarzyna Wesołowska-Łakomy - Sekretarz

Ustalono, iż siedzibą Oddziału Terenowego Częstochowa będzie miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia zastępcy Prezesa – 42-200 Częstochowa, ul. Kościuszki 10

Wszyscy uczestnicy spotkania pogratulowali wyboru zarządowi a w szczególności pogratulowali Prezesowi, życząc mu dużych osiągnięć w pracy w Częstochowie i regionie.

Do tej pory nie było w Częstochowie i okolicach podobnej organizacji, dlatego powstanie oddziału organizacji o ogólnopolskim zasięgu jest ważnym wydarzeniem w środowisku „szkoleniowców” na terenie naszego regionu.

Sekretarz Prezydium WZC OT10                            Przewodniczący Prezydium WZC OT10

       Marek Adrianowicz                                                      Mirosław Jambor


opublikowano 6 stycznia 2015

Uchwała Zarządu OIGOSK nr Zkoresp-18 / XII / 2014r z 12 Grudnia 2014r
/podjęta w trybie uzgodnień korespondencyjnych, o których mowa w art.17 ust.7 statutu/

  1. Na podstawie przepisów art.18 ust.11 oraz art.31 ust.1 i 2 statutu z dniem 1 stycznia 2015 powołuje się Oddział Terenowy nr 10 w Częstochowie.
    Zasięg terytorialny Oddziału Terenowego nr 10 w Częstochowie obejmuje miasto Częstochowa [SC], obszar ziemskiego powiatu częstochowskiego [SCZ] i okolice.

Uzasadnienie
Aktualnie w Częstochowie i okolicy ma siedzibę 12 n/w członków OIGOSK:

1

PHU Ośrodek Szkolenia Kierowców Iwona Krakowiak

42-100 Kłobuck

2

Zakład Usługowy TEST-PAKT Kazimierz Wystalski

42-141 Przystajń

3

P.U.H. "TRAWERS" Marek Adrianowicz

42-200 Częstochowa

4

Mirosław Jambor Ośrodek Szkolenia Kierowców "MIREX"

42-200 Częstochowa

5

KAROL Jarosław Karolczyk

42-200 Częstochowa

6

Ośrodek Szkolenia Kierowców "PLUTA" Agnieszka Pluta

42-200 Częstochowa

7

Ośrodek Kursowego Szkolenia Kierowców "ADROM" Roman Adamiak

42-200 Częstochowa

8

Ośrodek Kursowego Szkolenia Kierowców Waldemar Szostek

42-200 Częstochowa

9

Ośrodek Kursowego Szkolenia Kierowców Andrzej Józef Tyła

42-200 Częstochowa

10

Ośrodek Szkolenia Kierowców "ABES" Ireneusz Grzegorz Frączek

42-200 Częstochowa

11

P.U. "FORMAT" Katarzyna Wesołowska-Łakomy

42-217 Częstochowa

12

S & D Szecówka Seweryn Szecówka

42-360 Poraj

6 grudnia 2014 w obiektach P.U.H. "TRAWERS" odbyło się Zebranie ( verte, lista obecności), na którym wyłoniono grupę inicjatywną , która postawiła sobie za cel zintegrowanie częstochowskiego środowiska osk oraz formalne działanie jako Oddział Terenowy OIGOSK.

Powołanie OT10 w Częstochowie warunkowano osiągnięciem mim. liczby 11 członków zwyczajnych (vide pkt. II uchwały Zkoresp-17 / XI / 2014r) – wymóg ten został spełniony.

Z uwagi na postulat i potrzebę pilnego wyłonienia legalnej reprezentacji częstochowskiego środowiska osk np. celem zgłoszenia przedstawiciela do komisji przetargowej WORD Częstochowa (art. 53 ust.5 uokp) – zdecydowano o powołaniu OT10 w trybie korespondencyjnym.

Wyniki uzgodnień korespondencyjnych

Członkowie zarządu OIGOSK
Za uchwałą
Roman Stencel - prezes
Za: Sent: Friday, December 12, 2014 10:03 PM
Zbigniew Popławski - wice prezes
za: Sent: Saturday, December 13, 2014 11:50 AM
Zbigniew Gryglas - wice prezes
za: Sent: Saturday, December 13, 2014 7:32 AM
Piotr Berent - sekretarz
za: Sent: Thursday, December 18, 2014 10:30 AM
Adam Próchnicki - skarbnik
za: Sent: Wednesday, December 17, 2014 12:20 PM