2018-12-28 Łowicz obrady Zarządów trzech organizacji społecznych środowiska osk: PFSSK, PIGOSK i OIGOSK

opublikowano 1 stycznia 2019 14:00

28 grudnia 2018r w Restauracji „Polonia” ul. Stary Rynek 4 w Łowiczu odbyło się spotkanie podsumowujące dotychczasową /datowaną od spotkania 26 kwietnia 2012r w Piastowie/ współpracę trzech organizacji społecznych środowiska ośrodków szkolenia kierowców, oraz nakreślenie koniecznych działań w najbliższym czasie jak i wyartykułowanie obszarów permanentnego oddziaływania perspektywicznego.

Spotkanie zostało zainicjowane przez kol. prezesa Krzysztofa Bandosa i zorganizowane przy akceptacji prezesów współpracujących organizacji.

Uczestnicy spotkania:
OIGOSK:
                                              PIGOSK:                                               PFSSK:
Roman Stencel                                  Krzysztof Szymański                        Krzysztof Bandos
Zbigniew Facon                                 Zbigniew Uszczyński                        Jan Szymczak
Piotr Berent                                        Wojciech Góra                                   Jan Szumiał
Wiesław Kociak                                  - - -                                                     Stefan Rzońca
 - - -                                                       - - -                                                     Grzegorz Łapeta

Tematyka spotkania:

  1. Wzmocnienie rangi współpracujących organizacji w odbiorze niezrzeszonych i innych, wzmocnienie współpracy wewnętrznej,
  2. Nagłośnienie w przestrzeni publicznej działań i efektów współpracy organizacji,
  3. Kontynuacja współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Egzaminatorów oraz Krajowym Stowarzyszeniem Dyrektorów WORD,
  4. Dalsze działania mające na celu usankcjonowanie prawne i rozpropagowanie obchodów 7 sierpnia jako DniaInstruktora Nauki, Techniki Jazdy”,
  5. Jubileuszowy XX Konkurs „Instruktor Roku 2019” Katowice 14 - 15 czerwca 2019,
  6. Inicjatywy w zakresie powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów - szanse, zalety i wady,
  7. Powołanie „Rzecznika praw przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców, ośrodek szkolenia ”.

W sześciogodzinnej wielowątkowej, konstruktywnej dyskusji prowadzonej w partnerskiej atmosferze wnikliwie przeanalizowano tezy tematyki spotkania.
Przebieg dyskusji, wypowiedzi, konkluzje, wnioski i podjęte decyzje szczegółowo opisano i wyszczególniono w protokole.
Na zakończenie obrad podpisano wcześniej uzgodnioną treść pisemnego porozumienia współpracy...

więcej TUTAJ

Zredagował Roman Stencel, prezes OIGOSK
opublikowano po akceptacji kolegów: Krzysztofa Bandosa, prezes PFSSK i Krzysztofa Szymańskiego, prezes PIGOSK