2024-02-20 Wniosek o przedłużenie uznawania Akredytacji kuratora oświaty, o której mowa w art.118 ustawy Prawo oświatowe - wydanych OSKsdw do 31 sierpnia 2021

opublikowano 25-02-2024 16:50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pan Dariusz Klimczak
Minister Infrastruktury
00-928 Warszawa ul. Chałubińskiego 4/6
/ ID ePUAP: MIIB /

Dotyczy: Przedsiębiorców posiadających w dniu 31 sierpnia 2021 r:

  • poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C i D, o którym mowa w art.31 ust.1 ustawy o kierujących pojazdami i,
  • akredytację kuratora oświaty, o której mowa w art.118 ustawy Prawo oświatowe.

Wniosek

Działając w imieniu współpracujących organizacji społecznych środowiska ośrodków szkolenia kierowców PFSSK – PIGOSK - OIGOSK wnosimy o zainicjowanie działań legislacyjnych w celu przedłużenia, co najmniej do dnia 31 sierpnia 2027 r. uznawania w/w przedsiębiorców za spełniających warunek, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt.5 ustawy o kierujących pojazdami, cyt. "posiada akredytację kuratora oświaty, o której mowa w art.118 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe"

Uzasadnienie w załączonym piśmie opatrzonym podpisami elektronicznymi prezesów współpracujących organizacji społecznych.

Przedmiotowy wniosek wysłano e-mail oraz za pośrednictwem ePUAP, vide UPP

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP125997522

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie
Nazwa adresata dokumentu: MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Identyfikator adresata: MIIB
Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie
Nazwa nadawcy: OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie
Identyfikator nadawcy: OIGOSK1
Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia
Data doręczenia: 2024-02-20T20:47:43.506
Data wytworzenia poświadczenia: 2024-02-20T20:47:43.506
Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK179796080

Pełna treść wniosku TUTAJ (kliknij)