2024-01-14 Polichno obrady Prezesów współpracujących organizacji społecznych środowiska OSK tj. PFSSK – PIGOSK - OIGOSK

opublikowano 24-01-2024 17:30

 Komunikat 

z obrad 14 stycznia 2024 w Hotelu "Złoty Młyn" Polichno Reprezentantów współpracujących organizacji społecznych środowiska OSK tj. PFSSK PIGOSK - OIGOSK

Statutowi przedstawiciele sygnatariuszy Porozumienia o współpracy z 28 grudnia 2018 obradowali w trybie określonym przepisami § 3 porozumienia.

W obradach uczestniczyli:

Grzegorz Łapeta                       - prezes PFSSK,
Krzysztof Szymański                - prezes PIGOSK,
Roman Stencel                        - prezes OIGOSK / Rzecznik Praw PpOSK

Obradom przewodniczył Roman Stencel, a ich przedmiotem były jednomyślnie zaakceptowane n/w obszary tematyczne:

  1. Priorytety, obszary wspólnych działań w 2024 r,
  2. Organizacja II Wspólnej Konferencji Szkoleniowej,
  3. Pozostałe.

 Ad.1  Priorytety, obszary wspólnych działań w 2024 r.Jednomyślnie postanowiono jn:

1) Po wyborach samorządowych zaplanowanych na 7 kwietnia 2024 ponownie wystąpić do Sejmików 16 Województw z wnioskiem o uwzględnienie w Uchwałach stanowiących wysokości opłat za egzaminy państwowe na prawo jazdy niższych kosztów prowadzenia egzaminu państwowego pojazdem dysponenta innego niż WORD.

2) Ponownie (po raz trzeci) wystąpić do Senatu RP z Petycją ws. ustanowienia Dnia Instruktora.
Druga Wspólna (PFSSK-PIGOSK-OIGOSK) Petycja nr P10-68/23 z 16 sierpnia 2023 ws. ustanowienia 25 maja Dniem Edukacji dla Bezpieczeństwa na Polskich Drogach nie została rozpatrzona przez senacką Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z powodu upływu X kadencji Parlamentu RP.
W konsekwencji również do Petycji nr P10-68/23 stosuje się zasadę dyskontynuacji prac parlamentarnych.
Jako reprezentanta wnoszących petycję nr P10-68/23 ustanowiono b. prezesa PFSSK kol. Jana Szumiała 04-044 Warszawa.

 ....

Pełny tekst komunikatu TUTAJ (kliknij)