Zdawalność Egzaminów uzyskana przez INSTRUKTORÓW w ZORD K-lin w okresie 01.10.2009 -30.09.2010

W załącznikach prezentujemy Instruktorów, którzy w okresie 12 miesięcy tj. 01.10.2009 - 30.10.2010 w ZORD Koszalin uzyskali najwyższe wskaźniki zdawalności egzaminów państwowych " za pierwszym podejściem" w poszczególnych kategoriach prawa jazdy. cz. 1
W załącznikach prezentujemy Instruktorów, którzy w okresie 12 miesięcy tj. 01.10.2009 - 30.10.2010 w ZORD Koszalin uzyskali najwyższe wskaźniki zdawalności egzaminów państwowych " za pierwszym podejściem" w poszczególnych kategoriach prawa jazdy. cz. 2

 

13 Listopada 2010 w Centrum Wypoczynkowo-Konferencyjnym „SOLARIS” w Łazach zarząd oddziału macierzystego OT1 OIGOSK po raz drugi zorganizował uroczystość wręczenia wyróżnień 27 instruktorom,  których „kursanci” w okresie 12 m-cy:01X2009 – 30IX2010 uzyskali najwyższą zdawalność egzaminów „za pierwszym podejściem” w Zachodniopomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Koszalinie / szczegóły w załączniku /.
Kryterium różnicującym był średni wskaźnik zdawalności egzaminów teoretycznych i praktycznych „za pierwszym podejściem”, a więc bez egzaminów po szkoleniach dodatkowych czy uzupełniających.
Uważamy, że właśnie efekty uzyskane wg. takiego kryterium najsprawiedliwiej oddają wysiłek i zaangażowanie instruktora nauki jazdy, a uwzględniając w nim wyniki egzaminów teoretycznych chcemy mobilizować również do dbania o ich wysoką zdawalność.
Sporządzone przez ZORD K-lin wykazy najlepszych instruktorów przesłano do starostw z prośbą o zaopiniowanie i ufundowanie wyróżnień.
Większość starostw powiatowych pozytywnie zaopiniowała wnioski o wyróżnienie wyszczególnionych w załączniku instruktorów nauki jazdy.
Jednak w porównaniu do poprzedniej edycji rankingu zrealizowanej w 2009R tylko nieliczne, bo 4 z 10 ufundowały wyróżnienia.

I. n/w przedstawiciele władzy publicznej pozytywnie zareagowali na wniosek izby o wyróżnienie instruktorów
1. Piotr Jedliński – po prezydenta Koszalina w wyborach 21.11.2010 ubiegający się o mandat radnego Rady Koszalina i kandydat na prezydenta w kolejnej kadencji - ufundował i osobiście wręczał wyróżnienia  wskazanym instruktorom!
2. Andrzej Lewandowski- Starosta powiatu Sławieńskiego w wyborach 21.11.2010 ubiegający się o mandat radnego powiatu sławieńskiego i kandydat na starostę w kolejnej kadencji, poinformował, o ufundowaniu nagrody dla wskazanego instruktora /Zdzisław Denkiewicz / i wręczył ją w siedzibie starostwa w uzgodnionym z zainteresowanym terminie; DZIĘKUJEMY
3. Tomasz Tamborski - Starosta powiatu kołobrzeskiego w wyborach 21.11.2010 ubiegający się o mandat radnego powiatu kołobrzeskiego i kandydat na starostę w kolejnej kadencji, poinformował, o ufundowaniu
wyróżnień dla wskazanych instruktorów i wręczył je w siedzibie starostwa w uzgodnionym z zainteresowanymi terminie; DZIĘKUJEMY
4. Krzysztof Bagiński - Starosta powiatu białogardzkiego w wyborach 21.11.2010 ubiegający się o mandat radnego powiatu białogardzkiego i kandydat na burmistrza Białogardu, ufundował nagrody dla wskazanych instruktorów, zostały wręczone na uroczystości w Łazach 13.11.2010 - DZIĘKUJEMY

Z przykrością konstatujemy, że n/w starostowie wnioski izby o zaopiniowanie i wyróżnienie wskazanych instruktorów nauki jazdy:

II. kompletnie zignorowali , bo nawet nie odpowiedzieli na wniosek:
1. Tomasz Stanisławski – starosta goleniowski w wyborach 21.11.2010 lider listy radnych do powiatu goleniowskiego i kandydat na starostę w kolejnej kadencji
2. Kazimierz Sać – starosta gryficki w wyborach 21.11.2010 ubiegający się o mandat radnego powiatu gryfickiego i kandydat na starostę w kolejnej kadencji
3. Krzysztof Lis – starosta szczecinecki - w wyborach 21.11.2010 ubiegający się o mandat radnego powiatu szczecineckiego i kandydat na starostę w kolejnej kadencji

III. Poinformowali o odmowie uwzględnienia wniosku bez jakiegokolwiek uzasadnienia tzn. „ nie bo nie
1. Roman Szewczyk – Starosta koszaliński - w wyborach 21.11.2010 ubiegający się o mandat radnego sejmiku województwa zachodniopomorskiego
2. Jacek ?muda – Trzebiatowski - Starosta powiatu Bytowskiego w wyborach 21.11.2010 ubiegający się o mandat radnego powiatu szczecineckiego i kandydat na starostę w kolejnej kadencji
3. Mirosław Majka - Starosta powiatu Świdwińskiego w wyborach 21.11.2010 ubiegający się o mandat radnego powiatu świdwińskiego i kandydat na starostę w kolejnej kadencji

IV. Zważywszy, że w/w wnioski niewątpliwie dotarły do właściwych starostw, gdyż ich odczytanie zostało potwierdzone pocztą e-mail – niniejszym wyrażamy konsternację i zaniepokojenie, że organy władzy publicznej uchylają się od wsparcia konkretnej inicjatywy społecznej mającej na celu w perspektywie poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, a przecież uregulowania ustawowe obligują również starostów do efektywnych i skutecznych działań w tej dziedzinie!

W uroczystości wręczenia wyróżnień uczestniczyli:
1. Piotr Jedliński – po prezydenta Koszalina 
2. Andrzej Byszewski – dyrektor Wydziału Komunikacji UM Koszalin
3. Zbigniew Mąka – po egzaminatora nadzorującego Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie
4. Tomasz ?muda – właściciel Brokerskiego Biura Ubezpieczeń „REGISmediator” w Koszalinie 
5. Ok. 40 członków oddziału macierzystego OIGOSK

Podkreślić należy, że wyróżnieni instruktorzy, z kilkoma wyjątkami są członkami OIGOSK lub pracują w OSK będących członkami Izby!
Natomiast członek OT1 kol. Rafał Świętoń powtórzył sukces z ubiegłego roku i tym razem znów uzyskał 1lokatę w klasyfikacji generalnej, gratulujemy!

Zarówno goście jak i zgromadzeni instruktorzy wskazywali na trafność i potrzebę kontynuowania tej inicjatywy zarządu OT1OIGOSK.
Już po 2 edycjach /2009R i 2010R / tego swoistego rankingu dostrzegane są pozytywne efekty w środowisku OSK.
Obserwujemy „zdrową” rywalizację pomiędzy instruktorami oraz rosną wskaźniki zdawalności egzaminów, co obrazuje wykres prezentowany w załączniku.

Po zakończeniu ceremonii wręczania wyróżnień omówiłem przebieg procedowania projektu ustawy o kierujących pojazdami oraz nowe regulacje dotyczące w szczególności funkcjonowania OSK zamieszczone w sprawozdaniu podkomisji nadzwyczajnej obradującej w okresie IV – X.2010 pod przewodnictwem posła Jana Tomaki / PO /,
które Komisja Infrastruktury przyjęła na posiedzeniu w dniu 19.10.2010.
Szczególnie gorąco, emocjonalnie komentowano nowe obowiązki polegające na zawiadamianiu starosty o rozpoczęciu i zakończeniu szkolenia oraz zamiarze przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego.
Konkludując, że tak masowe informacje, które przecież trzeba archiwizować sparaliżują pracę merytorycznych wydziałów starostw.
Wieczorem ( 20:00 ) rozpoczął się bal instruktora, na którym wyśmienicie bawiło się również ok. 40 osób

Wyróżnienia INSTRUKTORÓW kat. A1. A

 

1  ZK0114     ŚWIĘTOŃ  RAFAŁ             92,25%
2  ZK0132     ŚWIĘTOŃ  SEBASTIAN    90,25%
3  ZSZ0039   MOSKAL  KRZYSZTOF    86,35%
    Kolega Rafał ?więtoń - nieobecny z powodów losowych

Wyróżnienia INSTRUKTORÓW kat. B:

1 ZGL0084  KOZAKOWSKI  EDWARD   78,90%
2 ZSL0045  DENKIEWICZ  ZDZISŁAW    74,50%
3 GBY0038  BURY  JUSTYNA                72,55%
Wyróżnienia INSTRUKTORÓW kat.BE:
1    ZK0114     ŚWIĘTON  RAFAŁ               90,00%
2    ZK0035     ŚWIĘTON  RYSZARD          88,90%
3    ZK0132     ŚWIĘTON  SEBASTIAN       83,30%

Nieobecni z powodów losowych: Świętoń Rafał i Ryszard


Wyróżnienia INSTRUKTORÓW kat. C:
1      ZKO0024   KARA?   EUGENIUSZ        96,15%
2     
ZK0061     JARUGA ALEKSANDER    88,10%
3     
ZKL0048   OZGA  JAN                          88,00%
Wyróżnienie w zastępstwie kol. Jana Ozgi odbiera M. Drzeżdżon
 WKLASYFIKACJA GENERALNA / Instruktor Uniwersal: RAFAŁ ŚWIĘTOŃ