Regulamin Komisji Rewizyjnej

Regulamin Komisji Rewizyjnej

 REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie

§ 8

1.      Niniejszy regulamin stanowi tekst jednolity opracowany na podstawie uchwały ZDVII – 27/ V /2014 VII Zebrania Delegatów OIGOSK w dniu 24.05.2014r i uchwały ZDXI – 46/ II /2018 XI Zebrania Delegatów OIGOSK w dniu 10.02.2018r

2.      Tekst jednolity regulaminu wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018

                                               Podpisy

 sekretarze ZDXI                                           przewodniczący ZDXI
Damian Miszke                                               Piotr Berent
Jarosław Karolczyk                                       Zbigniew Facon