Regulamin Sądu Koleżeńskiego

Regulamin Sądu Koleżeńskiego

Regulamin Sądu Koleżeńskiego
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie
(Tekst jednolity uwzględniający zmiany uchwalone przez IX Zebranie Delegatów w dniu 04.06.2016r
oraz XI Zebranie Delegatów w dniu 10.02.2018
)

§ 29

1.     Jednolity tekst niniejszego regulaminu został zredagowany na podstawie uchwały VII Zebrania Delegatów OIGOSK w dniu 24.05.2014r , uchwały nr 39 / VI / 2016 IX Zebrania Delegatów w dniu 04.06.2016r oraz uchwały nr 46 / II / 2018 XI Zebrania Delegatów w dniu 10.02.2018r

2.     Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od 1 marca 2018.

3.     Sprawy nie zakończone orzeczeniem kontynuuje się wg. przepisów niniejszego regulaminu.

4.     Traci moc regulamin uchwalony w dniu 04.06.2016r.