Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego OIGOSK za 2020R

opublikowano 5 Maja 2021 godz.20:20

                 20.03.2021r

Sprawozdanie

Sądu Koleżeńskiego OIGOSK z/s w Koszalinie za 2020r

I. Sąd Koleżeński w 2020r funkcjonował w składzie wyłonionym w wyborach na XII Zebraniu Delegatów OIGOSK w dniu 6 Kwietnia 2019 tj.

  1. Janusz Szambelan                   - przewodniczący,
  2. Damian Miszke                          - wiceprzewodniczący,
  3. Mariusz Grzelak                         - sekretarz,
  4. Marian Kottas                                         - sędzia,
  5. Krzysztof Moskal                                   - sędzia,
  6. Lech Różycki                                         - sędzia
  7. Jarosław Karolczyk                               - sędzia
  8. Katarzyna Wesołowska-Łakomy           - sędzia

II. W 2020r przewodniczący SK Janusz Szambelan uczestniczył zdalnie za pośrednictwem Aplikacji Microsoft TEAMS w dwóch (14 listopada i 28 grudnia 2020) z 4 obrad Zarządu OIGOSK – na podstawie art.17 ust.13 statutu.

III. W 2020r do Sądu Koleżeńskiego nie wpłynął żaden pozew.


Na tym sprawozdanie zakończono.

Sprawozdanie sporządził:    

sekretarz Sądu Koleżeńskiego OIGOSK                                                Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego OIGOSK

   Mariusz Grzelak                                                                                      Janusz Szambelan