Sprawozdanie Merytoryczne z działalności w 2020R

opublikowano 3 Maja 2021 godz.22:20

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z Działalności w 2020R

Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców (OIGOSK) z/s w Koszalinie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r

Sporządzone wg. wytycznych rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U.50/2001 poz. 529 z póź. zm.)

nazwa: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie (OIGOSK)

adres siedziby:            75-211 Koszalin ul. Bohaterów Warszawy nr.2 lok.5

adres www, e-mail:      www.izbaosk.eu       Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

data wpisu do KRS:      22 marca 2007r
nr KRS:                       0000276855 
REGON:                      320335046 
NIP:                            669 243 99 55

 DANE o członkach ZARZĄDU (stan na 31.12.2020)
Lp.
              Nazwisko imię                               Adres korespondencyjny                                             funkcja
1      
Roman Stencel                                    75-211 Koszalin ul. Bohaterów Warszawy 2 lok.5     prezes
2      
Piotr Berent                                          87-100 Toruń ul. Drzymały 17 / 4                                wiceprezes
3      
Daniel Wers                                          76-142 Malechowo Pękanino 36 A                             sekretarz
4      
Jarosław Bubnowicz                          75-211 Koszalin ul. Bohaterów Warszawy 2 lok.4     skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA (stan na 31.12.2020)
1      
Wiesław Kociak                                   Przewodniczący
2      
Janusz Trzebowski                             Wiceprzewodniczący
3      
Jacek Jeżak                                         Sekretarz
4      
Mirosław Pawlicki                                Członek
5      
Waldemar Zdrowowicz                      Członek

SĄD KOLEŻEŃSKI(stan na 31.12.2020)
1      
Janusz Szambelan                               Przewodniczący
2      
Damian Miszke                                      Wiceprzewodniczący
3      
Mariusz Grzelak                                    Sekretarz
4      
Marian Kottas                                         Sędzia
5      
Krzysztof Moskal                                   Sędzia
6      
Lech Różycki                                         Sędzia 
7     
Jarosław Karolczyk                                Sędzia
8     
Katarzyna Wesołowska-Łakomy            Sędzia

Liczba Członków OIGOSK, stan na 31.12.2020r – 121 członków ogółem,w tym:

  • 1 członek honorowy (od 1 czerwca 2014 Roman Stencel - godność nadało 24.05.2014 VII Zebranie Delegatów OIGOSK),
  • 26 członków wspierających - instruktorów nauki jazdy,
  •  5 członków wspierających - innych,
    22 ZAŁOZYCIELI tj. uczestników Walnego Zebrania Założycieli w dniu 3 lutego 2007.

Dla przypomnienia - w dniu 3 lutego 2007r w Unieściu k/Koszalina odbyło się Zebranie Założycielskie, w którym uczestniczyło lub było reprezentowanych 126 podmiotów.

Poniższe zobrazowanie graficzne przedstawia efekty kryzysu w branży osk zapoczątkowanego w 2013r spowodowanego negatywnymi zjawiskami demograficznymi, a także występujące w latach 2016 – 2018 konfliktujące perturbacje wewnątrzorganizacyjne - które "zaowocowały" tendencją malejącą liczebności członków Izby.

W dniu 31 grudnia zrzeszaliśmy:

2007 roku - 228 członków,

2008 roku – 265 członków,

2009 roku - 278 członków,

2010 roku - 281 członków,

2011 roku - 264 członków,

2012 roku - 265 członków,

2013 roku - 226 członków,

2014 roku - 203 członków,

2015 roku - 188 członków,

2016 roku - 163 członków,

2017 roku - 139 członków,

2018 roku - 139 członków',

2019 roku - 126 członków.

2020 roku - 121 członków.

 więcej, "kliknij" TUTAJ