Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego OIGOSK za 2021R

opublikowano 12 Marca 2022 godz.17:45

                 5 marca 2022r

 Sprawozdanie

Sądu Koleżeńskiego OIGOSK z/s w Koszalinie za
2021r

I. Sąd Koleżeński w 2021r funkcjonował w składzie wyłonionym w wyborach na XII Zebraniu Delegatów OIGOSK dnia 6 Kwietnia 2019 tj.

  1. Janusz Szambelan                   - przewodniczący,
  2. Damian Miszke                         - wiceprzewodniczący,
  3. Mariusz Grzelak                        - sekretarz,
  4. Marian Kottas                                               - sędzia,
  5. Krzysztof Moskal                                          - sędzia,
  6. Lech Różycki                                  - sędzia
  7. Jarosław Karolczyk                        - sędzia
  8. Katarzyna Wesołowska-Łakomy    - sędzia

II.  W 2021r na podstawie art.17 ust.13 statutu przewodniczący SK Janusz Szambelan uczestniczył zdalnie za pośrednictwem Aplikacji Microsoft TEAMS w dwóch (17 kwietnia i 18 grudnia 2021) z 3 obrad Zarządu OIGOSK.

III.  W 2021r do Sądu Koleżeńskiego nie wpłynął żaden pozew.

 Na tym sprawozdanie zakończono.

Sprawozdanie sporządził:                                                                  zaakceptował:
sekretarz Sądu Koleżeńskiego OIGOSK                                                Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego OIGOSK

   Mariusz Grzelak                                                                                      Janusz Szambelan