Sprawozdanie Merytoryczne z działalności w 2021R

opublikowano 12 Marca 2022 godz.20:40

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNEz Działalności w 2021R

Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców (OIGOSK) z/s w Koszalinie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r

Sporządzone wg. wytycznych rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U.50/2001 poz. 529 z póź. zm.)

nazwa: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie (OIGOSK)

adres siedziby:    75-211 Koszalin ul. Bohaterów Warszawy nr.2 lok.5

adres www, e-mail:      www.izbaosk.eu       Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

data wpisu do KRS:      22 marca 2007r

nr KRS:                       0000276855 
REGON:                      320335046 
NIP:                            669 243 99 55

 DANE o członkach ZARZĄDU (stan na 31.12.2021)

Lp.      Nazwisko imię                                        Adres korespondencyjny                                                   funkcja
1      
Roman Stencel                                    75-211 Koszalin ul. Bohaterów Warszawy 2 lok.5     prezes
2      
Piotr Berent                                          87-100 Toruń ul. Drzymały 17 / 4                                   wiceprezes
3      
Daniel Wers                                          76-142 Malechowo Pękanino 36 A                          sekretarz
4      
Jarosław Bubnowicz                     75-211 Koszalin ul. Bohaterów Warszawy 2 lok.4     skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA (stan na 31.12.2021)
1      
Jacek Jeżak                                          Przewodniczący
2      
Janusz Trzebowski                              Wiceprzewodniczący
3      
Mirosław Pawlicki                               Sekretarz
4      
Waldemar Zdrowowicz                       Członek
5      
vacat                                                       Członek

SĄD KOLEŻEŃSKI(stan na 31.12.2021)

1       Janusz Szambelan                               Przewodniczący
2      
Damian Miszke                                      Wiceprzewodniczący
3      
Mariusz Grzelak                                     Sekretarz
4      
Marian Kottas                                         Sędzia
5      
Krzysztof Moskal                                    Sędzia
6      
Lech Różycki                                          Sędzia
7      
Jarosław Karolczyk                               Sędzia
8      
Katarzyna Wesołowska-Łakomy        Sędzia

Liczba Członków OIGOSK, stan na 31.12.2021r – 119 członków ogółem,w tym:

  • 1 członek honorowy (od 1 czerwca 2014 Roman Stencel - godność nadało 24.05.2014 VII Zebranie Delegatów OIGOSK),
  • 26 członków wspierających - instruktorów nauki jazdy,
  •  5 członków wspierających - innych,
  • 21 ZAŁOZYCIELI tj. uczestników Walnego Zebrania Założycieli w dniu 3 lutego 2007.

Dla przypomnienia - w dniu 3 lutego 2007r w Unieściu k/Koszalina odbyło się Zebranie Założycielskie, w którym uczestniczyło lub było reprezentowanych 126 podmiotów.

Poniższe zobrazowanie graficzne przedstawia efekty kryzysu w branży osk zapoczątkowanego w 2013r spowodowanego negatywnymi zjawiskami demograficznymi, a także występujące w latach 2016 – 2018 konfliktujące perturbacje wewnątrzorganizacyjne - które "zaowocowały" tendencją malejącą liczebności członków Izby.

W dniu 31 grudnia zrzeszaliśmy:


2007 roku - 228 członków,

2008 roku – 265 członków,

2009 roku - 278 członków,

2010 roku - 281 członków,

2011 roku - 264 członków,

2012 roku - 265 członków,

2013 roku - 226 członków,

2014 roku - 203 członków,

2015 roku - 188 członków,

2016 roku - 163 członków,

2017 roku - 139 członków,

2018 roku - 139 członków',

2019 roku - 126 członków,

2020 roku - 121 członków,

2021 roku - 119 członków.

 

więcej TUTAJ (kliknij)