Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego OIGOSK za 2022R

4 lutego 2023r

Sprawozdanie

Sądu Koleżeńskiego OIGOSK z/s w Koszalinie za 2022r

I.      Sąd Koleżeński w 2022r funkcjonował w składzie wyłonionym w wyborach na XII Zebraniu Delegatów OIGOSK dnia 6 Kwietnia 2019 tj.

       1)      Janusz Szambelan       - przewodniczący,
2)      Damian Miszke            - wiceprzewodniczący,
3)      Mariusz Grzelak           - sekretarz,
4)      Marian Kottas                                - sędzia,
5)      Krzysztof Moskal                           - sędzia,
6)      Lech Różycki                                - sędzia,
7)      Jarosław Karolczyk                       - sędzia,
8)      Katarzyna Wesołowska-Łakomy   - sędzia

II.     W 2022r na podstawie art.17 ust.13 statutu przewodniczący SK Janusz Szambelan uczestniczył w jednym (26 marca 2022) z 3 obrad Zarządu OIGOSK.

III.   W 2022r do Sądu Koleżeńskiego nie wpłynął żaden pozew.

Na tym sprawozdanie zakończono.

Sprawozdanie sporządził:                                                zaakceptował:

sekretarz Sądu Koleżeńskiego OIGOSK                                 Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego OIGOSK

   Mariusz Grzelak                                                                                      Janusz Szambelan