Rabatowe zakupy, wymiany ogumienia w AUTO CENTRUM "JACEX" Kołobrzeg / Koszalin

 opublikowano 1 stycznia 2021 17:40

Umowa współpracy /pobierz /

                Zawarta w Koszalinie 21 grudnia 2020 pomiędzy:

1. AUTO CENTRUM „JACEX” Sp. Jawna R. E. Kozłowscy ; 78-100 Kołobrzeg ul. Bałtycka 32 ; NIP 669 23644; KRS 0000273620 reprezentowaną przez wpólnika : mgr inż. Ryszarda Kozłowskiego zwaną dalej „JACEX”, a

2. Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie; 75-211 Koszalin ul. Bohaterów Warszawy 2/5; NIP 669-243-99-55; KRS 0000276855 reprezentowaną przez mgr inż. Romana Stencel - prezesa, zwaną dalej OIGOSK

§ 1

Przedmiotem umowy jest sprzedaż opon, tarcz kół, części zamiennych, podzespołów i akcesoriów oraz usług na preferencyjnych warunkach cenowych w zakresie mechaniki pojazdowej, serwisu ogumienia, myjni i stacji kontroli pojazdów.

§ 2

„JACEX” zobowiązuje się sprzedawać opony i usługi członkom OIGOSK oraz członkom ich rodzin przy zastosowaniu n/w cen i upustów cenowych (rabatów) w stosunku do obowiązujących w dniu zakupu cen katalogowych lub określonych niniejszą umową:

1. RABAT cenowy na zakup ogumienia do samochodów osobowych i dostawczych 35% + ewentualna promocja
2. RABAT cenowy na zakup ogumienia do samochodów ciężarowych i autobusów 40% + ewentualna promocja
3. RABAT cenowy 25% do cen brutto i usług wyszczególnionych w tabeli 1

      4. Przechowywanie opon/ kół 15 PLN / szt. brutto za każdy sezon (zima / wiosna i jesień / zima).
5. RABAT cenowy (fakturowy) 20% na zakup w "JACEX" części zamiennych, elementów wyposażenia pojazdów i usług nie wyszczególnionych w ust. 1-4 powyżej.
6. Przy pierwszym przekazaniu nieodpłatnie (gratisowo) "kluczyk" do myjni samochodowej zostanie doładowany 50 impulsami
(1 impuls = 1 min) w cenie 30 PLN. Kolejne doładowania z zastosowaniem rabatu w wysokości określonej w ust.5 powyżej.

§ 3

1. "JACEX" zobowiązuje sie do rozpoczęcia wykonywania usługi o konkretnej godzinie uzgodnionej z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni (w razie opóźnienia ponad   15 min przysługuje dodatkowy rabat 10% ceny brutto usługi)

2. JACEX” zobowiązuje się zamieszczać na fakturach sprzedaży wzmiankę o treści " Na podstawie umowy współpracy - zastosowano rabat .......% z tytułu członkostwa w OIGOSK z/s w Koszalinie".

3. Rabaty, ceny i usługi, o których mowa w §2 będą realizowane w n/w placówkach usługowych:

4. Należność za usługi i zakupy będzie regulowana bezpośrednio przez kupującego.

§ 5

1. OIGOSK zobowiązuje się do rozpropagowania niniejszej umowy wśród swoich członków oraz zachęcania ich do korzystania z usług świadczonych w w/w placówkach.
2. OIGOSK zobowiązuje się do bieżącego aktualizowania wykazu członków publikowanego na witrynie internetowej, link http://dane.izbaosk.eu/dokumenty/czlonkowie.pdf - który będzie stanowił podstawę do stosowania w/w preferencji cenowych.
3. Dopuszcza się możliwość zastosowania rabatu cenowego wobec osoby, która nie jest wyszczególniona w wykazie członków ale legitymuje się zaświadczeniem potwierdzającym fakt  przynależności do OIGOSK. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr.1 do umowy.

§ 6

1. Umowę zawarto na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.
2. Strony mogą umowę wypowiedzieć w każdym czasie z zachowaniem jednomiesięcznego wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.
3.
Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego rozstrzyga Sąd w Koszalinie.
4.
Wszelkie zmiany dla zachowania ważności wymagają pisemnego aneksu.
5.
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem dla stron.Z dniem 31 grudnia 2020 traci moc poprzednia umowa z 01.07.2015.

 Podpisy

 „JACEX”                                                                                                                            OIGOSK

załącznik nr 1 do umowy z 21.12.2020

 Wzór zaświadczenia

Koszalin ....................

 - - - - - - - - - - - - - - - 
( pieczęć OIGOSK )

ZAŚWIADCZENIE

Zaświadcza się, że Pan(i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lub - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
                                                                  
( rodzaj i nr dokumentu tożsamości albo ważnej legitymacji )

od . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   jest członkiem Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK z/s w Koszalinie.

Zaświadczenie wydano w celu zawarcia umów ubezpieczenia lub (i) skorzystania z rabatów określonych w stosownych umowach, porozumieniach zawartych z OIGOSK.
Zaświadczenie jest ważne w . . . . . . . roku .

                                                                                                                                                                                  Podpis  
                                                                                                                                                                                   Prezesa / wiceprezesa        


 

Zawarta w Koszalinie 1 lipca 2015 pomiędzy:

 1. AUTO CENTRUM „JACEX” Sp. Jawna R. E. Kozłowscy ; 78-100 Kołobrzeg ul. Bałtycka 32 ; NIP 669 23644; KRS 0000273620 reprezentowaną przez właściciela : mgr inż. Ryszarda Kozłowskiego zwaną dalej „JACEX”, a
 2. Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie; 75-211 Koszalin ul. Bohaterów Warszawy 2/5; NIP 669-243-99-55; KRS 0000276855 reprezentowaną przez mgr inż. Romana Stencel- prezesa, zwaną dalej OIGOSK

§ 1

Przedmiotem umowy jest sprzedaż opon, tarcz kół, części zamiennych, podzespołów i akcesoriów oraz usług na preferencyjnych warunkach cenowych mechaniki pojazdowej i serwisu ogumienia.

§ 2

„JACEX” zobowiązuje się sprzedawać opony i usługi członkom OIGOSK oraz członkom ich rodzin przy zastosowaniu n/w cen i upustów cenowych (rabatów) w stosunku do obowiązujących w dniu zakupu cen katalogowych: 

1. RABATY na ogumienie do samochodów osobowych i dostawczych + ewentualna promocja

 1. GRUPA MICHELIN: KLEBER, MICHELIN,GOODRICH, KORMORAN---------25%,
 2. GOODYEAR: GOODYEAR, DUNLOP, FULDA. DĘBICA----------------------28%,
 3. CONTINENTAL, UNIROYAL,  Q,T,H ----------------------------------------------------------25%,
 4. VERESTEIN--------------------------------------cena zakupu przez placówkę usługową +37%.

2. RABATY na ogumienie do samochodów ciężarowych i autobusów ) + ewentualna promocja

 1.    MICHELIN ----------------------------------30%
 2.    GOODYEAR; DUNLOP------------------37%
 3.    SAWA ---------------------------------------- 34%
 4.    BARUM -------------------------------------- 32%
 5.    KORMORAN-------------------------------- 30%
 6.    CONTINENTAL --------------------------- 29%
 7.    BIEŻNIKOWANIE ATB; REMIX ---- 28% wyrób, 32% usługa

3. RABAT  na tarcze kół (felgi) ---------- 10%

4. Wymiana, Przełożenia i Wyważenia brutto za 1 szt.

 1. przynowych opon, tarcz kół:              osobowe 10 PLN; dostawcze 12 PLN,
 2. beznowych opon, tarcz kół:               osobowe 15 PLN; dostawcze 20 PLN,
 3. przy naprawach:                                  osobowe stalowe 20 PLN, aluminiowe 25 PLN; dostawcze 30 PLN,
 4. wyważenie wszystkie rozmiary:          stalowe 10 PLN, aluminiowe 15 PLN
 5. cena zaworu:                                        4 PLN,

5. Przechowywanie opon/ kół -------- 10 zł/ szt. Brutto

6. RABAT na usługi diagnostyczno-regulacyjne oraz myjni ---- 20%

7. Naprawa pojazdów:                                      75 PLN/godz.

8. Ustawienie geometrii kół i zawieszeń:      50 PLN/oś.

9. Serwis klimatyzacji:                                      100 PLN

10. Na usługi świadczone przez Stację Kontroli Pojazdów przyznaje się Rabat w postaci kluczyka gratis na myjnię oraz na bezpłatne mycie pojazdu (10PLN)

§ 3

Rabaty, ceny i usługi, o których mowa w §2 będą realizowane w następujących placówkach usługowych z możliwością umówienia się co do konkretnej godziny wykonania usługi:

 1. 78-100 Kołobrzeg ul. Bałtycka 32 AUTO CENTRUM „JACEX” tel. 94 351 62 82, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 2. 75-212 Koszalin ul. Bohaterów Warszawy 32a AC JACEX” Oddz.tel. 94 348 60 27, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. "> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                   § 4

 1. Należność za usługi i zakupy będzie regulowana bezpośrednio przez kupującego.
 2. JACEX” zobowiązuje się zamieszczać na fakturach sprzedaży uwidoczniony rabat zgodnie z umową współpracy z 01.07.2015

§ 5

 1. OIGOSK zobowiązuje się do rozpropagowania niniejszej umowy wśród swoich członków oraz zachęcania ich do korzystania z usług świadczonych w w/w placówkach.
 2. OIGOSK zobowiązuje się do bieżącego aktualizowania publikowanego na witrynie internetowej, link http://dane.izbaosk.eu/dokumenty/czlonkowie.pdf wykazu członków, który będzie stanowił podstawę do stosowania w/w preferencji cenowych.
 3. Dopuszcza się możliwość zastosowania upustu cenowego wobec osoby, która nie jest wyszczególniona w wykazie członków ale legitymuje się zaświadczeniem potwierdzającym fakt przynależności do OIGOSK. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr.1 do porozumienia.

§ 6

1.    Umowę zawarto na czas nieokreślony.

 1. Strony mogą umowę wypowiedzieć w każdym czasie z zachowaniem jednomiesięcznego wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.
 2. Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego rozstrzyga Sąd w Koszalinie.
  3.    Wszelkie zmiany dla zachowania ważności wymagają pisemnego aneksu.

§ 7

 1. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem dla stron.
 2. Z dniem 30 czerwca 2015 traci moc poprzednia umowa z 05.12.2007.

                  Podpisy

„JACEX”                                                                                                                            OIGOSK

 


 Umowa współpracy (tekst jednolity obowiązujący od 01 września 2008r)

                Zawarta w Koszalinie dnia  05.12.2007 pomiędzy:

1.     AUTO CENTRUM „JACEX” Sp. Jawna R. E. Kozłowscy ; 78-100 Kołobrzeg ul. Bałtycka 17 ; NIP 669 23 47 644 reprezentowaną przez  właściciela : mgr inż. Kozłowski Ryszard zwanym dalej  „JACEX” , a

2.     Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie ; 75-211 Koszalin ul. Bohaterów Warszawy 2/5; NIP 669-243-99-55  reprezentowanym przez mgr inż. Romana Stencel- prezesa,  zwanym dalej OIGOSK

§ 1

Przedmiotem umowy jest sprzedaż opon, tarcz kół i innych akcesoriów oraz usług na preferencyjnych warunkach cenowych

 § 2

„JACEX” zobowiązuje się sprzedawać opony i usługi członkom OIGOSK oraz członkom ich rodzin przy zastosowaniu n/w cen i upustów cenowych  ( rabatów) w stosunku do obowiązujących w dniu zakupu cen katalogowych:

  1. RABATY  NA OGUMIENIE ( samochody osobowe i dostawcze )

a)     GRUPA MICHELIN: KLEBER,MICHELIN, BF  GOODRICH, KORMORAN---------20%,

b)     GRUPA  GOODYEAR: GOODYEAR,DUNLOP,FULDA.DĘBICA----------------------15%,

c)     CONTINENTAL, UNIROYAL,  Q,T,H----------------------------------------------------------16%,

d)     EUROTEC--------------------------------------cena zakupu przez placówkę usługową +10%.

 2. RABATY  NA OGUMIENIE ( samochody ciężarowe i autobusy )

a)        MICHELIN ----------------------------------30% + 7,5% promocja

b)        GOODYEAR; DUNLOP------------------37%

c)        SAWA ---------------------------------------- 34%

d)        BARUM -------------------------------------- 32%

e)        KORMORAN-------------------------------- 30% + promocja na rozmiary

f)         CONTINENTAL --------------------------- 29% + 6% promocja

g)        BIEŻNIKOWANIE   ATB; REMIX  --------------------------- 28% wyrób, 32% usługa

 3. RABAT  NA TARCZE KÓŁ (FELGI) ---------- 10%

 4. WYMIANA  i  WYWAŻENIA

a)     przy zakupie  nowych opon  bezpłatnie ( bez wymiany zaworu)

b)     przy zakupie  nowych opon  2,50 zł/ szt. brutto  z  wymianą zaworu

c)     przy wymianie na używane  10 zł/ szt. brutto (12,50 zł brutto z wymianą zaworu)

d)     przy naprawach  15 zł/ szt. brutto ( w tym wymiana zaworu )”

 5. PRZECHOWYWANIE OPON/ KÓŁ -------- 8 zł/ szt. Brutto

 6. RABAT NA NAPRAWY MECHANICZNE I USŁUGI DIAGNOSTYCZNO-REGULACYJNE  ---------- 20%

 § 3

Rabaty, ceny i usługi, o których mowa w §2 będą realizowane w następujących placówkach usługowych z możliwością umówienia się co do konkretnej godziny wykonania usługi:

1.     78-100 Kołobrzeg ul. Bałtycka 17 AUTO CENTRUM „JACEX”  tel. 094 354 05 56

2.     75-212 Koszalin ul. Bohaterów Warszawy 32a Oddział Koszalin   tel. 094 348 60 28

                   § 4

1.     Należność za usługi i zakupy będzie regulowana w dniu zakupu bezpośrednio przez kupującego.
2.     JACEX” zobowiązuje się zamieszczać na f-rach sprzedaży wzmiankę o treści: „Na podstawie umowy współpracy z 05.12.2007 - zastosowano rabat  . . . .%  z tytułu członkostwa w OIGOSK z/s w Koszalinie

§ 5

1. OIGOSK zobowiązuje się do rozpropagowania niniejszego porozumienia wśród swoich członków oraz zachęcania ich do korzystania z usług w powyższych placówkach.

2.     OIGOSK zobowiązuje się do przekazania i bieżącego aktualizowania wykazu członków, który będzie stanowił podstawę do stosowania w/w preferencji cenowych.

3.     Dopuszcza się  możliwość zastosowania upustu cenowego wobec osoby, która nie została wyszczególniona w wykazie członków ale dysponuje zaświadczeniem potwierdzającym fakt przynależności do OIGOSK. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr.1 do porozumienia.

 § 6

 

1      1.     Porozumienie zawarto na czas nieokreślony.
2.     Strony mogą porozumienie wypowiedzieć w każdym czasie z zachowaniem jednomiesięcznego wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.
3.     Wszelkie zmiany dla zachowania ważności wymagają pisemnego aneksu.
4.     Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszego porozumienia po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego rozstrzyga Sąd w Koszalinie.

 

§ 7

Porozumienie sporządzono w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem dla stron.

PODPISY

„JACEX”                                                                                                                            "OIGOSK"