Rozpoprządzenie MI w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. z 2004r. Nr 223 poz. 2261 z dnia 14 października 2004 r.)

Uwzględniające zmiany obowiązujące od 22 września 2009 i wprowadzone n/w rozporządzeniem:
ROZPORZ?DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. 155 poz. 1233 z dnia 21 września 2009 r.)