Zdawalność egzaminów w WORD-ach kat.B narastająco

Przypominamy, że 10 stycznia 2006 weszło w życie Rozporządzenie MI z 27.10.2005, w sprawie szkolenia, egzaminowania…Dz.U 217, które sprawiło, że wyjechaliśmy z „placów” na drogi!

 Dane statystyczne jednoznacznie wskazują, że po 2005r o około 5% zmalała średnia zdawalność egzaminów państwowych na Kat. B prawa jazdy.

W latach 2006 - 2008 wskaźnik globalnej zdawalności egzaminów kat. B utrzymywał się na poziomie ok. 32,50%

 

2009r wystąpił znaczący spadek tego wskaźnika bo o ponad 1,50% do wyskości ok.31%.

 

Poniższy wykres dowodzi o stabilności niskiej wysokości  średniego globalnego  wskaźnika zdawalności egzaminów praktycznych kat. B w latach 2009 - 2012.
Skokowy wzrost w 2014r o ok 3% średniej zadawalnosci egzaminów praktycznych kat. B jest prawdopodobnie skutkiem nowej metodologii, algorytmu wyliczania względnego wskaźnika zdawalnosci za pierwszym podejsciem zastosowanną przez dostawcę (
Hewlett-Packard w konsorcjum z PWPW) nowego systemu teleinformatycznego dla Word-ów.


Aktualnie zdawalność egzaminów praktycznych kat. B wykazuje delikatną tendencję wzrostową w wariancie "Global" oraz znaczący wzrost zdawalności egzaminów za pierwszym podejściem po szkoleniu podstawowym w OSK ! 

Jednak wartości tych wskaźników nadal są istotnie niższe od wyników egzaminów państwowych na prawo jazdy w krajach Europy Zachodniej!

Jedną z istotnych przyczyn tego jest archaiczny, niesprawiedliwy system kryteriów oceny wykonania zadań egzaminacyjnych określonych rozporządzeniem ws egzaminowania. Przykładowo wskazuję na funkcjonujące "od zarania dziejów" jedno z nich, cyt. aktualny przepis § 28 ust.1 pkt.2 rozp. MIB z 24 lutego 2016 Dz.U poz. 232:

"Osoba egzaminowana uzyskuje negatywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli - dwukrotnie nieprawidlowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne"!


Dlatego środowiska branżowe i reprezentujące je organizacje społeczne postulują i dążą do koniecznych zmian systemowych w tym i w zakresie zadań egzaminacyjnych oraz obiektywnych kryteriów oceny ich wykonania, a także wdrożenia narzędzi mających na celu sprawiedliwą kompleksową ocenę zachowań osoby egzaminowanej.

 

 

 

Poniższe zobrazowanie graficzne dokumentuje boleśnie odczywany w środowisku branżowym dramatyczny spadek liczby egzaminów praktycznych kat. B w stosunku do 2012r:

 

- za pierwszym podejściem po szkoleniu podstawowym w 2015r - 22,39% = 466 346 / 600 860

- za pierwszym podejściem po szkoleniu podstawowym w 2016r - 26,47% = 441 799 / 600 860

- za pierwszym podejściem po szkoleniu podstawowym w 2017r - 32,24% = 407 113 / 600 860

 

  

Dziesięć WORD-ów z górnej i dolnej "półki" /uporządkowanie wg. "Global"/ 

Ranking Word-ów wg. średniej zdawalność egzaminów praktycznych kat.B Narastająco:
- wariant "Global" w okresie 12 lat: 2006 - 2017
- wariant "Pierwsze Podejście" w okresie 9 lat: 2009 - 2017

 

miejsce Word  "Global" Pierwsze podejscie   miejsce Word  "Global" Pierwsze podejscie   miejsce Word  "Global" Pierwsze podejscie
1 OSTROŁĘKA 48,27% 49,91%   18 WŁOCŁAWEK 33,09% 35,44%   35 WROCŁAW 30,29% 27,71%
2 ŁOMŻA 44,43% 42,26%   19 TORUŃ 33,04% 31,91%   36 SKIERNIEWICE 30,18% 27,30%
3 SUWAŁKI 39,44% 41,51%   20 KRAKÓW 33,02% 31,40%   37 WARSZAWA 30,14% 26,26%
4 KROSNO 38,35% 38,45%   21 BIAŁYSTOK 32,95% 31,67%   38 CHEŁM 30,05% 31,05%
5 RZESZÓW 38,10% 39,67%   22 KALISZ 32,78% 33,05%   39 KIELCE 29,83% 29,62%
6 PŁOCK 38,01% 40,29%   23 Zielona G. 32,71% 32,57%   40 SŁUPSK 29,40% 28,70%
7 NOWY SĄCZ 37,06% 35,02%   24 BIELSKO BIAŁA 32,51% 28,90%   41 OPOLE 29,33% 27,01%
8 SIEDLCE 35,40% 37,58%   25 KONIN 32,15% 31,65%   42 ZAMOŚĆ 28,82% 29,18%
9 OLSZTYN 35,16% 35,63%   26 GORZÓW Wlkp. 32,02% 30,71%   43 BYDGOSZCZ 28,80% 28,25%
10 TARNOBRZEG 34,10% 36,15%   27 LESZNO 31,74% 33,80%   44 SZCZECIN 28,31% 24,54%
11 RADOM 34,06% 35,38%   28 PIOTRKÓW TR 31,70% 30,52%   45 PIŁA 27,96% 25,87%
12 SIERADZ 33,98% 34,62%   29 LEGNICA 31,40% 32,24%   46 GDAŃSK 27,23% 25,46%
13 CIECHANÓW 33,66% 36,87%   30 TARNÓW 31,33% 33,36%   47 WAŁBRZYCH 27,14% 25,22%
14 POZNAŃ 33,60% 30,05%   31 KATOWICE 31,06% 30,26%   48 KOSZALIN 24,60% 23,29%
15 JELENIA G. 33,58% 34,65%   32 CZĘSTOCHOWA 30,67% 29,60%   49 ŁÓDŹ 24,34% 22,08%
16 PRZEMYŚL 33,36% 32,89%   33 ELBLĄG 30,56% 32,85%     średnia 32,52% 32,17%
17 Biała Podlaska 33,15% 33,93%   34 LUBLIN 30,52% 29,91%          

 

 Wiecej Tutaj

 


  

Zdawalność państwowych egzaminów teoretycznych kat. B

 

 

Dziesięć WORD-ów z górnej i dolnej "półki" / uporządkowanie wg. "Global"

Ranking Word-ów wg. średniej zdawalności egzaminów teoretycznych kat. B  
Narastająco w okresie 5 lat: 2013 - 2017 

 

miejsce Word  "Global" Pierwsze podejscie   miejsce Word  "Global" Pierwsze podejscie   miejsce Word  "Global" Pierwsze podejscie
1 KROSNO 51,22% 61,46%   18 JELENIA G. 47,14% 55,38%   35 KONIN 43,44% 55,12%
2 ŁÓDŹ 50,55% 61,08%   19 SZCZECIN 46,82% 55,96%   36 PŁOCK 43,36% 53,39%
3 SUWAŁKI 49,84% 58,22%   20 WŁOCŁAWEK 46,79% 55,48%   37 SKIERNIEWICE 43,01% 54,09%
4 RZESZÓW 49,63% 57,24%   21 KRAKÓW 46,63% 57,01%   38 PIŁA 42,97% 54,19%
5 BIAŁYSTOK 49,47% 59,56%   22 Biała Podlaska 46,48% 56,04%   39 Zielona G. 42,76% 53,30%
6 BIELSKO BIAŁA 49,44% 59,02%   23 OLSZTYN 46,43% 55,94%   40 SIEDLCE 42,73% 53,91%
7 OSTROŁĘKA 49,43% 58,70%   24 PRZEMYŚL 45,89% 55,81%   41 KOSZALIN 42,39% 51,45%
8 WROCŁAW 48,57% 57,42%   25 TORUŃ 45,52% 54,69%   42 SŁUPSK 42,32% 52,70%
9 ELBLĄG 48,56% 54,95%   26 POZNAŃ 45,39% 58,05%   43 OPOLE 42,18% 54,22%
10 ZAMOŚĆ 48,37% 57,26%   27 SIERADZ 44,70% 56,32%   44 GORZÓW Wlkp. 41,90% 53,03%
11 PIOTRKÓW TR 48,04% 58,26%   28 CZĘSTOCHOWA 44,33% 54,81%   45 LEGNICA 41,84% 51,39%
12 KALISZ 47,94% 58,26%   29 WARSZAWA 44,32% 54,95%   46 CIECHANÓW 41,84% 52,01%
13 GDAŃSK 47,86% 58,09%   30 CHEŁM 44,13% 52,95%   47 NOWY SĄCZ 40,72% 52,18%
14 BYDGOSZCZ 47,79% 58,74%   31 WAŁBRZYCH 43,73% 53,41%   48 RADOM 40,35% 50,71%
15 LUBLIN 47,76% 58,53%   32 KIELCE 43,57% 60,19%   49 LESZNO 39,34% 52,54%
16 TARNOBRZEG 47,30% 57,74%   33 TARNÓW 43,53% 55,53%     średnia 45,49% 55,80%
17 ŁOMŻA 47,20% 56,59%   34 KATOWICE 43,44% 56,28%          

 

Wiecej Tutaj 

 


 

Informacje statystyczne o egzaminach praktycznych kat. B, w których uczestniczył INSTRUKTOR


Poniższe zobrazowania graficzne dokumentują systematyczny wzrost liczby egzaminów z udziałem instruktora, a także znacząco większą zdawalność takich egzaminów, bo o ponad 10%.

Szkoda, że udział egzaminów, w których uczestniczy instruktor to w 2017r tylko 0,60% ogólnej liczby egzaminów praktycznych kat.B. Jednak i tutaj widoczna jest niewielka tendencja wzrostowa. 

 

 

 

Dane statystyczne o egzaminach z udziałem instruktora w 2017r w poszczególnych kat. prawa jazdy przedstawia poniższe zestawienie 

 

Kat.  Liczba egzaminów w wariancie "Global" 2017  Liczba egzaminówz udziałem instruktora  Liczba wyników pozytywnych egzaminów, w których uczestniczył instruktor /art.55 ust.1 uokp Zdawalność [kol.3 / kol.2]  Udział egzaminów  z instruktorem [kol.2 / kol.1]
  1 2 3 4 5
A 39842 400 287 71,75% 1,0040%
A1 6941 40 23 57,50% 0,5763%
A2 10192 56 49 87,50% 0,5495%
AM 8404 80 59 73,75% 0,9519%
B 1 291 647 7790 3559 45,69% 0,6031%
B1 2267 12 11 91,67% 0,5293%
B96 491 0 0   0,0000%
BE 19506 158 133 84,18% 0,8100%
C 75506 431 329 76,33% 0,5708%
C1 4 0 0   0,0000%
CE 67744 466 342 73,39% 0,6879%
D 8832 284 218 76,76% 3,2156%
D1 8 0 0   0,0000%
DE 3952 0 0   0,0000%
T 8674 1 1 100,00% 0,0115%
sumy 1 544 010 9 718 5 011 51,56% 0,63%

 

 

Dane statystyczne o skargach na przebieg egzaminów kat.B prawa jazdy narastająco przedstawia poniższy wykres.

 

Wyraźna jest malejąca tendencja liczb składanych i pozytywnych rozstrzygnięć skarg

 

 

  

legenda:                                                

L egz- liczba egzaminów praktycznych kat. B x 10 mln

L  skarg- liczba skarg w roku x 10 tyś

śr Wsk skarg na 10 tyś. egzamin praktycznych kat. B x 100

P - śr wskaźnik skarg rozpatrzonych pozytywnie

% zdawalności egzaminów kat. B "Global" (P/L)

 

 


 

Wnioskiem z 2 stycznia 2018 w trybie art.10 ust.1 uodip zwróciliśmy się do wszystkich 49 Word-ów o przesłanie oprócz standardowych danych statystycznych o egzaminach państwowych na prawo jazdy również informacji o egzaminach praktycznych prowadzonychw 2017r pojazdem nie pozostającym w dyspozycji WORD tj. pojazdem o którym mowa w art.53 ust.4 i ust.4a uokp.

Wniosek o dane nt. dysponenta pojazdu, którym prowadzono w 2017r egzaminy państwowe na prawo jazdy ujawnił niedoskonałość, mankamenty Systemu Teleinformatycznego Word-ów.

Albowiem pojawiły się trudności z wygenerowaniem z bazy danych umiejscowionej na lokalnym serwerze będącym własnością Word - rzetelnych, wiarygodnych w/w informacji o pojazdach, którymi prowadzono egzamin i to pomimo, że informacje te zostały wprowadzone przez pracowników Word.

Po upływie ok. trzech miesięcy tj. na przełomie marca / kwietnia br. "spłynęły" ostateczne informacje zgodne z wzorcami określonymi wnioskiem z 48 Word-ów z wyjątkiem Word Łódź! wobec którego wdrożono procedurę skargową przewidzianą w art.21 uodip i Rozdziale 2 uppsa.

Poniżej prezentuję zbiorcze dane na podstawie informacji pozyskanych z poszczególnych Word-ów.

Jednak nie wszystkie przesłane informacje uwzględniały poniższe uwarunkowania, wytyczne cyt:

Wskazane we wniosku podstawy prawne dotyczące dysponenta pojazdu, którym prowadzony jest egzamin, determinują jn:

1.   W kol. 1 tabel T1 i T2Liczba egzaminów prowadzonych pojazdem WORD” powinny być wyszczególnione egzaminy prowadzone pojazdem w dyspozycji Word na podstawie dowolnego tytułu prawnego ( własność, najem, leasing itp.)

2.   W  Tabeli T1 kol.3  (art. 54. 5 pkt. 2: pojazd bez pedału , dźwigni sprzęgła) wyszczególniamy tylko egzaminy z kodem 78 z wyłączeniem  egzaminów osób niepełnosprawnych ( pkt.3)
3.  W  Tabeli T1 kol.2 (art. 54. 5 pkt.1) Wszystkie egzaminy osób niepełnosprawnych prowadzone pojazdem wymagającym dostosowania, , w tym bez pedału, dźwigni sprzęgła -  powinny być wyszczególnione wyłącznie w kol.2

4.   W  Tabeli T2 kol.3  powinni być wyszczególnione egzaminy prowadzone pojazdem osk w trybie art.53 ust.4a uokp, tylko wówczas, gdy osoba egzaminowana złożyła wniosek, a przedsiębiorca prowadzący osk złożył oświadczenie o udostępnieniu pojazdu na egzamin (art. 53a.1).

5.  Generalnie zasadą powinno być: zaewidencjonowanie egzaminu w jednej kolumnie (tj. zakwalifikowanie do konkretnej podstawy prawnej) - wyklucza uwzględnianie tego egzaminu w innych tytułach! W przypadku kiedy pokrywają się tytuły prawne  np.  egzamin  prowadzony  w trybie art. 53 ust. 4a  (pojazd osk ) jest  pojazdem bez pedału (dźwigni ) sprzęgła wyszczególnianym jednocześnie w kol. 3 T1, to powinno się zamieścić stosowną wzmiankę , np:  kat. A  z 108 egzaminów wyszczególnionych w kol.3 T2  - 1 prowadzono  pojazdem bez  pedału sprzęgła  wyszczególnionym w kol.3 T1

6. Liczby egzaminów prezentowane w T1 i T2 obejmują wszystkie tytuły w zakresie dysponenta pojazdu, którym prowadzony był egzamin. Dlatego celem przeprowadzenia weryfikacji poprawności tych danych należy porównać i analizować łącznie dane wyszczególnione w T1 i T2.
W konsekwencji  w kategoriach, w których nie nakładają się tytuły prawne różnica T1 powinna wynikać z danych zamieszczonych w T2 i na odwrót.

Zwracam uwagę na znacznie wyższą bo o prawie 20% ( 54,65 - 35,15 ) zdawalność egzaminów praktycznych kat. B prowadzonych pojazdami przystosowanymi do rodzaju schorzenia osoby niepełnosprawnej.

więcej TUTAJ

 zredagował i opublikował: Roman Stencel