Rzecznik Praw Przedsiębiorców OSK

opublikowano 5 stycznia 2021

Roman Stencel

Rzecznik Praw Przedsiębiorców

prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i (lub) ośrodek szkolenia

75-211 Koszalin ul. Bohaterów Warszawy 2 lok.5
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , m. +48 502 532 405


Na podstawie n/w Uchwał Władz współpracujących organizacji społecznych środowiska ośrodków szkolenia kierowców tj:

 1) XXI Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów Stowarzyszeń Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców z/s w Warszawie /PFSSK/, Uchwała nr 9 / NZDS / XXI z 30 marca 2019,

2) XII Zebrania Delegatów Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie /OIGOSK/,
Uchwała nr
ZDXII – 51 / IV / 2019 z 6 kwietnia 2019,

3) Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Piastowie /PIGOSK/,
Uchwała nr 347 z 4 lipca 2019.

oraz postanowień Regulaminu

19 lipca 2019 roku na obradach w hotelu Złoty Młyn w Polichnie k. Piotrkowa Tryb. obowiązki Rzecznika Praw PPOSK powierzono Romanowi Stenclowi /OIGOSK/ na czteroletnią kadencję: sierpień 2019 - sierpień 2023


From: Krzysztof Gotto [mailto: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ]
Sent: Tuesday,
August 27, 2019 8:43 AM
To: Roman Stencel
Subject: Gratulacje

Gratuluje Panu wyboru na Rzecznika Praw Przedsiębiorców OSK.

Właśnie przeczytałem informację na portalu I-instruktor.

Moim zdaniem właściwa osoba na właściwym miejscu.

Krzysztof Gotto

Dyrektor Wydziału Komunikacji
Urząd Miejski
75-007 Koszalin; Rynek Staromiejski 6-7
Tel.: (+48) 94 348 86 57  @: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.koszalin.pl

-  -  -  -  -  -  -

 


Koszalin 19 kwietnia 2021

Zarząd

Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.

strategiczna jednoosobowa spółka Skarbu Państwa

00-222 Warszawa ul. Sanguszki 1

Działając w imieniu i z umocowania uchwałami organów statutowych współpracujących organizacji społecznych środowiska ośrodków szkolenia kierowców:
-
Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców z/s w Warszawie /PFSSK/,
- Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie /OIGOSK/,

- Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Piastowie /PIGOSK/
link http://www.izbaosk.eu/index.php/rzecznik-praw-przedsiebiorcow-prowadzacych-osrodek-szkolenia-kierowcow-i-lub-osrodek-szkolenia

w związku z opublikowaniem (vide załączony PrtScr) nowego Regulaminu Portalu OSK z 31 marca 2021 www.portalosk.pl , który zgodnie z §4 ust.1 pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego - zwracam się z uprzejmą prośbą o ustosunkowanie się do poniższych kwestii:

pełna treść wystąpienia TUTAJ (kliknij)


Komunikat
Z obrad Rady opiniodawczo - doradczej Rzecznika Praw PPOSK

            19 maja 2021 w siedzibie PIGOSK w Piastowie odbyły się inauguracyjne obrady w trybie §11 regulaminu Rady opiniodawczo - doradczej Rzecznika Praw PPOSK, dalej Rada.

W obradach uczestniczyli:

Roman Stencel             - Rzecznik Praw PPOSK,
Krzysztof Bandos        
- członek Rady, prezes PFSSK wskazany uchwałą XXII ZDS PFSSK nr XXII/07/2020 z 03.10.2020,
Michał Szypura           
- członek Rady, członek PIGOSK wskazany uchwałą Zarządu PIGOSK nr 373 z 08.07.2020,
Krzysztof Szymański   
- prezes PIGOSK, jako zaproszony gość.

Roman Stencel wyjaśnił, że wprowadzane przez Rząd RP ograniczenia zgromadzeń w ramach działań zapobiegających rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 spowodowały, że pierwsze obrady Rady okazały się możliwe dopiero dzisiaj.

Rzecznik zreferował sprawozdania z działalności w 2019 i 2020 roku oraz poinformował o wnioskach i wystąpieniach w bieżącym roku.

W wielowątkowej dyskusji wskazywano oraz omawiano obszary i problemy, których wyeliminowaniem powinien zająć się Rzecznik w 2021r.
Ostatecznie uwzględniając ograniczone możliwości Rzecznika i Rady oraz fakt, że w n/w regulaminach i wzorcach wielu WORD-ów zamieszczone są niekorzystne dla przedsiębiorców klauzule, które wydają sie nie mieć podstaw prawnych - zdecydowano o poddaniu analizie teksty regulaminów, wzorce wniosków i oświadczeń dotyczące prowadzenia egzaminów państwowych pojazdem osk, w trybie art.53 ust.4a uokp.
Na 31 lipca 2021 zakreślono termin pozyskania w/w dokumentów z wszystkich 43 WORD-ów przydzielając każdej
z 3 osób po 14 wskazanych WORD-ów.

Odnosząc się do bieżących zagadnień nurtujących środowisko osk dyskutowano:

pełna treść komunikatu TUTAJ (kliknij)


Regulamin Rzecznika Praw PPOSK, (kliknij)

Sprawozdania z działalności Rzecznika Praw PPOSK:

- w 2019 roku, (kliknij)

- w 2020 roku, (kliknij)