2012-04-14 listy gratulacyjne z okazji Jubileuszu 5-lecia OIGOSK

Gratulacje Jubileuszowe Janusza Ujmy

 

  

 

  

  

 

 

  gratulacje jubileuszowe dyr Staszczyka