2007-11-20 podziękowanie za propagowanie III edycji akcji społecznej pt. " Bezpieczny Przejazd - Zatrzymaj się i żyj"