2017-02-04 listy gratulacyjne z okazji Jubileuszu 10-lecia OIGOSK