2022-03-26 listy gratulacyjne z okazji Jubileuszu 15-lecia OIGOSK