2012-12-20 Opłatkowe posiedzenie zarządu OT1 OIGOSK

opublikowano 23.12.2012r 

 

 

W dniu 20.12.2012r w siedzibie odbyło się posiedzenie Zarządu OT1 OIGOSK w Koszalinie 

porządek obrad zarządu OT1 

1.     Odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia / sekretarz Suski / 

2.     Sprawy członkowskie, informacja o fluktuacji itp. { R. Stencel } 

3.     Dyscyplina opłacania składek w OT1 za okres I - XII.2011 / skarbnik Bubnowicz / 

4.     Podsumowanie  rankingu i uroczystości wyróżnienia najlepszych instruktorów zorganizowanej w Łazach 24.11.2012 { R. Stencel} 

5.     Omówienie zorganizowania Walnego Zebrania Członków OT1 oraz przygotowania sprawozdań za 2012R 

6.     Spotkanie „opłatkowe” z gośćmi: dyr. ZORD; przedstawiciel „Mojsiuk Motor ” Stare Bielice; „JACEX” Kołobrzeg/ Koszalin 

 

Powitanie zaproszonych gości; 

 - Eugeniusz Romanów – dyrektor ZORD w Koszalinie 

-  Leszek Mierzejewski  -  szef serwisu MOJSIUK MOTOR sp.j. Stare Bielice ( Koncesjoner Peugeot )

-  Ryszard Kozłowski  -  Auto Centrum JACEX sp.j. R.E. Kozłowscy  Kołobrzeg/ Koszalin 

 

Na wstępie prezes Stencel podziękował gościom za przybycie na spotkanie i oświadczył, że ma ono głównie charakter tradycyjno-kurtuazyjny, a więc nie będą poruszane kontrowersyjne kwestie. 

 

Pan Leszek Mierzejewski 

poinformował, że aktualnie trwa przeprowadzka serwisu Peugeot do nowych obiektów i z początkiem 2013r tam będą świadczone usługi. W dyskusji nt. optymalnych charakterystyk silników do eksploatacji w warunkach nauki jazdy sugerował silniki diesla szczególnie bez filtra cząstek stałych. Jednak aktualnie z uwagi na rygorystyczne normy ekologiczne coraz trudniej o takie. 

 

Pan Eugeniusz Romanów 

poinformował o wybraniu systemu teleinformatycznego zaproponowanego przez ITS / Sygnity. Zastrzegł, że w okresie 21 – 25 stycznia mogą wystąpić problemy z aktualizacją / Profilu Kandydata na Kierowcę /gdyż dopiero po 19.01.2012r będzie możliwe prowadzenie testów akceptacyjnych oprogramowania interfejsowego do komunikowania się z SI „KIEROWCA”, w którym udostępniany jest PKK.

 poinformował, że w celu umożliwienia jak największej liczbie osób przystąpienie do egzaminu teoretycznego przed progową datą 19.01.2013r – wydłużył do godz. wieczornych prowadzenie tych egzaminów. 

prezes Stencel poprosił dyr. o zadeklarowanie granicznego terminu, w którym gwarantuje osobom zgłaszającym się do ZORD zarejestrowanie na egzamin teoretyczny przed progową datą 19 stycznia 2013r
Dyrektor Romanów oświadczył, że z uwagi na ograniczone „moce przerobowe” w zakresie egzaminów teoretycznych  max. 150 / na dobę - nie może odpowiedzialnie zakreślić takiego terminu.

 

Pan Ryszard Kozłowski

poinformował, że opony wyprodukowane po 31 października 2012r stosownie do unijnej dyrektywy muszą posiadać etykietę określającą podstawowe dane eksploatacyjne 

Na każdej z opon znajdzie się naklejka, prezentująca trzy informacje: poziom przyczepności na mokrej nawierzchni, wartość wytwarzanego podczas użytkowania hałasu oraz opory toczenia. Pierwsza i ostatnia z tych informacji zostanie przedstawiona w postaci litery, zawierającej się na skali od "A" do "G", gdzie "G" to wynik najgorszy, natomiast "A" najlepszy. Jak mówią unijne dokumenty, różnica w spalaniu pomiędzy oponami kategorii "G" a tymi, które zostały oznaczone jako "A" może wynosić około 7,5 proc., co w ciągu cyklu życia opony ma przełożyć się na około 300 euro. Poziom generowanego przez ogumienie hałasu będzie podawany w decybelach. Warto przy tym pamiętać, że wzrost tej wartości o 3 dB oznacza dwukrotne zwiększenie hałasu 

 

Na koniec uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia z okazji zbliżających się Świąt i Nowego Roku dzieląc się opłatkiem, a  „ Mikołaj „ wręczył symboliczne podarki.

 

 

Spotkanie przebiegało w radosnej, przyjaznej atmosferze co potwierdzają fotografie, których autorem jest kol. wiceprezes Zenon Giętkowski