2010-03-06 III Zebranie Delegatów OIGOSK w Łazach k. Mielna

http://dane.izbaosk.eu/images/IIIzdp0.jpg

http://dane.izbaosk.eu/images/IIIzdpz.jpg

http://dane.izbaosk.eu/images/IIIzdpz1.jpg

http://dane.izbaosk.eu/images/IIIzdpz2.jpg

http://dane.izbaosk.eu/images/IIIzdkw.jpg

http://dane.izbaosk.eu/images/IIIzdkw0.jpg

http://dane.izbaosk.eu/images/IIIzdkw1.jpg

http://dane.izbaosk.eu/images/IIIzdkw2.jpg

http://dane.izbaosk.eu/images/IIIzdcs.jpg

http://dane.izbaosk.eu/images/IIIzdn0.jpg

http://dane.izbaosk.eu/images/IIIzdn1.jpg

http://dane.izbaosk.eu/images/IIIzdn2.jpg

http://dane.izbaosk.eu/images/IIIzdn3.jpg

http://dane.izbaosk.eu/images/IIIzdn4.jpg

http://dane.izbaosk.eu/images/IIIzdn.jpg

http://dane.izbaosk.eu/images/IIIzdsz.jpg

http://dane.izbaosk.eu/images/IIIzdss.jpg

http://dane.izbaosk.eu/images/IIIzdskr.jpg

http://dane.izbaosk.eu/images/IIIzdd.jpg

http://dane.izbaosk.eu/images/IIIzdd1.jpg

http://dane.izbaosk.eu/images/IIIzdd2.jpg

http://dane.izbaosk.eu/images/IIIzdd3.jpg

http://dane.izbaosk.eu/images/IIIzdd4.jpg

http://dane.izbaosk.eu/images/IIIzdd5.jpg

http://dane.izbaosk.eu/images/IIIzdo.jpg

http://dane.izbaosk.eu/images/IIIzdo1.jpg

http://dane.izbaosk.eu/images/IIIzdp.jpg

http://dane.izbaosk.eu/images/IIIzdp1.jpg

http://dane.izbaosk.eu/images/IIIzdd6.jpg

http://dane.izbaosk.eu/images/IIIzdd7.jpg

http://dane.izbaosk.eu/images/IIIzdd8.jpg

http://dane.izbaosk.eu/images/IIIzdd9.jpg

http://dane.izbaosk.eu/images/IIIzdd10.jpg

autor fotografii: Ryszard Kubisiak - sekretarz zarządu OIGOSK