2008-07-07 Miedzynarodowa Konferencja w Urzędzie Marszałkowskim Łodzi

Reprezentanci OIGOSK licznie i aktywnie uczestniczyli w Międzynarodowej konferencji, z której prezentujemy kilkanaście fotek. 

Autor fotografii: prezes OT 6 w Gdańsku kol. Ryszard Kubisiak