2007-08-04 Posiedzenie Zarządu Oddziału Macierzystego /OT1/

W związku z odwołaniem pożegnaliśmy dyrektora ZORD K-lin Pana Zbigniewa Wysokińskiego, z którym " owocnie" i harmonijnie współpracowaliśmy ponad 9 lat
oraz wręczyliśmy skromny upominek- pamiątkę.