2007-06-04 Posiedzenie Zarządu Oddziału Macierzystego /OT1/