2007-02-03 Unieście k. Mielna Walne Zebranie Załozycieli OIGOSK

zobacz film: prezentacja grupy inicjatywnej

 

 

zobacz film:  wybór Prezydium Zebrania i Komisji Wyborczej

 

 

zobacz film: ogłoszenie Quorum i uchwała o przyjęciu Regulaminu Wyborów i Głosowań