2013-10-26 Walne Zebranie Członków oddziału Macierzystego / OT1/ OIGOSK

W sali konferencyjnej koszalińskiego ratusza odbyło się kolejne Walne Zebranie Członków koszalińskiego macierzystego oddziału Izby.