2016-06-04 Włocławek IX Zebranie Delegatów OIGOSK

opublikowano 2016-06-22 23:00

 

 

 

 

 Stosownie do art.13 ust.2 Statutu na podstawie uchwały Zarządu OIGOSK z 12.03.2016 oraz uzgodnień korespondencyjnych w sobotę
4 czerwca 2016 w Hotelu Restauracji PORTOFINO 
87- 800 Włocławek Al. Kazimierza Wielkiego 6E odbyło się
IX Zebranie Delegatów OIGOSK

 

Komisja Wyborcza IXZD

Zarząd - zaktualizowany skład osobowy

Komisja Rewizyjna - zaktualizowany skład osobowy

Sąd Koleżeński - zaktualizowany skład osobowy


 Obszerniejsza relacja fotograficzna Tutaj