2012-11-29 Komunikat wspólny 3 społecznych organizacji środowiska osk nt. Konsorcjum WORD z OSK

Scan komunikatu

KOMUNIKAT

Szanowne Koleżanki i Koledzy.

Jako przedstawiciele branżowych organizacji społecznych, pragniemy niniejszym wyrazić swoje zaniepokojenie i przestrzec o ewentualnych konsekwencjach jakie mogą wyniknąć w przypadku podpisania przez Was deklaracji o przystąpieniu do konsorcjum z WORD w ramach którego, zostanie ogłoszone zamówienie publiczne na wynajem minimum 300 pojazdów przeznaczonych do szkolenia i egzaminowania.
W sytuacji, kiedy do Sejmu wpływa kolejna nowelizacja Ustawy o kierujących pojazdami, propagowanie akcji konsorcjum szkodzi interesom właścicieli Ośrodków Szkolenia Kierowców, gdyż:
• idea konsorcjum nie wyeliminuje czteroletniego cyklu ogłaszania przetargów na wynajem lub zakup pojazdów do egzaminowania,
• propozycja włączenia Szkół Jazdy do procesu wymiany samochodów w WORD jest uwarunkowana uzyskaniem ceny minimalnej nie wyższej niż uzyskana w postępowaniu prowadzonym samodzielnie,
• brak jest jakichkolwiek propozycji ze strony dostawców pojazdów dotyczących cen czynszu za najem pojazdów,
• sugerowana na spotkaniach z przedstawicielami osk wysokość miesięcznego czynszu wynajmu samochodu jest nierealna, co sugeruje koniunkturalność poczynań inicjatorów, 
• istnieje prawdopodobieństwo, że jeżeli do konsorcjum nie przystąpi wymagana minimalna liczba OSK, WORD-y ogłoszą przetarg samodzielnie i po raz kolejny zostaniemy „postawieni pod ścianą” tj.  zmuszeni do zakupu pojazdów marki, która zostanie zakupiona lub wynajęta przez WORD za grosz, jak to ma miejsce w WORD Rzeszów i Przemyśl.

Dla współpracujących organizacji społecznych środowiska OSK, ciągle aktualnym priorytetem jest dążenie do uzyskania zmiany przepisu art.53.1 ustawy o kierujących pojazdami - dotyczącym możliwości przeprowadzania egzaminu praktycznego na pojazdach wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub ośrodka szkolenia kierowców.

Uwzględniając powyższe argumenty, prosimy Szanowne Koleżanki i Kolegów o rozwagę przy podejmowaniu decyzji o złożeniu deklaracji przystąpienia do konsorcjum w sprawie wspólnego z WORD zakupu lub najmu pojazdów.

Jednocześnie dopóki jest szansa na wprowadzenie nowelizacji ustawy przed jej wejściem w życie w dniu 19 stycznia 2013 roku,apelujemy o poparcie naszych działań w tym zakresie.

 

zredagowali: Roman StencelJerzy Kociszewski