2012-11-24 Wyróżnienia państwowe z okazji Jubileuszu 5-lecia OIGOSK

W Centrum Wczasowo Konferencyjnym „SOLARIS” Łazy k. Mielna w dniu 24 listopada 2012r zorganizowano uroczystość wręczenia  odznaczeń państwowych tj. Złotych Medali za Długoletnią Służbę nadanych postanowieniami Prezydenta RP z 02 i 13 sierpnia 2012r na wnioski zarządu OIGOSK poparte przez wojewodów małopolskiego iłódzkiego kolegom: Jerzemu Wojtanowicz z Krakowa i Zygmuntowi Wota z Łodzi.

 

Natomiast kol. Adamowi Próchnickiemu z Siedlec Minister Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej na wniosek zarządu OIGOSK poparty przez wojewodę mazowieckiego nadał Odznakę Honorową  Zasłużony Dla Transportu RP.

 

 

 

 

Odznaczenia wręczał wicewojewoda zachodniopomorski Pan Ryszard Mićko

wicewojewoda zachodniopomorski Ryszard Mićko