2017-07-23 Odszedł Edmund Zarzycki

opublikowano 28 lipca 2017 22:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Z głębokim i szczerym smutkiem żegnamy wieloletniego członka Ogólnopolskiej  Izby Gospodarczej OSK z/s w Koszalinie.

26 lipca br. w drodze na wieczny odpoczynek pożegnaliśmy niestety kolejnego członka Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK z/s w Koszalinie, który z zaangażowaniem pełnił obowiązki prezesa oddziału terenowego nr 9 w Głogowie.

Serdeczne wyrazy współczucia rodzinie oraz wszystkim bliskim zmarłego śp. kol. Edmunda Zarzyckiego

  

Składa Zarząd OIGOSK

Z upoważnienia prezesa, na pogrzebie OIGOSK była reprezentowna przez kol. Dariusza Kluskę, któremu towarzyszył b. członek Andrzej Ruenbenbauer