2017-10-25 Miejsce i termin Warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów / wykładowców OT1 OIGOSK

opublikowano 20171025 12:20

 

 

 

 

 

 

 

 
Zarząd OT1 na obradach 16.09.2017 i 10.10.2017 ustalił wysokość odpłatności i warunki dofinansowania uczestnictwa członków, a także wyłonił podmoty realizujące w 2017r zajęcia szkoleniowe w ramach corocznych warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów .

Zajęcia teoretyczne Warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów / wykładowców dla członków OT1 OIGOSK i współpracujących instruktorów odbędą się w sobotę 25 listopada 2017 w Sali konferencyjnej nr 300  Urzędu Miejskiego w Koszalinie(Ratusz)pl. Rynek Staromiejski 6-7, zgodnie z programem wg, harmonogramu:

Program szkolenia / uzupełnienie wiedzy z:

godz.

przykładowo

Psychologia ( psycholog transportu)

1

9:00 - 9:45

Dydaktyka ( psycholog transportu)

1

9:45 - 10:30

Bezpieczeństwo ruchu drogowego ( policjant)

1

10:40 - 11:25

Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu  ( Instr Tech Jazdy)

1

11:30 - 12:15

omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów  ( Instr Tech Jazdy)

2

12:15 - 13:55                ( przerwa 12:30 -12:40 )

przerwa na lunch organizowany indywidualnie przez uczestnika warsztatów

 

14:00 - 15:00

omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców(egzam nadz  L. Bazylak)

2

15:00 - 16:30

Prawo o ruchu drogowym

1

16:35 - 17:20

   Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców

1

17:25 - 18:10

zajęcia teoretyczne

10

 

Uwaga!

Dla osób mających siedzibę znacząco oddaloną od Koszalina, po wyprzedzającym „zawizowaniubędzie możliwość realizacji zajęć praktycznych w niedzielę 26.11.2017 lub wcześniej w uzgodnionych terminach!

O szczegółach informowano w korespondencjach e-mail: Sent: Friday, October 6, 2017 10:00 PM i Sent: Monday, October 16, 2017 9:23 PM

Roman Stencel