2017-11-11 Kraków spotkania Jubileuszowe MSNKK i członków Komitetu Założycielskiego PFSSK

opublikowano 16 listopada 2017 22:10

 

 

 

 

 

 

 

 

  11 listopada 2017 w MORD Kraków odbyła się tradycyjnie skromna uroczystość Jubileuszu XXV- lecia Małopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Kształcących Kierowców / MSNKK /.

 Z okazji jubileuszu wyróżniono wieloletnich członków dyplomami i pamiątkowymi medalami.

 Prezesi Janusz Ujma i T. Szewczyk przy okazji w/w uroczystości jubileuszowych postanowili przypomnieć o powołaniu przed 20 laty tj. 16 listopada 1997 Komitetu Założycielskiego Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców / PFSSK/:

  1. Janusz Ujma Kraków;
  2. Roman Stencel Koszalin;
  3. Zbigniew Bem Warszawa (nieobecny);
  4. Waldemar Pietraszewski Zielona Góra śp.
  5. Jan Garlacz Bielsko Biała (nieobecny);
  6. Ryszard Skiba Kraków (nieobecny);
  7. Tadeusz Boduszek Kraków;
  8. Andrzej Szczygieł Kraków śp.
  9. Krzysztof Starowicz Kraków śp.

zapraszając do Krakowa członków tego komitetu.

zredagował: Roman Stencel 

 fot. Dariusz Gil