2012-06-28 Bydgoszcz: spotkanie leaderów 4 organizacji społecznych środowiska osk

 

 

  

Komunikat
II spotkania leaderów 4 organizacji środowiska osk
 28 czerwca 2012 w Bydgoszczy / siedziba Szkoły Jazdy MODRACZEK” Jerzy Kociszewski /
odbyło się drugie spotkanie ( tym razem robocze ) leaderów czterech organizacji branżowych:
PFSSK   / KRS 0000133194: Krzysztof Szymański; Krzysztof Bandos                       
PIGOSK  / KRS 0000256376: Jan Domasik; Czesław Swaryczewski                
KIEROWCA.PL / KRS 0000261135: Rafał Matuszak; Michał Łydka; Jerzy Kociszewski          
OIGOSK  / KRS 0000276855: Roman Stencel; Zbigniew Popławski 
 

Obradowano pod przewodnictwem prezesa Romana Stencla, a tematyka dotyczyła n/w zagadnień:


I. Przedyskutowano zgłoszone przez poszczególne organizacje problemy i zdecydowano o podjęciu wspólnych wysiłków w następujących obszarach tematycznych:
1. domaganie się wprowadzenia uregulowań prawnych skutkujących realną możliwością prowadzenia egzaminów państwowych na wszystkie kategorie prawa jazdy również pojazdami w dyspozycji osoby egzaminowanej.
2. domaganie się wprowadzenia uregulowań prawnych mających na celu unormowanie cen za szkolenie na prawo jazdy, w szczególności usankcjonowania minimalnej ceny za 1 godz. szkolenia.
3. przeciwstawianie się forsowanej przez Ministra Gowina deregulacji zawodu instruktora nauki jazdy i egzaminatora.
4. domaganie się zwolnienia z pobierania opłaty za przejazd podczas prowadzenia nauki jazdy po drogach objętych elektronicznym systemem poboru opłat ViaTool.
5. domaganie się wprowadzenia uregulowań prawnych skutkujących (w analogii do nowego egzaminu teoretycznego) punktowym systemem oceny egzaminu praktycznego na prawo jazdy i wsparcie zabiegów KSE w tym zakresie.
6. prezentowanych w dotychczasowych wystąpieniach do MTBiGM.

 

II. W efekcie prezentacji koncepcji pana Rafała Matuszaka - zdecydowano o wsparciu i rozpropagowaniu w środowisku osk akcji pt. rzetelna cena jako jednego z istotnych elementów mogących w perspektywie przyczynić się do unormowania trudnej, dzisiaj nawet patologicznej kwestii ceny za jedna godz. szkolenia w osk. 

 szczegóły po linkiem: http://www.kierowca.pl/rzetelnacena

 

III. Po wielowątkowej, długiej dyskusji zdecydowano o wystąpieniu do MTBiGM oraz innych działaniach mających na celu zmianę art.31 uokp – w taki sposób aby status SuperOSK można byłoby uzyskać w poszczególnych kategoriach prawa jazdy.

 

IV. Postanowiono o zainicjowaniu spotkania z KSD WORD celem „wysondowania” stanowiska odnośnie:
1. prowadzenia egzaminów praktycznych samochodami osk na wszystkie kat. prawa jazdy
2. punktowego systemu oceny egzaminu praktycznego na prawo jazdy
3. wysokości opłaty za egzamin
4. procedury wyłonienia dostawcy jednolitego systemu teleinformatycznego dla WORD
5.inne

 

V. Postanowiono o zaproszeniu do współpracy przedstawiciela Stowarzyszenia Liga Obrony Kraju tj. osoby ze ścisłego kierownictwa (Zarządu Głównego)– celem poszerzenia reprezentacji środowiskowej wspólnych wystąpień.

 

VI. W wypowiedziach wyrażano zaniepokojenie i konsternację spowodowaną brakiem odpowiedzi 
( jakiejkolwiek reakcji) MTBiGM na dotychczasowe cztery wspólne wystąpienia.
Z jednoznaczną oceną tej sytuacji oraz podjęciem ewentualnych dalszych działań – postanowiono wstrzymać się do 03 lipca br. kiedy to ma mieć miejsce kolejne spotkanie w MTBiGM z wicemin. Tadeuszem Jarmuziewiczem.

 

VII. Przedyskutowano również tezy i problematykę do zaprezentowania na kolejnym spotkaniu w dniu 03 lipca 2012r z Sekretarzem Stanu MTBiGM Tadeuszem Jarmuziewiczem. Spotkanie jest efektem zabiegów p. Jarosława Onacewicza(przewodniczącego KR SSSK) u posła PO Roberta Tyszkiewicza realizowanych w ramach popieranej przez nas inicjatywy SSSK Białystok  z lutego br. 

patrz link http://www.izbaosk.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=218&Itemid=79

 

Zredagował: Roman Stencel
przy aprobacie:

Krzysztofa Szymańskiego  – prezes PFSSK
Jana Domasika  – prezes PIGOSK
Jerzego Kociszewskiego  – wiceprezes KIEROWCA.PL