2018-01-26 Word Toruń rażąco naruszył prawo w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

opublikowano 24-02-2018 18:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 26 stycznia 2018 stwierdził bezczynność Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa!

Rozpoczętego 6 czerwca 2015 i trwającego ponad 2,5 roku sporu, który wygenerował:
- mitręgę redagowania kilkunastu pism procesowych,
- konieczność zaangażowania prawników jako pełnomocników stron,
- zaangażowanie dwóch instancji sądów administracyjnych


Można było łatwo uniknąć, gdyby dyr. Marek Staszczyk polecił wysłać jednozdaniowy e-mail o przykładowej treści "Bilans Finansowy Word Toruń za 2014r opublikowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr.. poz.."

…Organ wyjaśnił, że w spisie uchwał podanych na witrynie internetowej ośrodka są także uchwały obejmujące zagadnienia finansowe. W ocenie ośrodka wyniki finansowe organu są transparentne, weryfikowalne i obiektywnie niekontestowane, co oznacza dyskwalifikację wystąpienia Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK jako wniosku złożonego w trybie ustawowym. ... Nadto organ podał, że pierwsze pismo w sprawie wpłynęło do ośrodka dopiero 9 lipca 2015 r i miało charakter przedskargowy, natomiast wcześniejsze wezwania nie miały formy pisemnej, nie zawierały podpisu i nie było wiadomo czy pochodzą od osoby uprawnionej.

Powyższy fragment odpowiedzi dyr. Staszczyka na skargę OIGOSK jest co najmniej kontrowersyjny wobec faktu wieloletnich korespondencji stron za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. publikowanego również na oficjalnej witrynie internetowej, a ponadto osobistej obecności dyr. Staszczyka w uroczystości Jubileuszu 5-lecia OIGOSK zorganizowanej 14 kwietnia 2012r w Hotelu Monet Łysomice.

Wskazując na powyższe zdaniem Kolegium Doradczego Zarządu (KDZ), wynikająca z buty, arogancji i nieuzasadnionej wiary we własną nieomylność postawa dyr. Staszczyka nie może pozostać bez reakcji i powinna być napiętnowana.
Dlatego jednomyślną decyzją zdecydowano o upublicznieniu sprawy na witrynie internetowej oraz o poinformowaniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ….

Treść wniosku

From: OIGOSK Koszalin [mailto: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ]
Sent: Saturday,
June 06, 2015 5:10 PM
To:
ZORD Koszalin ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ); ...; WORD Tarnobrzeg ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ); WORD Toruń ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ); 'WORD Wałbrzych ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )'; WORD Warszawa ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ); WORD Włocławek ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ); WORD Wrocław ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ); WORD Zamość ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ); WORD Zielona Góra ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )
Subject: Wniosek o informację publiczną dotyczącą danych z bilansu finansowego za 2014r oraz wysokości środków wydatkowanych na BRD

Panie i Panowie  Dyrektorzy Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego

Witam

Na podstawie przepisów ustawy z 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej, w szczególności art. 6 ust.1 pkt.2) lit. f, pkt.5) lit. c  i art.14 ust.1 - prosimy o przesłanie pocztą e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w pliku z rozszerzeniem „xls” lub „xlsx” (wzorzec w załączniku):

I. niektórych danych liczbowych z bilansu finansowego za 2014r, co najmniej jak w załączonej tabeli ( stan na koniec roku obrachunkowego)

II. wielkości środków finansowych wydatkowanych przez WORD w 2014r na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym działań własnych, które opiniowała i zatwierdziła uchwałą
Wojewódzka Rada BRD na podstawie art. 140h ust. 2 pkt. 3 w związku z art. 119 ust.3 pkt.4ustawy z dnia 20 czerwcaprawo o ruchu drogowym (Dz. U.  2005 r. Nr 108 poz.  908, ze zm.)

Dla ułatwienia oraz zmniejszenia pracochłonności sporządzenia zestawień zbiorczych, uprzejmie prosimy o przesłanie wnioskowanych danych w postaci zgodnej z załączonym wzorcem oraz sporządzonych w aplikacji Excel o rozszerzeniu jw. ( vide art.14 ust.1 uodip), dziękujemy.

Pozdrawiam
Roman Stencel  tel. +48 502 532 405 ; +48 94 346 44 87 ; www.izbaosk.eu
Proszę o potwierdzenie odczytu

- - - -

sygn. akt II SAB/Bd 70/15 - Wyrok z 13 października 2015

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 października 2015 r. sprawy ze skargi Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców w Koszalinie na bezczynność Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

1. zobowiązuje Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu do rozpatrzenia wniosku z dnia 6 czerwca 2015 r. w części dotyczącej punktu II w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy,

2. w pozostałym zakresie skargę oddala,

3. zasądza od Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu na rzecz strony skarżącej kwotę 426 (czterysta dwadzieścia sześć) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

-  -  -

sygn. akt I OSK 1131/16 Wyrok z 26 stycznia 2018

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie Izba Ogólnoadministracyjna sygn. akt I OSK 1131/16 po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2018r na rozprawie skargi kasacyjnej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie ( dalej OIGOSK) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 13 października 2015r sygn. akt II SAB/Bd 70/15 w sprawie ze skargi OIGOSK na bezczynność Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej:
1.
uchyla zaskarżony wyrok w części obejmującej punkt 2;

2. zobowiązuje Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu do rozpoznania wniosku z dnia 6 czerwca 2015 r. w części dotyczącej punktu I;

3. stwierdza, że bezczynność o której mowa punkcie 2 niniejszego wyroku, miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa;

4. oddala wniosek o wymierzenie grzywny;

5. zasądzaod Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu na rzecz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców w Koszalinie kwotę 500 (pięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Więcej TUTAJ