2010-12-31 LICZEBNOŚĆ członków OIGOSK

stan na 31-12-

2010R

LICZEBNOŚĆ

 

 

 

 

wzz

aktualna

Różnica

% WZROSTU

1

OddziałKOSZALIN

57

106

49

73,77%

2

Oddział SŁUPSK

4

14

10

250,00%

3

Oddział ŁÓDŹ

17

38

21

123,53%

4

Oddział TORUŃ

16

34

18

112,50%

5

Oddział KRAKÓW

12

20

8

25,00%

6

Oddział GDAŃSK

7

21

14

200,00%

7

Oddział Zielona G

6

19

13

216,67%

8

Oddział SIEDLCE

1

14

13

1200,00%

9

Oddział Głogów

0

15

15

 

 

OGÓŁEM :

126

281

155

123,02%

 

Jak jednoznacznie wynika z powyższej tabeli w stosunku do liczebności Walnego Zebrania Założycielskiego w dniu 03.02.2007 największe bezwzględne przyrosty członków występują w  oddziałach  KoszalinŁódźToruń). 
Gratuluję prezesom oddz. ŁÓDŹ i TORUN sukcesu w pozyskiwaniu nowych członków. 
 W ciągu 34 miesięcy funkcjonowania 
OIGOSK ( MARZEC 2007 - GRUDZIEŃ 2010 ) uzyskaliśmy ponad 123% przyrost członkóww stosunku do stanu w dniu WZZ!
I na tym nie koniec, gdyż "w drodze są" dalsze deklaracje członkowskie