2020-12-26 Odszedł kol. Mirosław Marach z Malborka

opublikowano 5 stycznia 2021 godz. 21:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem żegnamy zmarłego 26 grudnia 2020 nagle w wieku     58 lat członka OIGOSK i kolegę  Mirosława Maracha Malborka

 

Spoczywaj w Pokoju

Wyrazy współczucia dla Rodziny

Mirek jako przedsiębiorca prowadzący w Malborku między innymi Ośrodek Szkolenia Kierowców "MAR-POL" był przez 10 lat aktywnym członkiem OIGOSK:

- w okresie od października 2010r do końca 2016r działał w byłym Oddziale Terenowym nr 6 z/s w Gdańsku

- w okresie od stycznia 2017r do dnia śmierci ewidencyjnie był przypisany do Oddziału Terenowego nr 4 z/s w Słupsku

- w okresie od marca 2011r do 3 listopada 2013r był członkiem Komisji Rewizyjnej OIGOSK.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !