2015-07-06 spotkanie przedstawicieli strony społecznej z dyr. DTD w MIR p. Łukaszem Twardowskim nt. ceny mim. oraz projektu rozporządzenia ws. egzaminowania

opublikowano 10 lipca 2015 22:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dyr. Twardowski poinformował, że stosownie do uzgodnień wypracowanych na spotkaniu 25 maja br. przesłał projekt ustawy o zm uokp ws. ceny mim. za 1h szkolenia do posła St. Żmijana przewodniczącego sejmowej Komisji INF.

Komisja INF dotąd nie zwróciła sie z prośbą o opinię Resortu Transportu w przedmiocie w/w projektu ustawy.

W trakcie 2 godz. szczerej i wielowątkowej ( momentami emocjonalnej ) dyskusji poruszono wiele palących problemów środowiska osk.

 Generalna konkluzja: upływająca kadencja Organów Władz Państwowych i zbliżające się jesienne wybory parlamentarne nie sprzyjają inicjatywom zmian regulacji prawnych dotyczacych sytuacji środowiska osk.

W dalszej części dyr. Twardowski poinformował, że departament akceptuje większość propozycji, uwag do projektu rozporządzenia ws. egzaminowania zgłoszonych przez współpracujące organizacji społecznych środowiska osk, vide link

http://dane.izbaosk.eu/dokumenty/wspolna_opinia_projekt_rozporzMIRegzaminowanie20150612.pdf