2016-10-10 Warszawa spotkanie prezesów współpracujących organizacji społecznych środowiska OSK z sekretarzem KRBRD p. Konradem Romikiem

opublikowano 14 października 2016 22:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Po obradach zespołu doradczego MIB prezesi współpracujących organizacji społecznych: PFSSK, PIGOSK i OIGOSK spotkali sie z panem Konradem Romikiem sekretarzem Krajowej Rady BRD.

W szczerej merytorycznej dyskusji omówiono aktualne problemy środowiska osk oraz aspekty realizacyjne ustawowych możliwości aktywnego uczestnictwa przedstawicieli organizacji w pracach i składach osobowych Wojewódzkich Rad BRD.

 RS