2017-11-15 Warszawa: spotkanie zespołu doradczego ds. zmian systemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców z nowym wiceministrem Markiem Chodkiewiczem

opublikowano 16 listopada 2017 23:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nowy podsekretarz stanu w MIB szczegółowo zapoznał się z dotychczasowymi pracami zespołu doradczego oraz prezentowanymi na spotkaniu uzasadnieniami proponowanych zmian.

Konkludując spotkanie Pan Marek Chodkiewicz wyraził przekonanie o konieczności wdrożenia do systemu prawnego większości propozycji zespołu, szczególnie w zakresie standaryzacji wymogów i nadzoru działalności ośrodków szkolenia kierowców oraz ośrodków szkolenia , o których mowa w ustawie o transporcie drogowym.

 

zredagował: Roman Stencel