2018-05-02 Opinia Ministerstwa Infrastruktury: szkolenie, egzaminowanie na prawo jazdy kat. B + kod B96

opublikowano 08-05-2018 godz. 23:40

 

 

 

 

   Nie jest zabronione prowadzenie szkolenia  uzupełniającego i w konsekwencji  również egzaminu państwowego pojazdem tego ośrodka szkolenia kierowców w zakresie
kat. B + kod 96

 

Odpowiadając na wniosek OIGOSK z 29 stycznia 2018 (pismo l.dz. 03/2018) Pan Bogdan Oleksiak dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury przesłał opinię z 2 maja 2018 ( pismo z znak DTD.5.024.4.2018.MK ) w którym resort transportu jednoznacznie stwierdza, że na wniosek osoby ubiegającej się o uprawnienie kat. B + kod 96 ( zespół pojazdów z przyczepą inną niż lekka o sumarycznej dopuszczalnej masie całkowitej w przedziale pow. 3,5 t do 4,25 t - nie jest zabronione prowadzenie szkolenia uzupełniającego i w konsekwencji prowadzenie egzaminu państwowego pojazdem tego ośrodka szkolenia kierowców (OSK) w trybie przepisu art.53 ust.4a uokp.

Jak wiadomo dla uzyskania wpisu do prawa jazdy kodu B96 w Rzeczpospolitej Polskiej nie jest wymagane ukończenia szkolenia, a tylko uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu państwowego z wykonania zadań identycznych jak dla prawa jazdy kat. BE.

Powyższa opinia merytorycznego resortu transportu wskazuje, iż dotychczasowe interpretacje niektórych organów sprawujących nadzór nad OSK i Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego - były błędne!

szczegóły TUTAJ

zredagował: Roman Stencel