2018-05-28 Warszawa: kolejne obrady zespołu doradczego MI ds. zmian systemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców

opublikowano 29 maja 2018 godz. 22:30

 

 

 

 

 

 W dniu 28 maja 2018r odbyły się kolejne (16), obrady Zespołu doradczego do spraw szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy (powołanego zarządzeniem MIB nr 35 z 04.08.2016).

Z Resortu transportu w obradach uczestniczyli:
Pan
Marek Chodkiewicz     - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury
Pan
Bogdan Oleksiak          - dyr. DTD MI
Pani Hanna Kowalska                     - naczelnik wydziału
Pan
Tomasz Piętka                          - gł. specjalista
Pan
Marcin Kichler                          - specjalista

Pan dyr. Oleksiak poinformował o zakończeniu w resorcie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw i w konsekwencji o przesłaniu 11 maja 2018 wniosku do Zespołu ds. Programowania Prac Rządu.

Po oficjalnym wpisaniu projektu ustawy do rejestru zostaną zapoczątkowane uzgodnienia międzyresortowe, a następnie w/w projekt zostanie opublikowany na witrynie Rządowego Centrum Legislacji oraz skierowany do konsultacji społecznych.

Pan Piętka szczegółowo zaprezentował najważniejsze zmiany przewidziane w projekcie uwzględniającym większość postulatów wypracowanych przez wzmiankowany na wstępie zespół doradczy.

Na zakończenie obrad członkom zespołu wręczono tekst projektu z prośbą o uwagi oraz powściągliwość w ujawnianiu go przed opublikowaniem projektu w ramach konsultacji społecznych.

wykaz dotychczasowych obrad:

1

Warszawa - obrady Zespołu doradczego MIB 19.09.2016

2

Warszawa - obrady Zespołu doradczego MIB 10.10.2016

3

Warszawa - obrady Zespołu doradczego MIB 24.10.2016

4

Warszawa - obrady Zespołu doradczego MIB 21.11.2016

5

Warszawa - obrady Zespołu doradczego MIB 13.12.2016

6

Warszawa - obrady Zespołu doradczego MIB 16.01.2017

7

Warszawa - obrady Zespołu doradczego MIB 23.01.2017

8

Warszawa - obrady Zespołu doradczego MIB 31.01.2017

9

Warszawa - obrady Zespołu doradczego MIB 07.02.2017

10

Warszawa - obrady Zespołu doradczego MIB 22.02.2017

11

Warszawa - obrady Zespołu doradczego MIB 07.03.2017

12

Warszawa - obrady Zespołu doradczego MIB 22.03.2017

13

Warszawa - obrady Zespołu doradczego MIB 11.04.2017

14

Warszawa - obrady Zespołu doradczego MIB 17.05.2017

 

Warszawa - obrady Zespołu doradczego MIB 21.06.2017/ odwołano

15

Warszawa - obrady Zespołu doradczego MIB 15.11.2017

16

Warszawa - obrady Zespołu doradczego MI 28.05.2018

 

 Roman Stencel