2018-08-07 Piastów, Spotkanie prezesów współpracujących organizacji społecznych środowiska OSK

opublikowano 12-08-2018 godz. 21:50

 

 

 

 

 

 

 

7 sierpnia - ŚWIĘTO Instruktorów Nauki Jazdy

            7 sierpnia 2018 w siedzibie Polskiej Izby Gospodarczej OSK (Piastów ul. Księdza Piotra Skargi 1) z inicjatywy kol. Krzysztofa Bandosa dyskutowano działania i przedsięwzięcia mające na celu prawne usankcjonowanie uchwałą Senatu RP Dnia Instruktora Nauki Jazdy obchodzonego corocznie w dniu 7 sierpnia.

Postanowiono, że poszczególne organizacje reprezentowane na spotkaniu zredagują i prześlą Marszałkowi Senatu RP petycję z poparciem dla inicjatywy PFSSK i uzasadnieniem prośby o podjęcie uchwały ustanawiającej 7 sierpnia Dniem Instruktora Nauki Jazdy.

Treść Petycji OIGOSK TUTAJ

W spotkaniu uczestniczyli:

1) Krzysztof Bandos           - prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców,
2) Krzysztof Szymański     - prezes Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców,
3) Roman Stencel              - prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców,

        zaproszeni goście:
4) Tomasz Matuszewski   - Rzecznik Praw Instruktorów Fundacji Zapobiegania Wypadkom Drogowym z/s W-wa,
5) Pawel Bladowski           -
Dyrektor ds. handlowychLiwona Sp. z o.o. Warszawa

zredagował R. Stencel