26-09-2018 Wręczenie Brązowego Krzyża Zasługi prezesowi Romanowi Stenclowi

opublikowano 28 września 2018 godz. 23:45

 

26 września 2018 w koszalińskiej Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. 

Wicewojewoda p. Marek Subocz uroczyście, zgodnie z ceremoniałem między innymi wręczył prezesowi OIGOSK Romanowi Stenclowi Brązowy Krzyż Zasługi.

Link do uroczystości   http://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=9411

Stosownie do Uchwały Zarządu OIGOSK nr 4/20160925 - pismem przewodnim l.dz. 56/2016 z 20 października 2016 zainicjowano procedurę nadania kol. Stenclowi odznaczenia państwowego z okazji X-lecia OIGOSK, uroczystości jubileuszowe na które zaproszono również wojewodę odbyły się 4 lutego 2017 w Mielnie.

Wojewoda zachodniopomorski p. Krzysztof Kozłowski zaakceptował prośbę z 20.10.2016 i wdrożył stosowne procedury, w efekcie których Prezydent RP Andrzej Duda postanowieniem z 13 stycznia 2017 odznaczył kol. R. Stencla, vide Monitor Polski z 20170403 nr 55 poz. 306 pkt.55.

Z nieznanych na razie powodów ( bo wystąpimy z oficjalnym wnioskiem o wyjaśnienia) wojewoda zachodniopomorski opóźnił wręczenie odznaczenia o 14 miesięcy (lipiec 2017 – wrzesień 2018), co rażąco narusza przepis §8 ust.2 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 15.12.2004 r. ws szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 277, poz. 2743, ze zm.), który obliguje do wręczenia osobie orderu, odznaczenia w ciągu sześciu miesięcy od daty podjęcia przez Prezydenta RP postanowienia o nadaniu.

Scan wniosku do wojewody o wyjasnienia

wiceprezes Piotr Berent