2018-12-17 Warszawa: kolejne obrady zespołu doradczego DTD MI ds. zmian systemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców

opublikowano 20 grudnia 2018 godz. 20:50

 

 

 

 

 

 

 

 

            W dniu 17 grudnia 2018r odbyły się kolejne (17), obrady Zespołu doradczego do spraw szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy (powołanego zarządzeniem MIB nr 35 z 04.08.2016).
Z Resortu Transportu w obradach uczestniczyli:
Pan
Marek Chodkiewicz    - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury,
Pan
Bogdan Oleksiak        - dyrektor DTD MI,
Pani Hanna Kowalska                     - naczelnik Wydziału Spraw Kierowców,
Pan
Tomasz Piętka                          - Gł. specjalista,
Pan
Jakub Zbucki                             - St. specjalista,
Pan
Marcin Kichler                          - specjalista

Wiodącą tematyką spotkania była dyskusja nad dodatkowym uzasadnieniem projektu ustawy o zmianie uokp i niektórych innych ustaw w kontekście pytań autorstwa Centrum Analiz Strategicznych Rządu RP.

vide: http://www.izbaosk.eu/index.php/ogloszenia-i-zawiadomienia/14-postulaty-wnioski-do-wladz/430-2018-10-26-warszawa-spotkanie-w-centrum-analiz-strategicznych-rzadu-rp-ws-projektu-ustawy-o-zmianach-uokp

Po obradach uczestnicy złożyli sobie życzenia świąteczno - noworoczne.

zredagował: Roman Stencel