2019-05-05 Uwagi wspolpracujących organizacji społecznych srodowiska osk do projektu rozporzadzenia MI ws egzaminowania / pismo znak DTD-5.0210.3.2019

opublikowano 6 maja 2019 godz. 11:15

From: OIGOSK [mailto: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ]
Sent: Sunday,
May 5, 2019 11:32 PM
To: SekretariatRWeber ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ); Oleksiak Bogdan ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )
Cc:
Piętka Tomasz ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ); WORD Olsztyn ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ); Bandos Krzysztof ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ); Szymanski Krzysztof prezes ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ); wiceprezes1 OIGOSK ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ); Chycko Dariusz ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )
Subject: Uwagi wspolpracujących organizacji społecznych srodowiska osk do projektu rozporzadzenia MI ws egzaminowania / pismo znak DTD-5.0210.3.2019

Pan Rafał Weber 
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
00-928 Warszawa ul. Chałubińskiego 4-6
 

Uwagi

Do projektu rozporządzenia Ministra infrastruktury ws. egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami…

Odpowiadając konstruktywnie na prośbę zamieszczoną w piśmie z 26.04.2019 znak DTD-5.0210.3.2019 ws. konsultacji społecznych  projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Wymienione w załączonym oficjalnym piśmie współpracujące organizacje społeczne środowiska ośrodków szkolenia kierowców niniejszym wnioskują o wprowadzenie do projektu rozporządzenia wyszczególnionych tam zmian i propozycji.

Ponadto uprzejmie przypominamy, że oczekujemy na informację o terminie roboczego spotkania, w efekcie pozytywnego rozpatrzenie wniosku z 29 kwietnia 2019, cyt.


Wniosek

W związku z aktualnie prowadzonymi konsultacjami społecznymi w/w projektu rozporządzenia.

W imieniu niżej wymienionych współpracujących organizacji społecznych środowiska ośrodków szkolenia kierowców o zasięgu ogólnopolskim - prosimy o wyznaczenie terminu spotkania z Panem Ministrem i urzędnikami Departamentu Transportu Drogowego w możliwie najbliższym terminie, optymalnie 9 lub 10 maja br.

przesłanego ePUAP oraz e-mail, vide potwierdzenie odczytu

From: SekretariatRWeber [mailto: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ]
Sent: Tuesday, April 30, 2019 7:19 AM
To: OIGOSK Koszalin
Subject: Przeczytano: Prośba o spotkanie nt. projektu rozporządzenia ws egzaminowania... pismo DTD-5.0210.3.2019

Wiadomość przeczytano (30 kwietnia 2019 05:19:16 UTC).

z poważaniem
w imieniu własnym oraz prezesów K. Bandosa i K. Szymańskiego

Roman Stencel, prezes OIGOSK tel. m. +48 502 532 405 www.izbaosk.eu
proszę o potwierdzenie odczytu, dziękuję

Treść Uwag TUTAJ

Uwzględniono 7 z 11 postulatów współpracujących organizacji społecznych środowiska osk (PFSSK; PIGOSK; OIGOSK) vide raport, poz.: 7, 9, 17, 28, 52, 62, 72

Tekst Raportu z konsultacji TUTAJ