2019-12-14 Toruń obrady statutowych reprezentantów współpracujących organizacji społecznych środowiska osk w ramach porozumienia z 28.12.2018 o współpracy: PFSSK, PIGOSK, OIGOSK

opublikowano 16 grudnia 2019 godz. 21:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Komunikat
o obradach przedstawicieli trzech organizacji społecznych środowiska osk: PFSSK, PIGOSK i OIGOSK

          Z inicjatywy prezesa OIGOSK 14 grudnia 2019 w Toruniu obradowali przedstawiciele współpracujących organizacji społecznych środowiska osk w ramach porozumienia o współpracy z 28 grudnia 2018. W obradach uczestniczyli:
1)  Krzysztof Bandos - prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców z/s w Warszawie /PFSSK/,
2)  Krzysztof Szymański - prezes Polskiej Izby Gospodarczej OSK z/s w Piastowie /PIGOSK/,
3)  Roman Stencel       - prezes,
      Piotr Berent            - wiceprezes
     Jarosław Bubnowicz - skarbnik
- członkowie Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK z/s w Koszalinie /OIGOSK/.

Przedmiotem obrad była następująca tematyka:

1. Ustosunkowanie się i decyzje odnośnie postulatów Zarządu SOSK W-wa zamieszczonych w liście intencyjnym z 20190919, dotyczących zorganizowania wspólnej uroczystości z okazji 25 – lecia wejścia w życie [25 maja 1995] Rozporządzenia MPiPSocj z 20.04.1995 ws Klasyfikacji zawodów… połączonych z Ogólnopolskim Konkursem Instruktora 25 -lecia,

2. Ustosunkowanie się i decyzje odnośnie postulatu członków SOSK W-wa zamieszczonych w liście intencyjnym z 20191014, dotyczących zredagowania i upublicznienia stanowiska ws SZIE oraz upublicznienia efektów pracy zespołu doradczego powołanego zarządzeniem MIB nr 35 z 4 sierpnia 2016

3. Dyskusja i decyzja ws. wspólnej organizacji Konkursów Instruktor Roku…

4. Dyskusja i decyzja ws. zorganizowania w pierwszym kwartale 2020r spotkania przedstawicieli: PFSSK, PIGOSK, OIGOSK, KSE, KSD Word, ITS, Konwentu Marszałków, Stowarzyszenia Szefów Wydz. Komunikacji Starostw, Związku Powiatów Polskich.

5. inne

Szczegółowe konkluzje, ustalenia zamieszczono w protokole z obrad.

treść niniejszego komunikatu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zaakceptowali:
Krzysztof Bandos - prezes PFSSK
Krzysztof Szymański - prezes PIGOSK
Roman Stencel - prezes OGOSK

 więcej TUTAJ